คอร์ดเพลง รอพี่ที่ปลายฟ้า – ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน Ft. ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง รอพี่ที่ปลายฟ้า – ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน
(Ft. ไหมไทย หัวใจศิลป์)


INTRO | Dm | C | Bb C | Dm |

 
แนมเบิ่ง
Dm 
หน้าตัวเองในกระจ
Gm 
กร้าว 
 
คึดฮอ
Dm 
ดเจ้า 
 
นั่งเหงาใต้ต้นต
Gm 
ะกบ
 
หั
Bb 
วใจอ่อนลงอ้วย
C 
ซ้วย 
 
เมื่อล
Am 
มอวยเมื่อเจ้าบอ
Dm 
กจบ
Bb 
ว่า..สิเลิก
C 
คบ 
 
กั
Am 
บอ้ายแบบเป็นทา
F 
งการ

 
สิได้
Dm 
ฮู้ 
 
ว่าน้องนั้นบ่ฮั
Gm 
กจริง
 
เรื่องราวทุ
Dm 
กสิ่ง 
 
อ้ายสิคิดว่าเป็นแ
Gm 
ค่ฝัน
 
อ้ายยอม
Bb 
รับว่าฮักเหมิด
C 
ใจ 
 
อีหล่าคำ
Am 
แพงบ่เห็นความสำ
Dm 
คัญ
Bb 
น้องถิ่มความ
C 
ฝัน 
 
แล้วปันใจแปรไปเป็น
F 
อื่น

 
* สิไปปรา
Bb 
ยฟ้า
C 
หรือสิไปดว
Gm 
งจันทร์
 
ก็แค่บอก
Bb 
กัน 
 
อ้าย
C 
นั่นสิได้ฝันแล้
F 
วตื่น
 
สิไปฮัก
Bb 
เขา 
 
บักเ
Am 
ผิ่งกะสิ
Dm 
บ่ฝืน
 
ยอมรับความข
Gm 
มขื่น 
 
น้ำตา
C 
จื่น..เงียบอื่
F 
อจื่อ
D 

INSTRU | Gm C | F Dm | Gm C | Dm |

( * )

 
กะยังคึ
Dm 
ดฮอดตอนนี้น้องอ
Gm 
ยู่ใส
 
หัวใจบั
Dm 
กอ้าย 
 
ยังฮำฮอนอ้อนต้อนฮู้
Gm 
บ่หือ
 
อ้ายคึด
Bb 
ฮอดเจ้าแพ
C 
งหลาย 
 
มันสิขา
Am 
ดใจตายกะ
Dm 
บ่จื่อ
Bb 
ผ่านมาบ่
C 
ถือ 
 
ถึงอ้ายกลายเป็นแฟน
F 
เก่า
 
หากมื้อ
Dm 
ใด๋น้องน้ำตาพังห
Gm 
ย่าว
C 
 
โอ้ผู้สาว..
Am 
ถ่าอ้ายที่ปรายฟ้
Dm 
าเด้อ..

OUTRO | Gm C | F Dm | Gm C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
แนมเบิ่งหน้าตัวเองในกระจกร้าว
คึดฮอดเจ้า นั่งเหงาใต้ต้นตะกบ
หัวใจอ่อนลงอ้วยซ้วย เมื่อลมอวยเมื่อเจ้าบอกจบ
ว่าสิเลิกคบกับอ้ายแบบเป็นทางการ

สิได้ฮู้ว่าน้องนั้นบ่ฮักจริง
เรื่องราวทุกสิ่งอ้ายสิ คิดว่าเป็นแค่ฝัน
อ้ายยอมรับว่ารักเหมิดใจ อิหล่าคำแพงบ่เห็นความสำคัญ
น้องถิ่มความฝัน แล้วปันใจแปรไปเป็นอื่น

สิไปปรายฟ้า หรือสิไปดวงจันทร์
ก็แค่บอกกัน อ้ายนั่นสิได้ฝันแนวตื่น
สิไปฮักเขา บักเผิ่งกะสิบ่ฝืน
ยอมรับความขมขื่น น้ำตาจื่นเงียบอื่อจีม

( ดนตรี )

สิไปปรายฟ้า หรือสิไปดวงจันทร์
ก็แค่บอกกัน อ้ายนั่นสิได้ฝันแนวตื่น
สิไปฮักเขา บักเผิ่งกะสิบ่ฝืน
ยอมรับความขมขื่น น้ำตาจื่นเงียบอื่อจีม

กะยังคึดฮอดตอนนี้น้องอยู่ใส
หัวใจบักอ้ายยังฮำฮอนอ้อนต้อนฮู้บ่หือ
อ้ายคึดฮอดเจ้าแพงหลาย มันสิขาดใจตายกะบ่จื่อ
ผ่านมาบ่ถือ ถึงอ้ายกลายเป็นแฟนเก่า
หากมื้อใด๋น้องน้ำตาพังหย่าว
โอ้ผู้สาว ถ้าอ้ายที่ปรายฟ้าเด้อง..
เพลง รอพี่ที่ปลายฟ้า
ศิลปิน ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน FT. ไหมไทย หัวใจศิลป์
คำร้อง/ทำนอง กล้าศักดิ์ รักตะวัน / ไหมไทย หัวใจศิลป์
เรียบเรียง ต่อ สรพงค์ เตนากุล
รอพี่ที่ปลายฟ้า ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน FT. ไหมไทย หัวใจศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend