คอร์ดเพลง ໃສວ່າຊັງເຂົາ (ไสว่าซังเขา) พร ยูนา (ສິລິພອນ ສີປະເສີດ)

  
Text   
คอร์ดเพลง ໃສວ່າຊັງເຂົາ (ไสว่าซังเขา) ศิลปิน พร ยูนา Phon Una (ສິລິພອນ ສີປະເສີດ) (ศิริพร ศรีประเสริฐ) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | C#m | F#m E | D | E |
INTRO | D Dm | C#m F#m | Bm E |
INTRO | A E |

A 
คิดเห็นใจแฟนใหม่
C#m 
อยู่บ่
F#m 
ฮู้.. 
 
สึก
E 
บ่มีคน
F#m 
น้อยใจ
 
ใสว่า
D 
ซังแต่เลิก
Dm 
จากเขา
 
พัดไป
C#m 
เว้ากับเขาตอ
F#m 
นใด๋
 
ฮู้จักแบบ
Bm 
ใด๋ 
 
ฐานะ
E 
ใด 
 
บอกน้องไ
A 
ด้บ่

A 
ปานนั้นว่า 
 
บ่ขอพบ
C#m 
ขอพ้อ
F#m 
ปานนั้น
E 
พอบ่ไป
F#m 
วุ่นวาย
 
แล้วพัดเ
D 
ห็นไปเม้น
Dm 
ฮูบเขา
 
แล้วพัด
C#m 
แซทไปเว้ากัน
F#m 
อยู่หลาย
 
มาเว้าแบบท้า
Bm 
ทาย
 
คิดแนบ่ใ
E 
จแฟนใหม่กะห
A 
วงเป็น

 
บ่คือด
D 
อกมาบอก
Dm 
น้องสาว
 
ว่าเลิกบ่
C#m 
เซาก็บ่ต้องไป
F#m 
เว้ากัน
 
แล้วคั่นน้
D 
องไปเฮ็ดจัง
E 
ซั่น 
 
เจ้าฮับไ
A 
ด้บ่
 
ฮักกันห
D 
ลายพัดเลิกเฮ็ด
Dm 
หยัง
 
คือบ่
C#m 
เว้าคือบ่คบกัน
F#m 
ต่อ
 
คบกับน้
D 
องแล้วก็ควรพอ 
 
บ่ต้องเว้า
E 
นำเขา

 
มันบ่มีไ
D 
 
อยากให้แฟน
E 
ไป 
 
เว้ากับ
F#m 
แฟนเก่า
 
ไส
E 
ว่าซังเ
D 
ขา
 
พัดกลับไปเ
E 
ว้า 
 
กับเขาตอน
A 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
D 
ยัง
 
พัดคือต้องก
E 
ลับไปเว้า
F#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็น
F#7 
น้องที่อ้ายสิคึดจั่ง
Bm 
ใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
E 
ได้ 
 
คั่นน้องเฮ็ดจั่ง
A 
ซี่

INSTRU | D E | F#m E | D E | A |
INSTRU | D E | F#m | Bm E | A |

 
บ่คือด
D 
อกมาบอก
Dm 
น้องสาว
 
ว่าเลิกบ่
C#m 
เซาก็บ่ต้องไป
F#m 
เว้ากัน
 
แล้วคั่นน้
D 
องไปเฮ็ดจัง
E 
ซั่น 
 
เจ้าฮับไ
A 
ด้บ่
 
ฮักกันห
D 
ลายพัดเลิกเฮ็ด
Dm 
หยัง
 
คือบ่
C#m 
เว้าคือบ่คบกัน
F#m 
ต่อ
 
คบกับน้
D 
องแล้วก็ควรพอ 
 
บ่ต้องเว้า
E 
นำเขา

 
มันบ่มีไ
D 
 
อยากให้แฟน
E 
ไป 
 
เว้ากับ
F#m 
แฟนเก่า
 
ไส
E 
ว่าซังเ
D 
ขา
 
พัดกลับไปเ
E 
ว้า 
 
กับเขาตอน
A 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
D 
ยัง
 
พัดคือต้องก
E 
ลับไปเว้า
F#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็น
F#7 
น้องที่อ้ายสิคึดจั่ง
Bm 
ใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
E 
ได้ 
 
คั่นน้องเฮ็ดจั่ง
A 
ซี่

 
มันบ่มีไ
D 
 
อยากให้แฟน
E 
ไป 
 
เว้ากับ
F#m 
แฟนเก่า
 
ไส
E 
ว่าซังเ
D 
ขา
 
พัดกลับไปเ
E 
ว้า 
 
กับเขาตอน
A 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
D 
ยัง
 
พัดคือต้องก
E 
ลับไปเว้า
F#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็น
F#7 
น้องที่อ้ายสิคึดจั่ง
Bm 
ใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
E 
ได้ 
 
คั่นน้องเฮ็ดจั่ง
A 
ซี่

 
คั่นเป็นน้องที่เจ้าสิคึดจั่ง
D 
ใด๋
 
หรือว่าอ้ายฮับได้..  
E 
 
คั่นน้องเฮ็ด
A 
จั่งซี่

OUTRO | A | C#m | F#m E | D |
OUTRO | E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ໃສວ່າຊັງເຂົາ (ไสว่าซังเขา)


คิดเห็นใจแฟนใหม่อยู่บ่
ฮู้.. สึกบ่มีคนน้อยใจ
ใสว่าซังแต่เลิกจากเขา
พัดไปเว้ากับเขาตอนใด๋
ฮู้จักแบบใด๋ ฐานะใด บอกน้องได้บ่

ปานนั้นว่า บ่ขอพบขอพ้อ
ปานนั้นพอบ่ไปวุ่นวาย
แล้วพัดเห็นไปเม้นฮูบเขา
แล้วพัดแซทไปเว้ากันอยู่หลาย
มาเว้าแบบท้าทาย
คิดแนบ่ใจแฟนใหม่กะหวงเป็น

บ่คือดอกมาบอกน้องสาว
ว่าเลิกบ่เซาก็บ่ต้องไปเว้ากัน
แล้วคั่นน้องไปเฮ็ดจังซั่น เจ้าฮับได้บ่
ฮักกันหลายพัดเลิกเฮ็ดหยัง
คือบ่เว้าคือบ่คบกันต่อ
คบกับน้องแล้วก็ควรพอ บ่ต้องเว้านำเขา

มันบ่มีไผ
อยากให้แฟนไป เว้ากับแฟนเก่า
ไสว่าซังเขา
พัดกลับไปเว้า กับเขาตอนใด๋
คั่นบ่ได้คิดหยัง
พัดคือต้องกลับไปเว้ากันใหม่
คั่นเป็นน้องที่อ้ายสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าเจ้าฮับได้ คั่นน้องเฮ็ดจั่งซี่

( ดนตรี )

บ่คือดอกมาบอกน้องสาว
ว่าเลิกบ่เซาก็บ่ต้องไปเว้ากัน
แล้วคั่นน้องไปเฮ็ดจังซั่น เจ้าฮับได้บ่
ฮักกันหลายพัดเลิกเฮ็ดหยัง
คือบ่เว้าคือบ่คบกันต่อ
คบกับน้องแล้วก็ควรพอ บ่ต้องเว้านำเขา

มันบ่มีไผ
อยากให้แฟนไป เว้ากับแฟนเก่า
ไสว่าซังเขา
พัดกลับไปเว้า กับเขาตอนใด๋
คั่นบ่ได้คิดหยัง
พัดคือต้องกลับไปเว้ากันใหม่
คั่นเป็นน้องที่อ้ายสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าเจ้าฮับได้ คั่นน้องเฮ็ดจั่งซี่

มันบ่มีไผ
อยากให้แฟนไป เว้ากับแฟนเก่า
ไสว่าซังเขา
พัดกลับไปเว้า กับเขาตอนใด๋
คั่นบ่ได้คิดหยัง
พัดคือต้องกลับไปเว้ากันใหม่
คั่นเป็นน้องที่อ้ายสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าเจ้าฮับได้ คั่นน้องเฮ็ดจั่งซี่

คั่นเป็นน้องที่เจ้าสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าอ้ายฮับได้..
คั่นน้องเฮ็ดจั่งซี่

มิวสิควิดีโอ ໃສວ່າຊັງເຂົາ (ไสว่าซังเขา) พร ยูนา (ສິລິພອນ ສີປະເສີດ)

เพลง : ໃສວ່າຊັງເຂົາ (ไสว่าซังเขา) (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : จิมมี่ สิทธิพล
เรียบเรียง : ดนตรี : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานศิลปิน : +8562099650446
คอร์ดเพลง ໃສວ່າຊັງເຂົາ (ไสว่าซังเขา) พร ยูนา (ສິລິພອນ ສີປະເສີດ)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend