คอร์ดเพลง โตกอดเขาเฮากอดขวด – วงนิยม

  
Text   

คอร์ดเพลง : โตกอดเขาเฮากอดขวด วงนิยม

คอร์ดเพลง โตกอดเขาเฮากอดขวด - วงนิยม

เพลง :

ศิลปิน : วงนิยม

เนื้อร้อง/ทำนอง : บีท วรัญญู

คอร์ดทั้งหมด : Ab,Bb,Cm,Eb,Fm,Gm


INTRO | Eb | Gm | Ab Gm | Fm Bb |
INTRO | Eb | Gm | Ab Gm | Fm Bb | Bb |

 
ฮู้ว่า
Eb 
เค้าเบิดใจว่า
Gm 
เขามีคนใหม่
 
สิเฮ็ดจั่ง
Cm 
ใด๋กะปล่อยไปท่อ
Gm 
นั้นแหลว
 
บ่อ
Ab 
ยากฝืนใจคั่นว่า
Gm 
เขาบ่ฮักแล้ว
 
บ่แม่น
Fm 
แนวสิยื้อสิรั้งเอา
Bb 
ไว้

 
แม่น
Eb 
เฮาเจ็บสิตายเขากะ
Gm 
บ่สน
 
ถ้าเขามี
Cm 
คนของหัวใจใ
Gm 
หม่แล้ว
 
ฟ่าว
Ab 
ไปซะไป 
 
ไปฮัก
Gm 
กันให้มันแล้ว
Fm 
เฮาสิอยู่กับขวดกับ
Bb 
แก้ว..
 
พอแล้วควา
Eb 
มฮัก

INSTRU | Ab Gm Fm Eb | Db | Bb |

 
ไปโลดโตไปกอด
Eb 
เขา
 
ส่วน
Bb/D 
เฮาสิกอด
Cm 
ขวด
 
สิรับไว้
Bb 
เอง 
 
ดอกความเจ็บ
Ab 
ปวด
 
ไป
Fm 
สาสิเก็บกวาดเอาดอกซา
Bb 
กใจ

 
บ่เป็นหยังห
Eb 
ลาย
 
ก็แค่
Bb/D 
กลายเป็นคน
Cm 
ขี้เมา
 
อย่างห
Bb 
ลายกะแค่ติดเ
Ab 
หล้า
 
แค่
Db 
สติบ่คือเก่า 
 
ให้โตกอ
Bb 
ดเขา
 
ส่วนเฮาสิกอด
 
ขวด

INSTRU | Eb | Gm | Fm | Bb |

 
ทำ
Eb 
ใจท่อนั้นแหลวบ่
Gm 
แอวบ่ฝืน
 
คั่นวาสิ
Cm 
บืนกะใจเขา
Gm 
ใจเฮา
 
ยอม
Ab 
รับความจริง 
 
แมน
Gm 
เจ็บกะทนเอา
 
แนว
Fm 
เขาเบิ่ดฮักเฮา.. 
 
 
Bb 
โอย..

 
ไปโลดโตไปกอด
Eb 
เขา
 
ส่วน
Bb/D 
เฮาสิกอด
Cm 
ขวด
 
สิรับไว้
Bb 
เอง 
 
ดอกความเจ็บ
Ab 
ปวด
 
ไป
Fm 
สาสิเก็บกวาดเอาดอกซา
Bb 
กใจ

 
บ่เป็นหยังห
Eb 
ลาย
 
ก็แค่
Bb/D 
กลายเป็นคน
Cm 
ขี้เมา
 
อย่างห
Bb 
ลายกะแค่ติดเ
Ab 
หล้า
 
แค่
Db 
สติบ่คือเก่า 
 
ให้โตกอ
Bb 
ดเขา
 
ส่วนเฮาสิกอด
Eb 
ขวด

INSTRU | Ab | Gm | Fm Ab | Bb |
INSTRU | Eb Gm | Cm Bb | Ab | Fm Bb | Eb |

 
ไปโลดโตไปกอด
Eb 
เขา
 
ส่วน
Bb/D 
เฮาสิกอด
Cm 
ขวด
 
สิรับไว้
Bb 
เอง 
 
ดอกความเจ็บ
Ab 
ปวด
 
ไป
Fm 
สาสิเก็บกวาดเอาดอกซา
Bb 
กใจ

 
บ่เป็นหยังห
Eb 
ลาย
 
ก็แค่
Bb/D 
กลายเป็นคน
Cm 
ขี้เมา
 
อย่างห
Bb 
ลายกะแค่ติดเ
Ab 
หล้า
 
แค่
Db 
สติบ่คือเก่า 
 
 
Bb 
โอยย…

 
บ่เป็นหยังห
Eb 
ลาย
 
ก็แค่
Bb/D 
กลายเป็นคน
Cm 
ขี้เมา
 
อย่างห
Bb 
ลายกะแค่ติดเ
Ab 
หล้า
 
แค่
Db 
สติบ่คือเก่า 
 
ให้โตกอ
Bb 
ดเขา
 
ส่วนเฮาสิกอด
 
ขวด

OUTRO | Eb | Gm | Fm Bb | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โตกอดเขาเฮากอดขวด


ฮู้ว่าเค้าเบิดใจว่าเขามีคนใหม่
สิเฮ็ดจั่งใด๋กะปล่อยไปท่อนั้นแหลว
บ่อยากฝืนใจคั่นว่าเขาบ่ฮักแล้ว
บ่แม่นแนวสิยื้อสิรั้งเอาไว้

แม่นเฮาเจ็บสิตายเขากะบ่สน
ถ้าเขามีคนของหัวใจใหม่แล้ว
ฟ่าวไปซะไป ไปฮักกันให้มันแล้ว
เฮาสิอยู่กับขวดกับแก้ว..
พอแล้วความฮัก

( ดนตรี )

ไปโลดโตไปกอดเขา
ส่วนเฮาสิกอดขวด
สิรับไว้เอง ดอกความเจ็บปวด
ไปสาสิเก็บกวาดเอาดอกซากใจ

บ่เป็นหยังหลาย
ก็แค่กลายเป็นคนขี้เมา
อย่างหลายกะแค่ติดเหล้า
แค่สติบ่คือเก่า ให้โตกอดเขา
ส่วนเฮาสิกอดขวด

( ดนตรี )

ทำใจท่อนั้นแหลวบ่แอวบ่ฝืน
คั่นวาสิบืนกะใจเขาใจเฮา
ยอมรับความจริง แมนเจ็บกะทนเอา
แนวเขาเบิ่ดฮักเฮา.. โอย..

ไปโลดโตไปกอดเขา
ส่วนเฮาสิกอดขวด
สิรับไว้เอง ดอกความเจ็บปวด
ไปสาสิเก็บกวาดเอาดอกซากใจ

บ่เป็นหยังหลาย
ก็แค่กลายเป็นคนขี้เมา
อย่างหลายกะแค่ติดเหล้า
แค่สติบ่คือเก่า ให้โตกอดเขา
ส่วนเฮาสิกอดขวด

( ดนตรี )

ไปโลดโตไปกอดเขา
ส่วนเฮาสิกอดขวด
สิรับไว้เอง ดอกความเจ็บปวด
ไปสาสิเก็บกวาดเอาดอกซากใจ

บ่เป็นหยังหลาย
ก็แค่กลายเป็นคนขี้เมา
อย่างหลายกะแค่ติดเหล้า
แค่สติบ่คือเก่า โอยย…

บ่เป็นหยังหลาย
ก็แค่กลายเป็นคนขี้เมา
อย่างหลายกะแค่ติดเหล้า
แค่สติบ่คือเก่า ให้โตกอดเขา
ส่วนเฮาสิกอดขวด

มิวสิควิดีโอ โตกอดเขาเฮากอดขวด วงนิยม

เพลง โตกอดเขาเฮากอดขวด
ศิลปิน : วงนิยม
เรียบเรียง : วงนิยม/Em ot studio
ติดต่องาน 06-1925-4251
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend