คอร์ดเพลง สายรุ้งหลังฝนโปรย PURPEECH

  
Text   
คอร์ดเพลง สายรุ้งหลังฝนโปรย ศิลปิน PURPEECH คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Gmaj7 Cmaj7 Bm Am D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo

INTRO | Am | D | Bm | E7 | Am | D |

Gmaj7 
อดีตจากความรัก 
 
ใน
Cmaj7 
คราวที่ได้พบเจอ
Bm 
ถ้อยคำพูดมากมายประปรายความ
Am 
ช้ำเคยมอบใ
D 
ห้เธอ
Gmaj7 
ในกลางใจอ่อนล้า 
 
ดั่ง
Cmaj7 
ฟ้าเมฆครึ้มมืดมัว
Bm 
ด้วยความไม่รู้ตัว 
 
เป็นเหตุและ
Am 
ผลให้เธอหา
D 
ยไป

Cmaj7 
แล้วเสียงเท้าที่คุ้นเคย 
 
 
Gmaj7 
ก้าวย้อนกลับมาที่เดิม
 
ให้
Am 
ฉันแก้ไข 
 
ปลอบโยนความช้ำใน
Gmaj7 
วันวาน
Cmaj7 
สายรุ้งหลังฝนโปรยปราย 
 
งด
Bm 
งามเสมอเมื่อมองอีกที
 
ดั่งเ
F 
ธอ เจ้าดอกไม้แสนดี กลับ
D 
มาตรงนี้

Gmaj7 
  ดีใจอีกครั้งที่ได้
G#dim 
พบเธอ 
 
พบเจอวันที่
Am 
สดใส
 
  ย้อนคืนวันจากไ
D 
ปมาเช่นเดิม
Gmaj7 
  ประครองความรัก 
 
อุ่นไอ
G#dim 
ของเธอ
 
  ขอให้นานกว่า
Am 
ขอบฟ้า
 
  
AmM7 
ช้ำวันวานปล่อยเ
Am7 
ลือน 
 
ลางหา
D 
ยในเวลา

INSTRU | Am | D |

Gmaj7 
จุดจบ ในครานั้น ความ
Cmaj7 
รู้สึกยังไม่ผันแปร
Bm 
ในดวงใจฉันฝัน 
 
ให้ดวงตา
Am 
นั้นวนมา
D 
ที่เก่า
Gmaj7 
จบไปอย่างไม่สวยงาม 
 
ใน
Cmaj7 
ความทรงจำที่ยากจะจำ
Bm 
ถ้อยคำนั้นจากฉัน 
 
ขอ
Am 
ร้องให้เธอกลับ
D 
มา

Cmaj7 
แล้วเสียงเท้าที่คุ้นเคย 
 
 
Gmaj7 
ก้าวย้อนกลับมาที่เดิม
 
ให้
Am 
ฉันแก้ไข 
 
ปลอบโยนความช้ำใน
Gmaj7 
วันวาน
Cmaj7 
สายรุ้งหลังฝนโปรยปราย 
 
งด
Bm 
งามเสมอเมื่อมองอีกที
 
ดั่งเ
F 
ธอ เจ้าดอกไม้แสนดี กลับ
D 
มาตรงนี้

Gmaj7 
  ดีใจอีกครั้งที่ได้
G#dim 
พบเธอ 
 
พบเจอวันที่
Am 
สดใส
 
  ย้อนคืนวันจากไ
D 
ปมาเช่นเดิม
Gmaj7 
  ประครองความรัก 
 
อุ่นไอ
G#dim 
ของเธอ
 
  ขอให้นานกว่า
Am 
ขอบฟ้า
 
  
AmM7 
ช้ำวันวานปล่อยเ
Am7 
ลือน 
 
ลางหา
D 
ยในเวลา

INSTRU | G | B7 | Em | Dm G7 |
INSTRU | C | C#dim | Am | D |

Cmaj7 
แล้วเสียงเท้าที่คุ้นเคย 
 
 
Gmaj7 
ก้าวย้อนกลับมาที่เดิม
 
ให้
Am 
ฉันแก้ไข 
 
ปลอบโยนความช้ำใน
Gmaj7 
วันวาน
Cm 
สายรุ้งหลังฝนโปรยปราย 
 
งด
Bm 
งามเสมอเมื่อมองอีกที
 
ดั่ง
Am 
เธอ 
 
เจ้าดอกไ
Bm 
ม้แสนดี 
 
ดั่งแ
C 
สง 
 
ยามเมื่อ
Bm 
ฉันริบหรี่
 
ดั่ง
Am 
รัก 
 
ที่ผู้ใ
Bm 
ดไม่มี 
 
กลับ
Cm 
มาตรงนี้

Gmaj7 
ดีใจเหลือ
Fmaj7 
เกิน 
 
ที่ได้
Cmaj7 
พบเธออีกครั้ง
 
และจะ
Gmaj7 
แก้ไขเรื่อง
Fmaj7 
ราวต่าง ๆ ที่
Cmaj7 
ฉันเคยพลาดพลั้ง
 
ฉันจะ
Gmaj7 
มอบรัก
Fmaj7 
แท้ให้เธอไม่
Cmaj7 
ทำให้ผิดหวัง
 
คอยอยู่
Gmaj7 
ข้าง ๆ เธอ
Fmaj7 
ทุกเวลา 
 
ทุก
Cmaj7 
วันที่เหนื่อยล้า
 
ขอ
C#dim 
สัญญา 
 
ให้ท้อง
C 
ฟ้าและดวงดา
D 
รา
 
กอดรักขอ
Gmaj7 
งเรา..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สายรุ้งหลังฝนโปรย


อดีตจากความรัก ในคราวที่ได้พบเจอ
ถ้อยคำพูดมากมายประปรายความช้ำเคยมอบให้เธอ
ในกลางใจอ่อนล้า ดั่งฟ้าเมฆครึ้มมืดมัว
ด้วยความไม่รู้ตัว เป็นเหตุและผลให้เธอหายไป

แล้วเสียงเท้าที่คุ้นเคย ก้าวย้อนกลับมาที่เดิม
ให้ฉันแก้ไข ปลอบโยนความช้ำในวันวาน
สายรุ้งหลังฝนโปรยปราย งดงามเสมอเมื่อมองอีกที
ดั่งเธอ เจ้าดอกไม้แสนดี กลับมาตรงนี้

ดีใจอีกครั้งที่ได้พบเธอ พบเจอวันที่สดใส
ย้อนคืนวันจากไปมาเช่นเดิม
ประครองความรัก อุ่นไอของเธอ
ขอให้นานกว่าขอบฟ้า
ช้ำวันวานปล่อยเลือน ลางหายในเวลา

( ดนตรี )

จุดจบ ในครานั้น ความรู้สึกยังไม่ผันแปร
ในดวงใจฉันฝัน ให้ดวงตานั้นวนมาที่เก่า
จบไปอย่างไม่สวยงาม ในความทรงจำที่ยากจะจำ
ถ้อยคำนั้นจากฉัน ขอร้องให้เธอกลับมา

แล้วเสียงเท้าที่คุ้นเคย ก้าวย้อนกลับมาที่เดิม
ให้ฉันแก้ไข ปลอบโยนความช้ำในวันวาน
สายรุ้งหลังฝนโปรยปราย งดงามเสมอเมื่อมองอีกที
ดั่งเธอ เจ้าดอกไม้แสนดี กลับมาตรงนี้

ดีใจอีกครั้งที่ได้พบเธอ พบเจอวันที่สดใส
ย้อนคืนวันจากไปมาเช่นเดิม
ประครองความรัก อุ่นไอของเธอ
ขอให้นานกว่าขอบฟ้า
ช้ำวันวานปล่อยเลือน ลางหายในเวลา

( ดนตรี )

แล้วเสียงเท้าที่คุ้นเคย ก้าวย้อนกลับมาที่เดิม
ให้ฉันแก้ไข ปลอบโยนความช้ำในวันวาน
สายรุ้งหลังฝนโปรยปราย งดงามเสมอเมื่อมองอีกที
ดั่งเธอ เจ้าดอกไม้แสนดี ดั่งแสง ยามเมื่อฉันริบหรี่
ดั่งรัก ที่ผู้ใดไม่มี กลับมาตรงนี้

ดีใจเหลือเกิน ที่ได้พบเธออีกครั้ง
และจะแก้ไขเรื่องราวต่าง ๆ ที่ฉันเคยพลาดพลั้ง
ฉันจะมอบรักแท้ให้เธอไม่ทำให้ผิดหวัง
คอยอยู่ข้าง ๆ เธอทุกเวลา ทุกวันที่เหนื่อยล้า
ขอสัญญา ให้ท้องฟ้าและดวงดารา
กอดรักของเรา..

มิวสิควิดีโอ สายรุ้งหลังฝนโปรย PURPEECH

เพลง : สายรุ้งหลังฝนโปรย (คอร์ด)
ศิลปิน : PURPEECH
เนื้อร้อง/ทำนอง : สิทธิโชค ตาสา
เรียบเรียง : PURPEECH
FB : purpeech
คอร์ดเพลง สายรุ้งหลังฝนโปรย PURPEECH
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend