คอร์ดเพลง หอยหนาว – ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง หอยหนาว – ไหมไทย หัวใจศิลป์

INTRO | G F# | Bm | G F# | Bm |
INTRO | G A | D A/C# Bm |
INTRO | G A | A F#m | Bm | Bm |

Bm 
ถึงความฮักเฮาสอง 
 
สิจ
F#m 
บลงแบบบ่แฮปปี้
 
อ้า
Em 
ยเจ็บอีหลี 
 
แต่หั
F#m 
วใจอ้ายยังคึดต่อ
 
G 
ว้าแบบแปนๆ 
 
นั
F#m 
บวันยังฝันยั
Bm 
งรอ
 
G 
จ้าสิยูเ
F#m 
ทิร์นฮักกันคื
Bm 
อเก่า

Bm 
เจ้าอยู่กับคนนั้น 
 
เป็
F#m 
นหยังคือจังร้างลา
 
อ้า
Em 
ยเห็นน้ำตา 
 
มั
F#m 
นย้อยอยู่ทุกแล
Bm 
งเซ้า
G 
อดทนเด้อค่ำ
F#m 
คืนที่มันสุ
Bm 
ดเหงา
G 
ส่งเพลงฮักฝากด
A 
าวปลอบผู้สา
Bm 
วอ้าย

INSTRU G A | Bm | G F#m | Bm |

 
* ห่
G 
วง.. 
 
F#m 
ด้อ..น้อ
Bm 
งหล่า
 
บ่อยากเ
G 
ห็นน้ำโห่งหน่ว
A 
ยตาของเจ้าปา
Bm 
นได๋
 
กะซ
G 
างเถาะเ
A 
ด้อ 
 
ปล่อยให้มันไ
D 
หลล
A/C# 
งมาล้า
Bm 
งใจ
 
ให้เข้มแ
G 
ข็งและให้สตองเข้
A 
าไว้
 
คนผู้
F#m 
ฮ่ายห่วงเจ้าเด้
Bm 
อนาง

 
**  
Bm 
ถึงเจ้าลืมหมดแล้ว 
 
ทางสา
F#m 
ยเก่าที่เฮาเคียงข้าง
 
แต่อ้า
Em 
ยเก็บทุกอย่าง 
 
F#m 
นเมมโมรี่หัวใจ
 
ให้
G 
ฮู้ไว้สา 
 
อ้ายยั
F#m 
งฮักแก้วตาจนสุ
Bm 
ดใจ
 
คั่นให้ต
G 
ายอ้ายละอ้ายกะตายแท
A 
นได้
 
สุดติ่งหั
F#m 
วใจของอ้ายคื
Bm 
อนาง

INSTRU | G F#m | Bm | G A | Bm |
INSTRU | G A | D A/C# Bm |
INSTRU | G A | A F#m | Bm | Bm |

( *, ** )

 
บ่อยากเ
G 
ห็นเจ้านอนอ้า
A 
งว้าง
 
หดอยู่คื
F#m 
อจั่ง 
 
บักหอ
Bm 
ยหนาว

OUTRO | G F# | Bm | G F# | Bm | B |
เนื้อเพลง
ถึงความฮักเฮาสอง สิจบลงแบบบ่แฮปปี้
อ้ายเจ็บอีหลีแต่หัวใจอ้ายยังคึดต่อ
เว้าแบบแปนๆ นับวันยังฝันยังรอ
เจ้าสิยูเทิร์นฮักกันคือเก่า

เจ้าอยู่กับคนนั้น เป็นหยังคือจังร้างลา
อ้ายเห็นน้ำตา มันย้อยอยู่ทุกแรงเซ้า
อดทนเด้อค่ำคืนที่มันสุดเหงา
ส่งเพลงฮักฝากดาวปลอบผู้สาวอ้าย

(ดนตรี)

ห่วงเด้อน้องหล่า
บ่อยากเห็นน้ำโห่งหน่วยตาของเจ้าปานได๋
กะซางเถาะเด้อปล่อยให้มันไหลลงมาล้างใจ
ให้เข้มแข็งและให้สตองเข้าไว้
คนผู้ฮ่ายห่วงเจ้าเด้อนาง

ถึงเจ้าลืมหมดแล้ว ทางสายที่เฮาเคียงข้าง
แต่อ้ายเก็บทุกอย่าง ในเมมโมรี่หัวใจ
ให้ฮู้ไว้สา อ้ายยังฮักแก้วตาจนสุดใจ
คั่นให้ตายอ้ายกะตายแทนได้
สุดติ่งหัวใจของอ้ายคือนาง

(ดนตรี)

ห่วงเด้อน้องหล่า
บ่อยากเห็นน้ำโห่งหน่วยตาของเจ้าปานได๋
กะซางเถาะเด้อปล่อยให้มันไหลลงมาล้างใจ
ให้เข้มแข็งและให้สตองเข้าไว้
คนผู้ฮ่ายห่วงเจ้าเด้อนาง

ถึงเจ้าลืมหมดแล้ว ทางสายที่เฮาเคียงข้าง
แต่อ้ายเก็บทุกอย่าง ในเมมโมรี่หัวใจ
ให้ฮู้ไว้สา อ้ายยังฮักแก้วตาจนสุดใจ
คั่นให้ตายอ้ายกะตายแทนได้
สุดติ่งหัวใจของอ้ายคือนาง
บ่อยากเห็นเจ้านอนอ้างว้าง
หดอยู่คือจั่ง บักหอยหนาว
เพลง หอยหนาว
ศิลปิน ไหมไทย หัวใจศิลป์
คำร้อง/ทำนอง กล้าศักดิ์ รักตะวัน
หอยหนาว - ไหมไทย หัวใจศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend