คอร์ดเพลง กี่หนาวมาแล้ว ฮันเตอร์

  
Text   
คอร์ดเพลง กี่หนาวมาแล้ว ศิลปิน ฮันเตอร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G | C | Am D | G |

 
ปลาย
G 
ฝนต้นหนาว 
 
ร้าว
Am 
รานดวง
D 
ใจ
 
ปลา
Am 
ยปี 
 
ทีไ
D 
ร 
 
จิตใจ
G 
ฉันมันว้าวุ่น
 
หน้าห
G 
นาวปีนี้ 
 
จะ
Am 
มีไหมใ
D 
คร
 
ใส่ใ
Am 
จห่วงใ
D 
ยให้ความ
G 
รักความอบอุ่น

 
กี่ห
G 
นาวมาแล้ว 
 
ที่ฉัน
Am 
ยังเดียวด
D 
าย
 
มองไ
Am 
ปทาง
D 
ใด 
 
ไม่เห็นใ
G 
ครยังไร้คู่
 
ดูแ
G 
ล้วปีนี้ 
 
ไม่
Am 
มี..วี่แ
D 
วว
 
คง
Am 
แล้วแต่
D 
บุญตามแต่ก
G 
รรม

Em 
ฉันคงได้แต่หวัง 
 
ซัก
D 
วันคงได้เจอะเจอ
 
เจอใ
Am 
ครที่ใ
D 
ห้ความอบ
G 
อุ่น
Em 
ขอพรกับดวงดาว 
 
ให้ด
D 
าวเจ้าช่วยนำทาง
 
ให้
Am 
ฉันได้
A7 
พบใครคน
D 
นั้น

 
อยาก
G 
ขอได้ไหม 
 
เพียงใ
C 
ครซักคน
 
ให้
Am 
ฉันมีความห
D 
วังไม่อ้างว้
G 
าง
 
หน้าห
G 
นาวปีนี้ 
 
จะ
C 
มีไหมใคร
 
ให้
Am 
ฉันไม่ต้องเห
D 
งาอีกต่อไ
G 

INSTRU | G | Am D | Am D | G |

 
ปลาย
G 
ฝนต้นหนาว 
 
ร้าว
Am 
รานดวง
D 
ใจ
 
ปลา
Am 
ยปี 
 
ทีไ
D 
ร 
 
จิตใจ
G 
ฉันมันว้าวุ่น
 
หน้าห
G 
นาวปีนี้ 
 
จะ
Am 
มีไหมใ
D 
คร
 
ใส่ใ
Am 
จห่วงใ
D 
ยให้ความ
G 
รักความอบอุ่น

 
กี่ห
G 
นาวมาแล้ว 
 
ที่ฉัน
Am 
ยังเดียวด
D 
าย
 
มองไ
Am 
ปทาง
D 
ใด 
 
ไม่เห็นใ
G 
ครยังไร้คู่
 
ดูแ
G 
ล้วปีนี้ 
 
ไม่
Am 
มี..วี่แ
D 
วว
 
คง
Am 
แล้วแต่
D 
บุญตามแต่ก
G 
รรม

Em 
ฉันคงได้แต่หวัง 
 
ซัก
D 
วันคงได้เจอะเจอ
 
เจอใ
Am 
ครที่ใ
D 
ห้ความอบ
G 
อุ่น
Em 
ขอพรกับดวงดาว 
 
ให้ด
D 
าวเจ้าช่วยนำทาง
 
ให้
Am 
ฉันได้
A7 
พบใครคน
D 
นั้น

 
อยาก
G 
ขอได้ไหม 
 
เพียงใ
C 
ครซักคน
 
ให้
Am 
ฉันมีความห
D 
วังไม่อ้างว้
G 
าง
 
หน้าห
G 
นาวปีนี้ 
 
จะ
C 
มีไหมใคร
 
ให้
Am 
ฉันไม่ต้องเห
D 
งาอีกต่อไ
G 

INSTRU | G | Am D | Am D | G |
INSTRU | G | Am D | Am D | G |
INSTRU | Em | D | Am D | G |
INSTRU | Em | D | Am D | G |

Em 
ฉันคงได้แต่หวัง 
 
ซัก
D 
วันคงได้เจอะเจอ
 
เจอใ
Am 
ครที่ใ
D 
ห้ความอบ
G 
อุ่น
Em 
ขอพรกับดวงดาว 
 
ให้ด
D 
าวเจ้าช่วยนำทาง
 
ให้
Am 
ฉันได้
A7 
พบใครคน
D 
นั้น

 
อยาก
G 
ขอได้ไหม 
 
เพียงใ
C 
ครซักคน
 
ให้
Am 
ฉันมีความห
D 
วังไม่อ้างว้
G 
าง
 
หน้าห
G 
นาวปีนี้ 
 
จะ
C 
มีไหมใคร
 
ให้
Am 
ฉันไม่ต้องเห
D 
งาอีกต่อไ
G 

 
หน้าห
G 
นาวปีนี้ 
 
จะ
C 
มีไหมใคร
 
ให้
Am 
ฉันไม่ต้องเห
D 
งาอีกต่อไ
G 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กี่หนาวมาแล้ว


ปลายฝนต้นหนาว ร้าวรานดวงใจ
ปลายปีทีไรจิตใจฉันมันว้าวุ่น
หน้าหนาวปีนี้ จะมีไหมใคร
ใส่ใจห่วงใยให้ความรักความอบอุ่น

กี่หนาวมาแล้ว ที่ฉันยังเดียวดาย
มองไปทางใด ไม่เห็นใครยังไร้คู่
ดูแล้วปีนี้ ไม่มีวี่แวว
คงแล้วแต่บุญตามแต่กรรม

ฉันคงได้แต่หวัง ซักวันคงได้เจอะเจอ
เจอใครที่ให้ความอบอุ่น
ขอพรกับดวงดาว ให้ดาวเจ้าช่วยนำทาง
ให้ฉันได้พบใครคนนั้น

อยากขอได้ไหม เพียงใครซักคน
ให้ฉันมีความหวังไม่อ้างว้าง
หน้าหนาวปีนี้ จะมีไหมใคร
ให้ฉันไม่ต้องเหงาอีกต่อไป

( ดนตรี )

ปลายฝนต้นหนาว ร้าวรานดวงใจ
ปลายปีทีไรจิตใจฉันมันว้าวุ่น
หน้าหนาวปีนี้ จะมีไหมใคร
ใส่ใจห่วงใยให้ความรักความอบอุ่น

กี่หนาวมาแล้ว ที่ฉันยังเดียวดาย
มองไปทางใด ไม่เห็นใครยังไร้คู่
ดูแล้วปีนี้ ไม่มีวี่แวว
คงแล้วแต่บุญตามแต่กรรม

ฉันคงได้แต่หวัง ซักวันคงได้เจอะเจอ
เจอใครที่ให้ความอบอุ่น
ขอพรกับดวงดาว ให้ดาวเจ้าช่วยนำทาง
ให้ฉันได้พบใครคนนั้น

อยากขอได้ไหม เพียงใครซักคน
ให้ฉันมีความหวังไม่อ้างว้าง
หน้าหนาวปีนี้ จะมีไหมใคร
ให้ฉันไม่ต้องเหงาอีกต่อไป

( ดนตรี )

ฉันคงได้แต่หวัง ซักวันคงได้เจอะเจอ
เจอใครที่ให้ความอบอุ่น
ขอพรกับดวงดาว ให้ดาวเจ้าช่วยนำทาง
ให้ฉันได้พบใครคนนั้น

อยากขอได้ไหม เพียงใครซักคน
ให้ฉันมีความหวังไม่อ้างว้าง
หน้าหนาวปีนี้ จะมีไหมใคร
ให้ฉันไม่ต้องเหงาอีกต่อไป

หน้าหนาวปีนี้ จะมีไหมใคร
ให้ฉันไม่ต้องเหงาอีกต่อไป

มิวสิควิดีโอ กี่หนาวมาแล้ว ฮันเตอร์

เพลง : กี่หนาวมาแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : ฮันเตอร์
Lyrics : Sataporn Pongbanrai
IG : hunterisvoice
ติดต่องานศิลปิน : 0814342397
คอร์ดเพลง กี่หนาวมาแล้ว ฮันเตอร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend