คอร์ดเพลง มีสิทธิ์แค่ติดเหล้า ฟลุ๊คกี้ T-Rex

  
Text   
คอร์ดเพลง มีสิทธิ์แค่ติดเหล้า ศิลปิน ฟลุ๊คกี้ T-Rex คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Am Bm | D |

 
บ่มีสิทธิ์
C 
ฮัก 
 
แทบบ่มีสิทธิ์ส่
D 
วง
 
บ่ได้สิทธิ์
Bm 
ง่วง 
 
แทบบ่มีสิทธิ์
Em 
นอน
 
แค่หลับตา
C 
ลง 
 
ก็คิดนำเขาฮำฮ
D 
อน
 
มีสิทธ์แค่ติดเห
G 
ล้า 
 
 
D 

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | G D |

 
นอกจากติด
G 
หนี้ผมนี้ยังติดเหล้า
 
ย้อนคิดฮอดแต่ส
C 
าวที่เขาถิ่มเขา
G 
ป๋า
 
จากคนว่าเคย
C 
ฮัก 
 
เรียกที่รักเว่าจะ
G 
จ๋า
 
หลอยหลบลี่บ่
Am 
หัวซา 
 
 
D 
  เลยเอาสุราเป็นย
G 
าใจ

 
คิดฮอดยาม
Am 
ใดกะกินเหล้า
 
คิดฮอดบ่
Bm 
เซากะตั้งวง
 
จนติดบ่ถ
C 
อนมันเป็นเสงเหลงสงโหลง
 
คิดเสี
D 
ยใจ

 
บ่มีสิทธิ์
C 
ฮัก 
 
แทบบ่มีสิทธิ์ส่
D 
วง
 
บ่ได้สิทธิ์
Bm 
ง่วง 
 
แทบบ่มีสิทธิ์
Em 
นอน
 
แค่หลับตา
C 
ลง 
 
ก็คิดนำเขาฮำฮ
D 
อน
 
มีสิทธ์แค่ติดเห
G 
ล้า

 
ความ
C 
ฮักนั้นมันบ่สมกับเ
D 
ฮา
 
ขั่นนั่งกินเ
Bm 
หล้ามันจังสิ
Em 
แมน
 
วาส
C 
นาบ่สมคำว่าแ
D 
ฟน 
 
ควงเเขนกับผู้
G 
ใด

 
ชาติ
C 
นี้คงสิใด้คู่แค่ข
D 
วด
 
กับความเจ็บ
Bm 
ปวด 
 
อกหักฮ้อ
Em 
งให้
 
บ่สม
Am 
ฮัก 
 
แต่สมฮากเมาห
D 
ลาย
 
สม
C 
กันแต่กับความเสียใ
D 
 
นอนเมาหมาเป็น
G 
หมู่ 
 
 
D 

INSTRU | Em | C | G | D |
INSTRU | Em | C | G | D |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | C | D | G | D |

 
คิดฮอดยาม
Am 
ใดกะกินเหล้า
 
คิดฮอดบ่
Bm 
เซากะตั้งวง
 
จนติดบ่ถ
C 
อนมันเป็นเสงเหลงสงโหลง
 
คิดเสี
D 
ยใจ

 
บ่มีสิทธิ์
C 
ฮัก 
 
แทบบ่มีสิทธิ์ส่
D 
วง
 
บ่ได้สิทธิ์
Bm 
ง่วง 
 
แทบบ่มีสิทธิ์
Em 
นอน
 
แค่หลับตา
C 
ลง 
 
ก็คิดนำเขาฮำฮ
D 
อน

 
บ่มีสิทธิ์
C 
ฮัก 
 
แทบบ่มีสิทธิ์ส่
D 
วง
 
บ่ได้สิทธิ์
Bm 
ง่วง 
 
แทบบ่มีสิทธิ์
Em 
นอน
 
แค่หลับตา
C 
ลง 
 
ก็คิดนำเขาฮำฮ
D 
อน
 
มีสิทธ์แค่ติดเห
G 
ล้า

 
แค่หลับตา
C 
ลง 
 
ก็คิดนำเขาฮำฮ
D 
อน
 
มีสิทธ์แค่ติดเห
G 
ล้า 
 
 
D 

OUTRO | C | D | Bm | Em |
OUTRO | Am | D | C | D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง มีสิทธิ์แค่ติดเหล้า


บ่มีสิทธิ์ฮัก แทบบ่มีสิทธิ์ส่วง
บ่ได้สิทธิ์ง่วง แทบบ่มีสิทธิ์นอน
แค่หลับตาลง ก็คิดนำเขาฮำฮอน
มีสิทธ์แค่ติดเหล้า

( ดนตรี )

นอกจากติดหนี้ผมนี้ยังติดเหล้า
ย้อนคิดฮอดแต่สาวที่เขาถิ่มเขาป๋า
จากคนว่าเคยฮัก เรียกที่รักเว่าจะจ๋า
หลอยหลบลี่บ่หัวซา เลยเอาสุราเป็นยาใจ

คิดฮอดยามใดกะกินเหล้า คิดฮอดบ่เซากะตั้งวง
จนติดบ่ถอนมันเป็นเสงเหลงสงโหลง คิดเสียใจ

บ่มีสิทธิ์ฮัก แทบบ่มีสิทธิ์ส่วง
บ่ได้สิทธิ์ง่วง แทบบ่มีสิทธิ์นอน
แค่หลับตาลง ก็คิดนำเขาฮำฮอน
มีสิทธ์แค่ติดเหล้า

ความฮักนั้นมันบ่สมกับเฮา
ขั่นนั่งกินเหล้ามันจังสิแมน
วาสนาบ่สมคำว่าแฟน ควงเเขนกับผู้ใด
ชาตินี้คงสิใด้คู่แค่ขวด กับความเจ็บปวด อกหักฮ้องให้
บ่สมฮัก แต่สมฮากเมาหลาย
สมกันแต่กับความเสียใจนอนเมาหมาเป็นหมู่

( ดนตรี )

คิดฮอดยามใดกะกินเหล้า คิดฮอดบ่เซากะตั้งวง
จนติดบ่ถอนมันเป็นเสงเหลงสงโหลง คิดเสียใจ

บ่มีสิทธิ์ฮัก แทบบ่มีสิทธิ์ส่วง
บ่ได้สิทธิ์ง่วง แทบบ่มีสิทธิ์นอน
แค่หลับตาลง ก็คิดนำเขาฮำฮอน

บ่มีสิทธิ์ฮัก แทบบ่มีสิทธิ์ส่วง
บ่ได้สิทธิ์ง่วง แทบบ่มีสิทธิ์นอน
แค่หลับตาลง ก็คิดนำเขาฮำฮอน
มีสิทธ์แค่ติดเหล้า

แค่หลับตาลง ก็คิดนำเขาฮำฮอน
มีสิทธ์แค่ติดเหล้า

มิวสิควิดีโอ มีสิทธิ์แค่ติดเหล้า ฟลุ๊คกี้ T-Rex

เพลง : มีสิทธิ์แค่ติดเหล้า (คอร์ด)
ศิลปิน : ฟลุ๊คกี้ T-Rex
เนื้อร้อง/ทำนอง : อดิศร นิละดาษ์
เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง
ติดต่องานวง T-REX : 063-179-4468
คอร์ดเพลง มีสิทธิ์แค่ติดเหล้า ฟลุ๊คกี้ T-Rex
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend