คอร์ดเพลง ฮักน้องคือเก่า เอกพล มนต์ตระการ

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮักน้องคือเก่า ศิลปิน เอกพล มนต์ตระการ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Am Bm C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Em | G | D Bm | Em |
INTRO | Em Bm | G D | G Em |
INTRO | Am D Bm | Em | Em |

 
บาดหัวใจ
Em 
จ้าว 
 
ฮู้ข่าวว่าเจ้าปว
G 
ดใจ
 
บ่ดนอ้ายแต่งงา
Em 
นไป 
 
อ้ายยังฮำไ
D 
ฮผู้สาวท่า
Em 
แขก
 
ผู้บ่าวคำ
Am 
ม่วนมาชวนใจเ
D 
จ้าเอาเงินมาแ
G 
จก
 
อ้ายหอ
Em 
บช้ำข้ามโขงแต่แ
G 
รก
 
พุสาวท่า
Em 
แขกยังจำ
Bm 
ใด้บ่

 
คึดหลูโตน
Em 
เจ้า 
 
หลอยเข้าไปเบิ่งไทม์ไ
G 
ลน์
 
คอมเมนต์เป็นกำลัง
Em 
ใจ 
 
สู้เด้อคนไ
D 
คแม่นไผห
Em 
ยันย่อ
 
คนดีของ
Am 
เจ้าเขาเริ่มแปลงร่
D 
างเฮ็ดนางจ้อ
G 
จ้อ
 
แบ่งความ
Em 
ช้ำปันใจละ
G 
บ้อ
 
จั่งโพสต์หน้าว
D 
อลล์ขอลา
Em 
คืนดง 
 
 
D 
 
Bm 
 
Em 

 
ทบทวนเรื่องเ
C 
ก่า 
 
อ้ายเศ
D 
ร้ามื้อเจ้าแต่งง
G 
าน
 
ยืนท
Am 
อดสายตาสะ
Em 
ปั้น
 
ปาดน้ำตาก
D 
ลั้นไหลหล่น
Bm 
ป่นโขง
 
ด้วยใจฮัก
G 
มั้นบ่กีด
Em 
กันเจ้าดอกโฉม
D 
ยง
 
เคย
Em 
ฮักจั่งใด๋อ้าย
G 
คง 
 
กะยังเอ็น
D 
ดูฮักอยู่แบ
Bm 
บเก่า

 
ผู้สาวท่า
Em 
แขก 
 
เจ้าแบกความช้ำคืนค
G 
อน
 
ใจอ้ายกะยังอา
Em 
วรณ์ 
 
คึดฮ่ำฮ
D 
อนเมื่อตอน
Em 
ฮู้ข่าว
 
ถ้ามันบ่
Am 
ใช่ไปกันกะย
D 
ากพรากกันก็เศ
G 
ร้า
 
ตัดใจ
Em 
สาคืนมาจากเ
G 
ขา 
 
ยังถ่าคือเ
D 
ก่าที่นค
Em 
รพนม

INSTRU | G | Em | G | Am Bm |
INSTRU | Am D | Em | B | Em |

 
ทบทวนเรื่องเ
C 
ก่า 
 
อ้ายเศ
D 
ร้ามื้อเจ้าแต่งง
G 
าน
 
ยืนท
Am 
อดสายตาสะ
Em 
ปั้น
 
ปาดน้ำตาก
D 
ลั้นไหลหล่น
Bm 
ป่นโขง
 
ด้วยใจฮัก
G 
มั้นบ่กีด
Em 
กันเจ้าดอกโฉม
D 
ยง
 
เคย
Em 
ฮักจั่งใด๋อ้าย
G 
คง 
 
กะยังเอ็น
D 
ดูฮักอยู่แบ
Bm 
บเก่า

 
ผู้สาวท่า
Em 
แขก 
 
เจ้าแบกความช้ำคืนค
G 
อน
 
ใจอ้ายกะยังอา
Em 
วรณ์ 
 
คึดฮ่ำฮ
D 
อนเมื่อตอน
Em 
ฮู้ข่าว
 
ถ้ามันบ่
Am 
ใช่ไปกันกะย
D 
ากพรากกันก็เศ
G 
ร้า
 
ตัดใจ
Em 
สาคืนมาจากเ
G 
ขา 
 
ยังถ่าคือเ
D 
ก่าที่นค
Em 
รพนม

OUTRO | Em D | G Em |
OUTRO | D | Bm | Em | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฮักน้องคือเก่า


บาดหัวใจจ้าว ฮู้ข่าวว่าเจ้าปวดใจ
บ่ดนอ้ายแต่งงานไป อ้ายยังฮำไฮผู้สาวท่าแขก
ผู้บ่าวคำม่วนมาชวนใจเจ้าเอาเงินมาแจก
อ้ายหอบช้ำข้ามโขงแต่แรก
พุสาวท่าแขกยังจำใด้บ่

คึดหลูโตนเจ้า หลอยเข้าไปเบิ่งไทม์ไลน์
คอมเมนต์เป็นกำลังใจ สู้เด้อคนไคแม่นไผหยันย่อ
คนดีของเจ้าเขาเริ่มแปลงร่างเฮ็ดนางจ้อจ้อ
แบ่งความช้ำปันใจละบ้อ
จั่งโพสต์หน้าวอลล์ขอลาคืนดง

ทบทวนเรื่องเก่า อ้ายเศร้ามื้อเจ้าแต่งงาน
ยืนทอดสายตาสะปั้น
ปาดน้ำตากลั้นไหลหล่นป่นโขง
ด้วยใจฮักมั้นบ่กีดกันเจ้าดอกโฉมยง
เคยฮักจั่งใด๋อ้ายคง กะยังเอ็นดูฮักอยู่แบบเก่า

ผู้สาวท่าแขก เจ้าแบกความช้ำคืนคอน
ใจอ้ายกะยังอาวรณ์ คึดฮ่ำฮอนเมื่อตอนฮู้ข่าว
ถ้ามันบ่ใช่ไปกันกะยากพรากกันก็เศร้า
ตัดใจสาคืนมาจากเขา ยังถ่าคือเก่าที่นครพนม

( ดนตรี )

ทบทวนเรื่องเก่า อ้ายเศร้ามื้อเจ้าแต่งงาน
ยืนทอดสายตาสะปั้น
ปาดน้ำตากลั้นไหลหล่นป่นโขง
ด้วยใจฮักมั้นบ่กีดกันเจ้าดอกโฉมยง
เคยฮักจั่งใด๋อ้ายคง กะยังเอ็นดูฮักอยู่แบบเก่า

ผู้สาวท่าแขก เจ้าแบกความช้ำคืนคอน
ใจอ้ายกะยังอาวรณ์ คึดฮ่ำฮอนเมื่อตอนฮู้ข่าว
ถ้ามันบ่ใช่ไปกันกะยากพรากกันก็เศร้า
ตัดใจสาคืนมาจากเขา ยังถ่าคือเก่าที่นครพนม

มิวสิควิดีโอ ฮักน้องคือเก่า เอกพล มนต์ตระการ

เพลง : ฮักน้องคือเก่า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : คม ละหานทราย
เรียบเรียง : สด บุณฑริก
Producer : เอกพล มนต์ตระการ, ปาณิสา กลิ่นลั่นทม
คอร์ดเพลง ฮักน้องคือเก่า เอกพล มนต์ตระการ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend