คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ท้อ Commander

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ท้อ ศิลปิน Commander คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | B | A | E |
INTRO | C#m | B | A | B |

 
เจ็บ
เหนื่อยท้อ 
 
ล้มลุก
คลุกคลาน
 
คำ
ว่าสักวัน 
 
ไม่เคย
จะเห็นมี
 
มันเจ็บ
จนทนไม่ไหว
 
ร้องให้ทุ
กนาที
 
ความจน
มันย่ำยี 
 
ชีวิตนี้ไ
G#7 
ม่มีอะไร

 
ถูก
เหยียดหยาม
 
กับเส้นทาง
ที่เลือกเดิน
 
เจ็บปวด
ที่ต้องเผชิญ
 
กับสายตา
คนรอบกาย
 
ต้องอยู่กั
บคำว่าจน
 
ต้องทนแบบนี้อี
กนานเท่าไหร่
 
ต้องปลอบใจห
ลอกตัวเองอีกกี่ครั้ง
G#7 

 
แต่ก่อนจะยอม
F#m 
แพ้มัน
 
ให้ลองคิด
สักนิดนึง
 
ว่าโลกใบนี้ไ
F#m 
ม่มีแค่มึง
 
ที่ผิดหวัง
และเสียใจ
 
ก่อนจะถอย
F#m 
คิดให้ดี
 
ว่าที่มึงทำ
G#m 
นั้นเพื่อนใคร
 
ท่องไว้มึ
งยังไม่ตาย 
 
มึงยัง
G#7 
ไม่ตาย

 
หากวันนี้มึ
งยังไม่ตาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
ท้อ
 
ต้องสู้ต้องทน
F#m 
เพื่อนคนที่รอ
 
จะเจ็บจะช้ำ
G#7 
ต้องทำต่อไป
 
ถ้าหากวันนี้ชี
วิตของมึง
 
ยังคงมีลม
หายใจ
 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
C#m 
ท้อ

INSTRU | A | E | F#m | G# |
INSTRU | A | E | F#m G#m | C#m |

 
แต่ก่อนจะยอม
F#m 
แพ้มัน
 
ให้ลองคิด
สักนิดนึง
 
โลกใบนี้ไ
F#m 
ม่มีแค่มึง
 
ที่ผิดหวัง
และเสียใจ
 
ก่อนจะถอย
F#m 
คิดให้ดี
 
ว่าที่มึงทำ
G#m 
นั้นเพื่อนใคร
 
ท่องไว้มึ
งยังไม่ตาย 
 
มึงยัง
G#7 
ไม่ตาย

 
หากวันนี้มึ
งยังไม่ตาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
ท้อ
 
ต้องสู้ต้องทน
F#m 
เพื่อนคนที่รอ
 
จะเจ็บจะช้ำ
G#7 
ต้องทำต่อไป
 
ถ้าหากวันนี้ชี
วิตของมึง
 
ยังคงมีลม
หายใจ
 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย 
 
โฮ.
G#7 
 
โฮ้..

 
หากวันนี้มึ
งยังไม่ตาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
ท้อ
 
ต้องสู้ต้องทน
F#m 
เพื่อนคนที่รอ
 
จะเจ็บจะช้ำ
G#7 
ต้องทำต่อไป
 
ถ้าหากวันนี้ชี
วิตของมึงยังคงมีลม
หายใจ
 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
C#m 
ท้อ

 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
C#m 
ท้อ
 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย 
 
โฮ.
G#7 
 
โฮ้..
 
มึงไม่มีสิท
C#m 
ธิ์ท้อ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่มีสิทธิ์ท้อ


เจ็บเหนื่อยท้อ ล้มลุกคลุกคลาน
คำว่าสักวัน ไม่เคยจะเห็นมี
มันเจ็บจนทนไม่ไหว
ร้องให้ทุกนาที
ความจนมันย่ำยี ชีวิตนี้ไม่มีอะไร

ถูกเหยียดหยาม
กับเส้นทางที่เลือกเดิน
เจ็บปวดที่ต้องเผชิญ
กับสายตาคนรอบกาย
ต้องอยู่กับคำว่าจน
ต้องทนแบบนี้อีกนานเท่าไหร่
ต้องปลอบใจหลอกตัวเองอีกกี่ครั้ง

แต่ก่อนจะยอมแพ้มัน
ให้ลองคิดสักนิดนึง
ว่าโลกใบนี้ไม่มีแค่มึง
ที่ผิดหวังและเสียใจ
ก่อนจะถอยคิดให้ดี
ว่าที่มึงทำนั้นเพื่อนใคร
ท่องไว้มึงยังไม่ตาย มึงยังไม่ตาย

หากวันนี้มึงยังไม่ตาย
มึงไม่มีสิทธิ์ท้อ
ต้องสู้ต้องทนเพื่อนคนที่รอ
จะเจ็บจะช้ำต้องทำต่อไป
ถ้าหากวันนี้ชีวิตของมึง
ยังคงมีลมหายใจ
พ่อแม่ของมึงนั้นต้องสบาย
มึงไม่มีสิทธิ์ท้อ

( ดนตรี )

แต่ก่อนจะยอมแพ้มัน
ให้ลองคิดสักนิดนึง
โลกใบนี้ไม่มีแค่มึง
ที่ผิดหวังและเสียใจ
ก่อนจะถอยคิดให้ดี
ว่าที่มึงทำนั้นเพื่อนใคร
ท่องไว้มึงยังไม่ตาย มึงยังไม่ตาย

หากวันนี้มึงยังไม่ตาย
มึงไม่มีสิทธิ์ท้อ
ต้องสู้ต้องทนเพื่อนคนที่รอ
จะเจ็บจะช้ำต้องทำต่อไป
ถ้าหากวันนี้ชีวิตของมึง
ยังคงมีลมหายใจ
พ่อแม่ของมึงนั้นต้องสบาย โฮ.. โฮ้..

หากวันนี้มึงยังไม่ตาย
มึงไม่มีสิทธิ์ท้อ
ต้องสู้ต้องทนเพื่อนคนที่รอ
จะเจ็บจะช้ำต้องทำต่อไป
ถ้าหากวันนี้ชีวิตของมึงยังคงมีลมหายใจ
พ่อแม่ของมึงนั้นต้องสบาย
มึงไม่มีสิทธิ์ท้อ

พ่อแม่ของมึงนั้นต้องสบาย
มึงไม่มีสิทธิ์ท้อ
พ่อแม่ของมึงนั้นต้องสบาย โฮ.. โฮ้..
มึงไม่มีสิทธิ์ท้อ

มิวสิควิดีโอ ไม่มีสิทธิ์ท้อ Commander

เพลง : ไม่มีสิทธิ์ท้อ (คอร์ด)
ศิลปิน : Commander
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว พีรพล
Suppanut Ekavibhata / Arms Saran
Mastering : Arms Saran
คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ท้อ Commander
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend