คอร์ดเพลง สาริกาไร้รัง วงFull

  
Text   
คอร์ดเพลง สาริกาไร้รัง ศิลปิน วงFull คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3

Capo #3
 
ค่ำคืน
C 
นี้.. 
 
ขอ
Em 
อาศัยนอน
Am 
สักคืน
 
พอพรุ่งนี้
Em 
ตื่น 
 
พี่ก็จะ
G 
ลาเจ้า
Am 
ไป
 
พี่คนหมอ
Em 
นหมิ่น 
 
พลัดถิ่นมาไ
Am 
กล
 
ขอพึ่งชายคาและอา
Em 
ศัย 
 
โปรดเห็น
G 
ใจ 
 
สา
Em 
ริกา

 
ค่ำคืน
C 
นี้.. 
 
พี่
Em 
ไร้ที่ซุกหัว
Am 
นอน
 
ขอเพียง
Em 
พักผ่อน 
 
สัก
G 
คืนเถิดนะแก้
Am 
วตา
 
เพียงอาศัย
Em 
ข้าง สางๆ พี่ก็
Dm 
จะลา
 
สงสารสา
Em 
ริกา 
 
ที่พี่
G 
มาครวญคร่ำพ
C 
ร่ำวอน

 
น่าสมเ
G 
พช 
 
โอ้ย.
E 
.. 
 
น่าเว
Am 
ทนา
 
โอ้สา
Am 
ริกาเวลานี้ไร้รัง
Dm 
นอน.. 
 
 
G 
 
ไม่ได้นอนเ
C 
ตียงขอชายคาเคียงบัง
Dm 
อร
 
พอพรุ่งนี้เช้าแดด
Em 
อ่อนๆ 
 
พี่ก็จะ
G 
จร 
 
จำ
Em 
ลา

 
ต้องโผ
C 
ผิน 
 
โบย
Em 
บินด้วยใจอ
Am 
าวรณ์
 
ขาดที่พัก
Em 
ผ่อน 
 
ไปก่
G 
อนเถิดสา
Am 
ริกา
 
เพราะขาดที่ห
Am 
มาย 
 
ขาดร่มไม้ขาดชาย
Dm 
คา
 
ขาด
G 
ทั้งคนจะเม
Em 
ตตา 
 
ให้สาริ
G 
กา 
 
พัก
Am 
นอน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สาริกาไร้รัง


ค่ำคืนนี้.. ขออาศัยนอนสักคืน
พอพรุ่งนี้ตื่น พี่ก็จะลาเจ้าไป
พี่คนหมอนหมิ่น พลัดถิ่นมาไกล
ขอพึ่งชายคาและอาศัย โปรดเห็นใจ สาริกา

ค่ำคืนนี้.. พี่ไร้ที่ซุกหัวนอน
ขอเพียงพักผ่อน สักคืนเถิดนะแก้วตา
เพียงอาศัยข้าง สางๆ พี่ก็จะลา
สงสารสาริกา ที่พี่มาครวญคร่ำพร่ำวอน

น่าสมเพช โอ้ย… น่าเวทนา
โอ้สาริกาเวลานี้ไร้รังนอน..
ไม่ได้นอนเตียงขอชายคาเคียงบังอร
พอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนๆ พี่ก็จะจร จำลา

ต้องโผผิน โบยบินด้วยใจอาวรณ์
ขาดที่พักผ่อน ไปก่อนเถิดสาริกา
เพราะขาดที่หมาย ขาดร่มไม้ขาดชายคา
ขาดทั้งคนจะเมตตา ให้สาริกา พักนอน

มิวสิควิดีโอ สาริกาไร้รัง วงFull

เพลง : สาริกาไร้รัง (คอร์ด)
ศิลปิน : วงFull
(Cover Version)
คอร์ดเพลง สาริกาไร้รัง วงFull
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend