คอร์ดเพลง ถุงยังชีพ โจ ธวัชชัย

  
Text   
คอร์ดเพลง ถุงยังชีพ โจ ธวัชชัย

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : โจ ธวัชชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : เกษม สีชมภู
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


INTRO | A C#m | F#m |
INTRO | D E | A | A |

 
เป็นแค่เ
A 
พียงผู้ชาย
C#m 
ปอนๆ
 
ที่มีค่า
F#m 
ตอนใจเจ้า
C#m 
พังๆ
 
ยามเจ้า
D 
มีความสุขอ้ายอาจบ่
C#m 
มีค่าหยัง
 
ยามน้ำตา
Bm 
พังกะช่วยซับทุก
E 
ที

 
อาจสิ
A 
มีค่าส่ำม
C#m 
าม่า
 
ในยาม
F#m 
บ่มีเงินกินเอ็มเค 
 
 
C#m 
สุกี้
 
ซดฮ้
D 
อนๆ ได้คือกัน ถึงบ่
C#m 
หรูหราดูดี
 
พอประ
Bm 
คับประคองชี
E 
วีผ่านพ้นไป
A 
ได้

F#m 
  อาจบ่แม่น 
 
ห่อของ
C#m 
ขวัญที่เลิศหรู
Bm 
  ที่บรร
E 
จุ 
 
สิ่ง
A 
ดีๆ 
 
ไว้ข้างใน
F#m 
  เป็นแค่เพียง 
 
ถุง
C#m 
ผ้าปอนๆ 
 
หนึ่งใบ
 
  ที่แอบซ่
D 
อนทุกความห่วงใยให้เธอค
E 
นนี้

 
พร้อมสิเ
A 
ป็นเช่นถุงยัง
C#m 
ชีพให้เธอเ
F#m 
สมอ
 
ยามเจ็บมี
D 
ยาหิวมายัง
E 
ค้นเจอซองบ
A 
ะหมี่
 
บ่หรูบ่ห
D 
ราแต่ว่ามีไว้บ่ต
E 
าย
 
ถึงบ่ so  
C#m 
hi 
 
แต่พิษภัย
F#m 
บ่มี
 
อย่างน้
D 
อยๆ 
 
ก็เป็นที่พึ่งที่
E 
ดียามเจ้าบ่
A 
มีไผ

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |

F#m 
  อาจบ่แม่น 
 
ห่อของ
C#m 
ขวัญที่เลิศหรู
Bm 
  ที่บรร
E 
จุ 
 
สิ่ง
A 
ดีๆ 
 
ไว้ข้างใน
F#m 
  เป็นแค่เพียง 
 
ถุง
C#m 
ผ้าปอนๆ 
 
หนึ่งใบ
 
  ที่แอบซ่
D 
อนทุกความห่วงใยให้เธอค
E 
นนี้

 
พร้อมสิเ
A 
ป็นเช่นถุงยัง
C#m 
ชีพให้เธอเ
F#m 
สมอ
 
ยามเจ็บมี
D 
ยาหิวมายัง
E 
ค้นเจอซองบ
A 
ะหมี่
 
บ่หรูบ่ห
D 
ราแต่ว่ามีไว้บ่ต
E 
าย
 
ถึงบ่ so  
C#m 
hi 
 
แต่พิษภัย
F#m 
บ่มี
 
อย่างน้
D 
อยๆ 
 
ก็เป็นที่พึ่งที่
E 
ดียามเจ้าบ่
A 
มีไผ
E 

 
พร้อมสิเ
A 
ป็นเช่นถุงยัง
C#m 
ชีพให้เธอเ
F#m 
สมอ
 
ยามเจ็บมี
D 
ยาหิวมายัง
E 
ค้นเจอซองบ
A 
ะหมี่
 
บ่หรูบ่ห
D 
ราแต่ว่ามีไว้บ่ต
E 
าย
 
ถึงบ่ so  
C#m 
hi 
 
แต่พิษภัย
F#m 
บ่มี
 
อย่างน้
D 
อยๆ 
 
ก็เป็นที่พึ่งที่
E 
ดียามเจ้าบ่
A 
มีไผ

 
อย่างน้
D 
อยๆ 
 
ก็เป็นที่พึ่งที่
E 
ดี.. 
 
ยามเจ้าบ่
A 
มีไผ…

OUTRO | A | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถุงยังชีพ


เป็นแค่เพียงผู้ชายปอนๆ
ที่มีค่าตอนใจเจ้าพังๆ
ยามเจ้ามีความสุขอ้ายอาจบ่มีค่าหยัง
ยามน้ำตาพังกะช่วยซับทุกที

อาจสิมีค่าส่ำมาม่า
ในยามบ่มีเงินกินเอ็มเค สุกี้
ซดฮ้อนๆ ได้คือกัน ถึงบ่หรูหราดูดี
พอประคับประคองชีวีผ่านพ้นไปได้

อาจบ่แม่น ห่อของขวัญที่เลิศหรู
ที่บรรจุ สิ่งดีๆ ไว้ข้างใน
เป็นแค่เพียง ถุงผ้าปอนๆ หนึ่งใบ
ที่แอบซ่อนทุกความห่วงใยให้เธอคนนี้

พร้อมสิเป็นเช่นถุงยังชีพให้เธอเสมอ
ยามเจ็บมียาหิวมายังค้นเจอซองบะหมี่
บ่หรูบ่หราแต่ว่ามีไว้บ่ตาย
ถึงบ่ so hi แต่พิษภัยบ่มี
อย่างน้อยๆ ก็เป็นที่พึ่งที่ดียามเจ้าบ่มีไผ

( ดนตรี )

อาจบ่แม่น ห่อของขวัญที่เลิศหรู
ที่บรรจุ สิ่งดีๆ ไว้ข้างใน
เป็นแค่เพียง ถุงผ้าปอนๆ หนึ่งใบ
ที่แอบซ่อนทุกความห่วงใยให้เธอคนนี้

พร้อมสิเป็นเช่นถุงยังชีพให้เธอเสมอ
ยามเจ็บมียาหิวมายังค้นเจอซองบะหมี่
บ่หรูบ่หราแต่ว่ามีไว้บ่ตาย
ถึงบ่ so hi แต่พิษภัยบ่มี
อย่างน้อยๆ ก็เป็นที่พึ่งที่ดียามเจ้าบ่มีไผ

พร้อมสิเป็นเช่นถุงยังชีพให้เธอเสมอ
ยามเจ็บมียาหิวมายังค้นเจอซองบะหมี่
บ่หรูบ่หราแต่ว่ามีไว้บ่ตาย
ถึงบ่ so hi แต่พิษภัยบ่มี
อย่างน้อยๆ ก็เป็นที่พึ่งที่ดียามเจ้าบ่มีไผ

อย่างน้อยๆ ก็เป็นที่พึ่งที่ดี.. ยามเจ้าบ่มีไผ…

มิวสิควิดีโอ ถุงยังชีพ โจ ธวัชชัย

เพลง : ถุงยังชีพ
ศิลปิน : โจ ธวัชชัย
เรียบเรียง : สดใส โซดาส์ซ่า
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend