คอร์ดเพลง ผ่อนกายผ่อนใจ ฮันเตอร์

  
Text   
คอร์ดเพลง ผ่อนกายผ่อนใจ ศิลปิน ฮันเตอร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F C Dm G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | F | F | C | C |
INTRO | F | F | C | C |

 
ถอดเ
C 
นคไท 
 
ทิ้งมันและก
F 
องไว้ก่อน
 
ถอดเ
C 
สื้อเชิ้ต 
 
ทิ้งมันและก
F 
องไว้ตรงนั้น
 
วันนี้เป็น
Dm 
วันหยุด 
 
ผ่อนกายผ่อ
C 
นใจ

 
ออกเ
C 
ดินทาง 
 
ให้สายลมกระ
F 
ทบใบหน้า
 
โบก
C 
มือทักทาย 
 
สายลมและแ
F 
สงแดด
 
วันนี้เป็น
Dm 
วันหยุด 
 
ผ่อนกายผ่อ
C 
นใจ

F 
เปิดเบียร์ตั้งแต่บ่าย 
 
ทอดก
C 
ายในสายธาร
F 
ปล่อยความทุกข์ล่องลอยไป 
 
กับส
C 
ายน้ำ
F 
เก็บเอาความทุกข์ระทม 
 
โยน
C 
ทิ้งไปกับสายลม
F 
ปล่อยดวงใจล่องลอยไป 
 
ในบทเพ
G 
ลง

 
จะทำหัวใจให้มีความเ
F 
บิกบาน
 
และทำหัวใจให้มีความ
C 
สำราญ
 
เต้นรำร้องเพลงไปกับเ
F 
สียงดนตรี
 
ท่ามกลางมวล
C 
หมู่ไม้
 
ให้ธรรมชาติได้ทำให้ผ่
F 
อนคลาย
 
ให้ลมพัดความเหนื่อยล้าให้จ
C 
างไป
 
อะไรที่ตึงก็โยนมันไ
F 
ว้ก่อน 
 
ผ่อนกายผ่อ
C 
นใจ

 
ตกเ
C 
ย็นล้อมวง 
 
สุมไฟไล่
F 
พัดความเหน็บหนาว
 
นั่ง
C 
ลงพูดคุย 
 
ดื่มกันกับเ
F 
พื่อนที่รู้ใจ
 
วันนี้เป็น
Dm 
วันหยุด 
 
ผ่อนกายผ่อ
C 
นใจ

INSTRU | F | F | C | C | ( 4 Times )
ลา ลา ลา …

 
จะ
F 
เปิดเบียร์ตั้งแต่บ่าย 
 
ทอดก
C 
ายในสายธาร
F 
ปล่อยความทุกข์ล่องลอยไป 
 
กับส
C 
ายน้ำ
F 
เก็บเอาความทุกข์ระทม 
 
โยน
C 
ทิ้งไปกับสายลม
F 
ปล่อยดวงใจล่องลอยไป 
 
ในบทเพ
G 
ลง

 
จะทำหัวใจให้มีความเ
F 
บิกบาน
 
และทำหัวใจให้มีความ
C 
สำราญ
 
เต้นรำร้องเพลงไปกับเ
F 
สียงดนตรี
 
ท่ามกลางมวล
C 
หมู่ไม้
 
ให้ธรรมชาติได้ทำให้ผ่
F 
อนคลาย
 
ให้ลมพัดความเหนื่อยล้าให้จ
C 
างไป
 
อะไรที่ตึงก็โยนมันไ
F 
ว้ก่อน 
 
ผ่อนกายผ่อ
C 
นใจ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ผ่อนกายผ่อนใจ


ถอดเนคไท ทิ้งมันและกองไว้ก่อน
ถอดเสื้อเชิ้ต ทิ้งมันและกองไว้ตรงนั้น
วันนี้เป็นวันหยุด ผ่อนกายผ่อนใจ

ออกเดินทาง ให้สายลมกระทบใบหน้า
โบกมือทักทาย สายลมและแสงแดด
วันนี้เป็นวันหยุด ผ่อนกายผ่อนใจ

เปิดเบียร์ตั้งแต่บ่าย ทอดกายในสายธาร
ปล่อยความทุกข์ล่องลอยไป กับสายน้ำ
เก็บเอาความทุกข์ระทม โยนทิ้งไปกับสายลม
ปล่อยดวงใจล่องลอยไป ในบทเพลง

จะทำหัวใจให้มีความเบิกบาน
และทำหัวใจให้มีความสำราญ
เต้นรำร้องเพลงไปกับเสียงดนตรี
ท่ามกลางมวลหมู่ไม้
ให้ธรรมชาติได้ทำให้ผ่อนคลาย
ให้ลมพัดความเหนื่อยล้าให้จางไป
อะไรที่ตึงก็โยนมันไว้ก่อน ผ่อนกายผ่อนใจ

ตกเย็นล้อมวง สุมไฟไล่พัดความเหน็บหนาว
นั่งลงพูดคุย ดื่มกันกับเพื่อนที่รู้ใจ
วันนี้เป็นวันหยุด ผ่อนกายผ่อนใจ

( ดนตรี )
ลา ลา ลา …

จะเปิดเบียร์ตั้งแต่บ่าย ทอดกายในสายธาร
ปล่อยความทุกข์ล่องลอยไป กับสายน้ำ
เก็บเอาความทุกข์ระทม โยนทิ้งไปกับสายลม
ปล่อยดวงใจล่องลอยไป ในบทเพลง

จะทำหัวใจให้มีความเบิกบาน
และทำหัวใจให้มีความสำราญ
เต้นรำร้องเพลงไปกับเสียงดนตรี
ท่ามกลางมวลหมู่ไม้
ให้ธรรมชาติได้ทำให้ผ่อนคลาย
ให้ลมพัดความเหนื่อยล้าให้จางไป
อะไรที่ตึงก็โยนมันไว้ก่อน ผ่อนกายผ่อนใจ

มิวสิควิดีโอ ผ่อนกายผ่อนใจ ฮันเตอร์

เพลง : ผ่อนกายผ่อนใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : ฮันเตอร์
Written by Sataporn Pongbanrai
INSTAGRAM : hunterisvoice
คอร์ดเพลง ผ่อนกายผ่อนใจ ฮันเตอร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend