คอร์ดเพลง ผัวใหม่เป็นอ้ายได้บ่ หลี่ถัง บึงกาฬ

  
Text   
คอร์ดเพลง ผัวใหม่เป็นอ้ายได้บ่ ศิลปิน หลี่ถัง บึงกาฬ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bm | G | Bm | F#7 |
INTRO | Bm | G | Bm | F#7 |
INTRO | Bm | G | Bm | G |

Bm 
ดน..กะดนแล้วเ
G 
ด๊ะ 
 
เขาถิ่มเจ้าไป
 
มัน
Em 
เป็นจังได๋ 
 
เจ้า
A 
คือฮ้องให่บ่เ
D 
ซา
 
กะย้
G 
อนเหตุผลว่า
A 
ฮัก
 
อ้ายอยาก
F#m 
เทคแคร์ 
 
อยากดู
Bm 
แลเจ้า
 
ให่เ
G 
ซาคึดนำเขา 
 
คนที่เ
A 
ฮ็ดให่เจ้า..เสีย
D 
น้ำตา 
 
 
D7 

 
ผัว
Em 
เก่า 
 
ให่เจ้าลืม
F#m 
มันสา
 
อ้ายสิเ
G 
ป็นคนเช็ดน้ำตา
 
สิ
A 
พาเจ้าเริ่มต้นใหม่

 
ให่อ้ายคน
G 
นี้ 
 
เป็น
A 
ผัวใหม่
Bm 
ของเจ้า
 
เรื่องเ
G 
ก่าๆ 
 
A 
จ้าบ่ต้องเก็บ
D 
ไว้
 
คนที่เฮ็ดให่เ
G 
จ็บ 
 
เจ้า
Bm7 
อย่าเสียน้ำตา
D 
ให้
 
มื้อนี่ให่อ้ายรักษา
Em 
ใจ 
 
สิเฮ็ด
F#m 
ให่เจ้าลืม
Bm 
ผัวเก่า

Bm 
แม่น.. 
 
ขั่นแม่นเจ้าเห
G 
งา 
 
เจ้าบ่มีไผเจ้ายังมี
Em 
อ้าย
 
เป็น
A 
ผ้าห่มใจ 
 
 
D 
กันหนาว 
 
 
D7 
 
ถึงเ
G 
จ้าสิเป็นแม่ฮ่
A 
าง 
 
อ้ายกะบ่
D 
ติ 
 
ยิน
A/C# 
ดีรับ
Bm 
เอา 
 
 
A 
 
บ่ต้
G 
องคึดนำเ
A 
ขา บักผัวเก่าที่มัน… บ่เ
D 
ห็นค่า

 
ผัว
Em 
เก่า 
 
ให่เจ้าลืม
F#m 
มันสา
 
อ้ายสิเ
G 
ป็นคนเช็ดน้ำตา
 
สิ
A 
พาเจ้าเริ่มต้นใหม่

 
ให่อ้ายคน
G 
นี้ 
 
เป็น
A 
ผัวใหม่
Bm 
ของเจ้า
 
เรื่องเ
G 
ก่าๆ 
 
A 
จ้าบ่ต้องเก็บ
D 
ไว้
 
คนที่เฮ็ดให่เ
G 
จ็บ 
 
เจ้า
B7 
อย่าเสียน้ำตา
D 
ให้
 
มื้อนี่ให่อ้ายรักษา
Em 
ใจ 
 
สิเฮ็ด
F#m 
ให่เจ้าลืม
Bm 
ผัวเก่า

INSTRU | G | Bm | G A | D D7 |
INSTRU | G A | F#m Bm | C | A F#7 | Bm |

 
ผัว
Em 
เก่า 
 
ให่เจ้าลืม
F#m 
มันสา
 
อ้ายสิเ
G 
ป็นคนเช็ดน้ำตา
 
สิ
A 
พาเจ้าเริ่มต้นใหม่ 
 
โฮ..

 
ให่อ้ายคน
G 
นี้ 
 
เป็น
A 
ผัวใหม่
Bm 
ของเจ้า
 
เรื่องเ
G 
ก่าๆ 
 
A 
จ้าบ่ต้องเก็บ
D 
ไว้
 
คนที่เฮ็ดให่เ
G 
จ็บ 
 
เจ้า
B7 
อย่าเสียน้ำตา
D 
ให้
 
มื้อนี่ให่อ้ายรักษา
Em 
ใจ 
 
 
A 

 
ให่อ้ายคน
G 
นี้ 
 
เป็น
A 
ผัวใหม่
Bm 
ของเจ้า
 
เรื่องเ
G 
ก่าๆ 
 
A 
จ้าบ่ต้องเก็บ
D 
ไว้
 
คนที่เฮ็ดให่เ
G 
จ็บ 
 
เจ้า
Bm7 
อย่าเสียน้ำตา
D 
ให้
 
มื้อนี่ให่อ้ายรักษา
Em 
ใจ 
 
สิเฮ็ด
F#m 
ให่เจ้าลืม
Bm 
ผัวเก่า

 
ให้อ้ายเป็นผัว
Em 
ใหม่ 
 
สิเฮ็ดใ
A 
ห่..เจ้า
F#7 
ลืมผัวเก่า

OUTRO | Bm | G | Bm | G | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ผัวใหม่เป็นอ้ายได้บ่


ดน..กะดนแล้วเด๊ะ เขาถิ่มเจ้าไป
มันเป็นจังได๋ เจ้าคือฮ้องให่บ่เซา
กะย้อนเหตุผลว่าฮัก
อ้ายอยากเทคแคร์ อยากดูแลเจ้า
ให่เซาคึดนำเขา คนที่เฮ็ดให่เจ้า..เสียน้ำตา

ผัวเก่า ให่เจ้าลืมมันสา
อ้ายสิเป็นคนเช็ดน้ำตา
สิพาเจ้าเริ่มต้นใหม่

ให่อ้ายคนนี้ เป็นผัวใหม่ของเจ้า
เรื่องเก่าๆ เจ้าบ่ต้องเก็บไว้
คนที่เฮ็ดให่เจ็บ เจ้าอย่าเสียน้ำตาให้
มื้อนี่ให่อ้ายรักษาใจ สิเฮ็ดให่เจ้าลืมผัวเก่า

แม่น.. ขั่นแม่นเจ้าเหงา เจ้าบ่มีไผเจ้ายังมีอ้าย
เป็นผ้าห่มใจ กันหนาว
ถึงเจ้าสิเป็นแม่ฮ่าง อ้ายกะบ่ติ ยินดีรับเอา
บ่ต้องคึดนำเขา บักผัวเก่าที่มัน… บ่เห็นค่า

ผัวเก่า ให่เจ้าลืมมันสา
อ้ายสิเป็นคนเช็ดน้ำตา
สิพาเจ้าเริ่มต้นใหม่

ให่อ้ายคนนี้ เป็นผัวใหม่ของเจ้า
เรื่องเก่าๆ เจ้าบ่ต้องเก็บไว้
คนที่เฮ็ดให่เจ็บ เจ้าอย่าเสียน้ำตาให้
มื้อนี่ให่อ้ายรักษาใจ สิเฮ็ดให่เจ้าลืมผัวเก่า

( ดนตรี )

ผัวเก่า ให่เจ้าลืมมันสา
อ้ายสิเป็นคนเช็ดน้ำตา
สิพาเจ้าเริ่มต้นใหม่ โฮ..

ให่อ้ายคนนี้ เป็นผัวใหม่ของเจ้า
เรื่องเก่าๆ เจ้าบ่ต้องเก็บไว้
คนที่เฮ็ดให่เจ็บ เจ้าอย่าเสียน้ำตาให้
มื้อนี่ให่อ้ายรักษาใจ

ให่อ้ายคนนี้ เป็นผัวใหม่ของเจ้า
เรื่องเก่าๆ เจ้าบ่ต้องเก็บไว้
คนที่เฮ็ดให่เจ็บ เจ้าอย่าเสียน้ำตาให้
มื้อนี่ให่อ้ายรักษาใจ สิเฮ็ดให่เจ้าลืมผัวเก่า

ให้อ้ายเป็นผัวใหม่ สิเฮ็ดให่..เจ้าลืมผัวเก่า

มิวสิควิดีโอ ผัวใหม่เป็นอ้ายได้บ่ หลี่ถัง บึงกาฬ

เพลง : ผัวใหม่เป็นอ้ายได้บ่ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศักดิ์ดา ผายพิมพ์
เรียบเรียง : ชลที ศรีแก้ว
ติดต่องานศิลปิน : 0929428223
คอร์ดเพลง ผัวใหม่เป็นอ้ายได้บ่ หลี่ถัง บึงกาฬ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend