คอร์ดเพลง คนหมดใจ นิว วัชระนันท์

  
Text   
คอร์ดเพลง คนหมดใจ ศิลปิน นิว วัชระนันท์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Am B C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Em D | G |
INTRO | Am C | D | Em |

 
จบ
Em 
แล้ว 
 
กับ
D 
คำที่เจ้าเว้า
G 
มา
 
คือจั่งกับ
Em 
ฟ้า 
 
เบิดค
D 
วามเมตตา
Em 
ที่มี
 
ให้คนคนเ
G 
ก่า 
 
อยู่
Em 
มาฮักกันอย่า
Am 
งดี
 
เปลี่ยนเป็นคน
D 
นี้ 
 
ที่มีแต่ความเ
B 
มินเฉย

 
สุด
Em 
ท้าย 
 
เจ้าปล่อย
D 
มือแล้วทิ้งจา
Em 
กไป
 
ปานว่าเศษไม้ เศษ
D 
ดินบ่มี
Em 
ราคา
 
เมื่อเจ้ามีใ
G 
หม่ 
 
แต่ใ
Em 
จอ้ายยังศรั
Am 
ทธา
 
เบิดแฮงสิค
B 
ว้า 
 
เบิดหวังบ่เห็น
Em 
ทางไป

 
เบิด
C 
ใจ 
 
และเ
D 
จ้าก็เพียงไป
Em 
จากกัน
 
แต่ว่าอ้าย
C 
นั้น 
 
บ่
D 
คิดไปมีไ
G 
ผอื่น
 
สร้างฮักกัน
Em 
มา 
 
บทถืก
E7 
ป๋า 
 
อ้ายล้ม
Am 
ทั้งยืน
 
เบิดแฮงสิ
B 
ฝืน 
 
เบิดทางให้ย่างไ
Em 
ปต่อ

 
จบ
Em 
แล้ว 
 
อ้าย
D 
นี้บ่มีความ
Em 
หวัง
 
เหลือแต่ความหลัง ที่
D 
ยังฝังใจ
Em 
งมงาย
 
อ้ายมันโ
G 
ง่เอง 
 
ที่
Em 
มันฮักเจ้าแฮ
Am 
งหลาย
 
บ่ว่ามื้อ
B 
ใด 
 
ในใจยังน้ำ
Em 
ตานอง

INSTRU | Em D | C B | Em D | C B | B |
INSTRU | C D | Em | C D | G |
INSTRU | Em E7 | Am | B | Em |

 
เบิด
C 
ใจ 
 
และเ
D 
จ้าก็เพียงไป
Em 
จากกัน
 
แต่ว่าอ้าย
C 
นั้น 
 
บ่
D 
คิดไปมีไ
G 
ผอื่น
 
สร้างฮักกัน
Em 
มา 
 
บทถืก
E7 
ป๋า 
 
อ้ายล้ม
Am 
ทั้งยืน
 
เบิดแฮงสิ
B 
ฝืน 
 
เบิดทางให้ย่างไ
Em 
ปต่อ

 
เบิด
C 
ใจ 
 
และเ
D 
จ้าก็เพียงไป
Em 
จากกัน
 
แต่ว่าอ้าย
C 
นั้น 
 
บ่
D 
คิดไปมีไ
G 
ผอื่น
 
สร้างฮักกัน
Em 
มา 
 
บทถืก
E7 
ป๋า 
 
อ้ายล้ม
Am 
ทั้งยืน
 
เบิดแฮงสิ
B 
ฝืน 
 
เบิดทางให้ย่างไ
Em 
ปต่อ

 
เมื่อใจคนห
G 
นึ่ง 
 
เบิด
E7 
ลมบ่มี
Am 
เยื่อใย
 
ปล่อยคนโชคร้
B 
าย 
 
ให้หมดหนทาง
Em 
คนเดียว

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คนหมดใจ


จบแล้ว กับคำที่เจ้าเว้ามา
คือจั่งกับฟ้า เบิดความเมตตาที่มี
ให้คนคนเก่า อยู่มาฮักกันอย่างดี
เปลี่ยนเป็นคนนี้ ที่มีแต่ความเมินเฉย

สุดท้าย เจ้าปล่อยมือแล้วทิ้งจากไป
ปานว่าเศษไม้ เศษดินบ่มีราคา
เมื่อเจ้ามีใหม่ แต่ใจอ้ายยังศรัทธา
เบิดแฮงสิคว้า เบิดหวังบ่เห็นทางไป

เบิดใจ และเจ้าก็เพียงไปจากกัน
แต่ว่าอ้ายนั้น บ่คิดไปมีไผอื่น
สร้างฮักกันมา บทถืกป๋า อ้ายล้มทั้งยืน
เบิดแฮงสิฝืน เบิดทางให้ย่างไปต่อ

จบแล้ว อ้ายนี้บ่มีความหวัง
เหลือแต่ความหลัง ที่ยังฝังใจงมงาย
อ้ายมันโง่เอง ที่มันฮักเจ้าแฮงหลาย
บ่ว่ามื้อใด ในใจยังน้ำตานอง

( ดนตรี )

เบิดใจ และเจ้าก็เพียงไปจากกัน
แต่ว่าอ้ายนั้น บ่คิดไปมีไผอื่น
สร้างฮักกันมา บทถืกป๋า อ้ายล้มทั้งยืน
เบิดแฮงสิฝืน เบิดทางให้ย่างไปต่อ

เบิดใจ และเจ้าก็เพียงไปจากกัน
แต่ว่าอ้ายนั้น บ่คิดไปมีไผอื่น
สร้างฮักกันมา บทถืกป๋า อ้ายล้มทั้งยืน
เบิดแฮงสิฝืน เบิดทางให้ย่างไปต่อ

เมื่อใจคนหนึ่ง เบิดลมบ่มีเยื่อใย
ปล่อยคนโชคร้าย ให้หมดหนทางคนเดียว

มิวสิควิดีโอ คนหมดใจ นิว วัชระนันท์

เพลง : คนหมดใจ (คอร์ด)
Written : Mr. Romantic Killer
Arrenged : ติ๊ก อริยะ
ติดต่องานศิลปิน : MYDREAM MUSIC
คอร์ดเพลง คนหมดใจ นิว วัชระนันท์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend