คอร์ดเพลง ขวัญใจด่านตรวจ – หนวด จิรภัทร, ก๊อก กิจติเดช, เอก เหล็กโคน

  
Text   

INTRO | Dm | ( 5 Times )
INTRO | Dm | Dm | Gm C | F |
INTRO | Dm | Gm | C | Dm | Dm |

 
* ขวั
Dm 
ญใจด่านตรวจ
 
ผมชื่
Gm 
อ หนวด จิ
รภัท
Dm 
 
เรื่องยาผมไม่ถนั
Dm 
 
มีแ
Gm 
ต่ให้ความสุ
ขประชาช
Dm 
 
Bb 
ม..ก็ยา
วรุงรั
Dm 
 
แต่งตั
Dm 
ว 
 
ไม่น่าไว้ใจ
 
ไม่เค
Dm 
ยมีพิษมีภั
Gm 
 
ตรวจอะไ
รหนอคุณตำรว

 
กัญ
Dm 
ชาไม่เคยดูด
 
ยาบ้
าผมไม่เคยเล่
Dm 
 
น้ำท่อ
Dm 
มผมกินไม่เป็น
 
อย่ามาเห็
นว่าเป็นคนขี้ย
Dm 
 
ตร
Gm 
วจอะไรกันนักหนา
 
พบทุกที
ตรวจทุกครา 
 
หลักทุก
วัน

 
** อาจมอ
Bb 
งว่าเป็นคนไม่ดี
 
เป็นเพีย
งนักดนตรีจน 
 
 
ศิลป
Bb 
ะ 
 
ศิลปินใช้ถนน
 
คุณคว
รให้ความสนใจ
 
เป็นวิถี
Bb 
ของคนสร้างเพลง
 
เดินทา
งบรรเลงทั่วแดนไก
 
ได้โป
Gm 
รดจงเข้าใจ
พวกเรานักดนต
รี

 
*** ไซร้แห
Dm 
ลงว่าไอ้ผมพันนั้น
 
สักลายรึงรั
Dm 
ง รึว่าผมไม่ดี ห๊ะ
 
ด่านนู้
Dm 
น ด่านนี้ ด่านนั้น
 
ผมไม่เคยผ่
Dm 
าน ชิดซ้ายทุกที เห้อ
 
บอกแ
Dm 
ล้วผมไม่เสพยา
 
ทั้งหมวดทั้งจ่
Dm 
า ตรวจได้เต็มที่ เห้
 
ผมค
Dm 
นไม่มีไอ้ไหร
 
เดินทางมาไก
Dm 
ล 
 
มาแต่เล่นดนตรี
 
บรื
Dm 
อ บรือ บรือ

( * )

INSTRU | Dm | Dm | Gm C | F |
INSTRU | Dm | Dm | Gm C | F |

( ** ) ( *** ) ( * )

OUTRO | Dm | Dm | Gm C | F |
OUTRO | Dm | Gm | C | Dm | Dm |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไอ้หนุ่มด่านตรวจ
ศิลปิน หนวด จิรภัทร
อัลบั้ม ไอ้หนุ่มด่านตรวจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend