คอร์ดเพลง คนเมากะมีหัวใจ แมน มณีวรรณ

  
Text   
คอร์ดเพลง คนเมากะมีหัวใจ ศิลปิน แมน มณีวรรณ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
คนเ
A 
มามีสิทธิ์บ้างไหม
 
คน
F#m 
เมากะมีหัวใจเด้อ
Bm 
หล้า
 
คนเ
A 
มาฮักเจ้าได้ไหม 
 
สิ
F#m 
มีบ่น้อวา
Bm 
สนา
 
ขี้เห
G 
ล้ามันฮักจริงเด้อห
A 
ล่า 
 
เจ้าสิ
Bm 
ฮู้บ่..

A 
ฮักแรกของดวง
D 
ใจ 
 
สลักไ
E7 
ว้ว่าเป็น
Bm 
ชื่อเธอ
 
แต่เกิดใ
A 
หม่ใหญ่ครา
Bm 
วนี้
 
คนอยากร่วมชี
E7 
วีกะคือน้องนี่ละเด้อ
 
แต่น้ำบ่ไ
E 
หลพอให้อ้ายตักใส่กะโหลก
 
ชะโงกดูเ
D 
งาว่าต่างกับเขาแท้ละเ
E 
ด้อ
 
ผู้บ่าว
E 
เจ้าเป็นว่าที่ด็อกเ
G 
ตอร์
 
ส่วนอ้ายน่ะเห
A 
รอ 
 
คือด็อกเตอร์ขี้
Bm 
เมา 
 
 
A 
 
Bm 

 
คนเ
A 
มามีสิทธิ์บ้างไหม
 
คน
F#m 
เมากะมีหัวใจเด้อ
Bm 
หล้า
 
คนเ
A 
มาฮักเจ้าได้ไหม 
 
สิ
F#m 
มีบ่น้อวา
Bm 
สนา
 
ขี้เห
G 
ล้ามันฮักจริงเด้อห
A 
ล่า 
 
เจ้าสิ
D 
ฮู้บ่

 
คนเ
A 
มามีสิทธิ์บ้างไหม
 
หรือได้แค่
F#m 
เมากับนั่งเหงา
Bm 
กอซอ
 
ต้องใ
G 
ช้อีกกี่แอลกอ
A 
ฮอล์
 
จั่งสิเซา
Bm 
ฮักสักที

INSTRU | A | A | F#m | Bm |
INSTRU | G | A | Bm | A Bm |

 
ส่วงเ
G 
มาอ้ายกะบ่เซา
A 
ฮัก
 
โอ๊ย ส่างบ่
F#m 
ซักตายลงหม่อ
Bm 
งนี้
 
จอบซ
G 
อมเจ้ามานานหลาย
A 
ปี
 
แต่เจ้ากะเ
Bm 
ลือกเขา

 
คงบ่เห
G 
มาะกับการมีความ
A 
ฮัก
 
เฮาเหมาะ
F#m 
คักกับการเป็น
Bm 
ขี้เหล้า
 
ให้คำว่าแ
G 
ฟนเป็นหน้าที่เ
A 
ขา
 
หน้าที่ยกเ
F#m 
หล้าอ้ายสิเป็น
Bm 
เอง

 
คนเ
A 
มามีสิทธิ์บ้างไหม
 
คน
F#m 
เมากะมีหัวใจเด้อ
Bm 
หล้า
 
คนเ
A 
มาฮักเจ้าได้ไหม 
 
สิ
F#m 
มีบ่น้อวา
Bm 
สนา
 
ขี้เห
G 
ล้ามันฮักจริงเด้อห
A 
ล่า 
 
เจ้าสิ
D 
ฮู้บ่

 
คนเ
A 
มามีสิทธิ์บ้างไหม
 
หรือได้แค่
F#m 
เมากับนั่งเหงา
Bm 
กอซอ
 
ต้องใ
G 
ช้อีกกี่แอลกอ
A 
ฮอล์
 
จั่งสิเซา
Bm 
ฮักสักที

 
ส่วงเ
G 
มาอ้ายกะบ่เซา
A 
ฮัก
 
โอ๊ย ส่างบ่
F#m 
ซักตายลงหม่อ
Bm 
งนี้
 
จอบซ
G 
อมเจ้ามานานหลาย
A 
ปี
 
แต่เจ้ากะเ
Bm 
ลือกเขา

 
คงบ่เห
G 
มาะกับการมีความ
A 
ฮัก
 
เฮาเหมาะ
F#m 
คักกับการเป็น
Bm 
ขี้เหล้า
 
ให้คำว่าแ
G 
ฟนเป็นหน้าที่เ
A 
ขา
 
หน้าที่ยกเ
F#m 
หล้าอ้ายสิเป็น
Bm 
เอง..

OUTRO | G F#m | Bm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คนเมากะมีหัวใจ


คนเมามีสิทธิ์บ้างไหม
คนเมากะมีหัวใจเด้อหล้า
คนเมาฮักเจ้าได้ไหม สิมีบ่น้อวาสนา
ขี้เหล้ามันฮักจริงเด้อหล่า เจ้าสิฮู้บ่..

ฮักแรกของดวงใจ สลักไว้ว่าเป็นชื่อเธอ
แต่เกิดใหม่ใหญ่คราวนี้
คนอยากร่วมชีวีกะคือน้องนี่ละเด้อ
แต่น้ำบ่ไหลพอให้อ้ายตักใส่กะโหลก
ชะโงกดูเงาว่าต่างกับเขาแท้ละเด้อ
ผู้บ่าวเจ้าเป็นว่าที่ด็อกเตอร์
ส่วนอ้ายน่ะเหรอ คือด็อกเตอร์ขี้เมา

คนเมามีสิทธิ์บ้างไหม
คนเมากะมีหัวใจเด้อหล้า
คนเมาฮักเจ้าได้ไหม สิมีบ่น้อวาสนา
ขี้เหล้ามันฮักจริงเด้อหล่า เจ้าสิฮู้บ่

คนเมามีสิทธิ์บ้างไหม
หรือได้แค่เมากับนั่งเหงากอซอ
ต้องใช้อีกกี่แอลกอฮอล์
จั่งสิเซาฮักสักที

( ดนตรี )
ส่วงเมาอ้ายกะบ่เซาฮัก
โอ๊ย ส่างบ่ซักตายลงหม่องนี้
จอบซอมเจ้ามานานหลายปี
แต่เจ้ากะเลือกเขา

คงบ่เหมาะกับการมีความฮัก
เฮาเหมาะคักกับการเป็นขี้เหล้า
ให้คำว่าแฟนเป็นหน้าที่เขา
หน้าที่ยกเหล้าอ้ายสิเป็นเอง

คนเมามีสิทธิ์บ้างไหม
คนเมากะมีหัวใจเด้อหล้า
คนเมาฮักเจ้าได้ไหม สิมีบ่น้อวาสนา
ขี้เหล้ามันฮักจริงเด้อหล่า เจ้าสิฮู้บ่

คนเมามีสิทธิ์บ้างไหม
หรือได้แค่เมากับนั่งเหงากอซอ
ต้องใช้อีกกี่แอลกอฮอล์
จั่งสิเซาฮักสักที

ส่วงเมาอ้ายกะบ่เซาฮัก
โอ๊ย ส่างบ่ซักตายลงหม่องนี้
จอบซอมเจ้ามานานหลายปี
แต่เจ้ากะเลือกเขา

คงบ่เหมาะกับการมีความฮัก
เฮาเหมาะคักกับการเป็นขี้เหล้า
ให้คำว่าแฟนเป็นหน้าที่เขา
หน้าที่ยกเหล้าอ้ายสิเป็นเอง..

มิวสิควิดีโอ คนเมากะมีหัวใจ แมน มณีวรรณ

เพลง : คนเมากะมีหัวใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : แมน มณีวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง : อ.จินนี่ ภูไท
ค่ายเพลง : ลำเพลินอินดี้เรคคอร์ด
คอร์ดเพลง คนเมากะมีหัวใจ แมน มณีวรรณ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend