คอร์ดเพลง สะแบงพลัดถิ่น ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   
คอร์ดเพลง สะแบงพลัดถิ่น ศิลปิน ไหมไทย หัวใจศิลป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am | C | G Em | Am |
INTRO | C | G | Em | Am |

 
เห็นดอกสะ
Am 
แบง
 
บานแลงอยู่ทางห
C 
น้าเฟส
 
คิดฮอดบ้านเฮาแท้
G 
เด้
 
ผู้อยู่ทางนั้นจักเป็น
Am 
จั่งใด๋

 
ได้แค่ถามข่
C 
าวส่งความคิดฮอด
 
ผ่านทางออนไ
G 
ลน์
 
มันกะบ่ค่อยสิอิ่ม
Em 
หัวใจ
 
คือจั่งได้พบพ้อ
Am 
หน้ากัน

 
หอบเอาความ
Am 
ฝัน
 
เดินทางจากบ้านสู่ก
C 
รุง
 
วาสนาของคนบ้าน
G 
ทุ่ง
 
มาสู้งานเมืองศิวิ
Am 
ไลซ์

 
มื้อจากบ้านเ
C 
ฮา
 
คำพ่อแม่เฒ่ายังคอยเตือน
G 
ใจ
 
สู้เอาเด้อหล้า เจ้าอย่าเหลว
Em 
ไหล
 
คั่นตั้งโต
G 
ได้ 
 
ให้ฟ้าวคืน
C 
มา

 
ดั่งดอกสะแ
F 
บง
 
เคยบ
G 
านอยู่กลาง
Am 
ท้องนา
 
ปีนี้ต้อง
F 
มาเป็นดอกสะแ
G 
บง
 
อยู่กลางเ
Am 
มืองใหญ่
 
ดอกสะแ
C 
บงพลัดพรากจาก
G 
ถิ่นฐาน
 
มาเป็นสะ
Em 
แบงงาม
 
กลางป่าซี
Am 
เมนต์เมืองไกล
 
ย้อนความ
Dm 
จนบังคับเลย
G 
ได้
 
จำต้อ
Am 
งจากจร

 
เบิ่งดอกสะ
Am 
แบง
 
บานแลงอยู่ทางห
C 
น้าเฟส
 
อยากกลับเมือบ้านเฮา
G 
เด้
 
บัดยามคิดฮอด แล้วมันใ
Am 
จหาย

 
บ่เคยลืม
C 
ตน 
 
ยังเป็นคนเก่า
 
แม้จากบ้านไ
G 
กล
 
ถ่าก่อนเด้อมื้อฟ้า
Em 
เป็นใจ
 
จะกลับไ
G 
ปเป็นสะแบงบ้
C 
านเฮา

INSTRU | Am G | Am G |
INSTRU | Am D | Am D |
INSTRU | F D | Am | G |
INSTRU | F G | C Am | Dm G | C |

 
ดั่งดอกสะแ
F 
บง
 
เคยบ
G 
านอยู่กลาง
Am 
ท้องนา
 
ปีนี้ต้อง
F 
มาเป็นดอกสะแ
G 
บง
 
อยู่กลางเ
Am 
มืองใหญ่
 
ดอกสะแ
C 
บงพลัดพรากจาก
G 
ถิ่นฐาน
 
มาเป็นสะ
Em 
แบงงาม
 
กลางป่าซี
Am 
เมนต์เมืองไกล
 
ย้อนความ
Dm 
จนบังคับเลย
G 
ได้
 
จำต้อ
Am 
งจากจร

 
เบิ่งดอกสะ
Am 
แบง
 
บานแลงอยู่ทางห
C 
น้าเฟส
 
อยากกลับเมือบ้านเฮา
G 
เด้
 
บัดยามคิดฮอด แล้วมันใ
Am 
จหาย

 
บ่เคยลืม
C 
ตน 
 
ยังเป็นคนเก่า
 
แม้จากบ้านไ
G 
กล
 
ถ่าก่อนเด้อมื้อฟ้า
Em 
เป็นใจ
 
จะกลับไ
G 
ปเป็นสะแบงบ้
C 
านเฮา

OUTRO | Am G | Am G |
OUTRO | Am D | Am D |
OUTRO | F G | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สะแบงพลัดถิ่น


เห็นดอกสแบง
บานแลงอยู่ทางหน้าเฟส
คิดฮอดบ้านเฮาแท้เด้
ผู้อยู่ทางนั้นจักเป็นจั่งใด๋

ได้แค่ถามข่าวส่งความคิดฮอด
ผ่านทางออนไลน์
มันกะบ่ค่อยสิอิ่มห็ัวใจ
คือจั่งได้พบผ่อหน้ากัน

หอบเอาความฝัน
เดินทางจากบ้านสู่กรุง
วาสนาของคนบ้านทุ่ง
มาสู้งานเมืองศิวิไลซ์

มื้อจากบ้านเฮา
คำพ่อแม่เฒ่ายังคอยเตือนใจ
สู้เอาเด้อหล้าเจ้าอย่าเหลวไหล
ตั้งโตได้ให้ฟ้าวคืนมา

ดั่งดอกสะแบง
เคยบานอยู่กลางท้องนา
ปีนี้ต้องมาเป็นดอกสะแบง
อยู่กลางเมืองใหญ่
ดอกสะแบงพลัดพรากจากถิ่นฐาน
มาเป็นสะแบงงาม
กลางป่าสิแม่นเมืองไกล
ย้อนความจนบังคับเลยได้
จำต้องจากจร

เบิ่งดอกสะแบง
บานแลงอยู่ทางหน้าเฟส
อยากกลับเมือบ้านเฮาเด้
บัดยามคิดฮอด แล้วมันใจหาย

บ่เคยลืมตน ยังเป็นคนเก่า
แม้จากมาไกล
ถ่าก่อนเด้อมื้อฟ้าเป็นใจ
สิกลับไปเป็นสะแบงบ้านเฮา

( ดนตรี )

ดั่งดอกสะแบง
เคยบานอยู่กลางท้องนา
ปีนี้ต้องมาเป็นดอกสะแบง
อยู่กลางเมืองใหญ่
ดอกสะแบงพลัดพรากจากถิ่นฐาน
มาเป็นสะแบงงาม
กลางป่าสิแม่นเมืองไกล
ย้อนความจนบังคับเลยได้
จำต้องจากจร

เบิ่งดอกสะแบง
บานแลงอยู่ทางหน้าเฟส
อยากกลับเมือบ้านเฮาเด้
บัดยามคิดฮอด แล้วมันใจหาย

บ่เคยลืมตน ยังเป็นคนเก่า
แม้จากมาไกล
ถ่าก่อนเด้อมื้อฟ้าเป็นใจ
สิกลับไปเป็นสะแบงบ้านเฮา

มิวสิควิดีโอ สะแบงพลัดถิ่น ไหมไทย หัวใจศิลป์

เพลง : สะแบงพลัดถิ่น (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๊ะ มิสเตอร์แคน
เรียบเรียง : ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่น
ติดต่องานศิลปิน : โทร 081-9641162
คอร์ดเพลง สะแบงพลัดถิ่น ไหมไทย หัวใจศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend