หน้าแรก » ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน » คอร์ดเพลง รอพี่ที่ปลายฟ้า – ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน Ft. ไหมไทย หัวใจศิลป์

คอร์ดเพลง รอพี่ที่ปลายฟ้า – ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน Ft. ไหมไทย หัวใจศิลป์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง รอพี่ที่ปลายฟ้า – ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน
(Ft. ไหมไทย หัวใจศิลป์)


INTRO | Dm | C | Bb C | Dm |

 
แนมเบิ่ง
Dm 
หน้าตัวเองในกระจ
Gm 
กร้าว 
 
คึดฮอ
Dm 
ดเจ้า 
 
นั่งเหงาใต้ต้นต
Gm 
ะกบ
 
หั
Bb 
วใจอ่อนลงอ้วย
ซ้วย 
 
เมื่อล
Am 
มอวยเมื่อเจ้าบอ
Dm 
กจบ
Bb 
ว่า..สิเลิก
คบ 
 
กั
Am 
บอ้ายแบบเป็นทา
งการ

 
สิได้
Dm 
ฮู้ 
 
ว่าน้องนั้นบ่ฮั
Gm 
กจริง
 
เรื่องราวทุ
Dm 
กสิ่ง 
 
อ้ายสิคิดว่าเป็นแ
Gm 
ค่ฝัน
 
อ้ายยอม
Bb 
รับว่าฮักเหมิด
ใจ 
 
อีหล่าคำ
Am 
แพงบ่เห็นความสำ
Dm 
คัญ
Bb 
น้องถิ่มความ
ฝัน 
 
แล้วปันใจแปรไปเป็น
อื่น

 
* สิไปปรา
Bb 
ยฟ้า
หรือสิไปดว
Gm 
งจันทร์
 
ก็แค่บอก
Bb 
กัน 
 
อ้าย
นั่นสิได้ฝันแล้
วตื่น
 
สิไปฮัก
Bb 
เขา 
 
บักเ
Am 
ผิ่งกะสิ
Dm 
บ่ฝืน
 
ยอมรับความข
Gm 
มขื่น 
 
น้ำตา
จื่น..เงียบอื่
อจื่อ

INSTRU | Gm C | F Dm | Gm C | Dm |

( * )

 
กะยังคึ
Dm 
ดฮอดตอนนี้น้องอ
Gm 
ยู่ใส
 
หัวใจบั
Dm 
กอ้าย 
 
ยังฮำฮอนอ้อนต้อนฮู้
Gm 
บ่หือ
 
อ้ายคึด
Bb 
ฮอดเจ้าแพ
งหลาย 
 
มันสิขา
Am 
ดใจตายกะ
Dm 
บ่จื่อ
Bb 
ผ่านมาบ่
ถือ 
 
ถึงอ้ายกลายเป็นแฟน
เก่า
 
หากมื้อ
Dm 
ใด๋น้องน้ำตาพังห
Gm 
ย่าว
 
โอ้ผู้สาว..
Am 
ถ่าอ้ายที่ปรายฟ้
Dm 
าเด้อ..

OUTRO | Gm C | F Dm | Gm C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
แนมเบิ่งหน้าตัวเองในกระจกร้าว
คึดฮอดเจ้า นั่งเหงาใต้ต้นตะกบ
หัวใจอ่อนลงอ้วยซ้วย เมื่อลมอวยเมื่อเจ้าบอกจบ
ว่าสิเลิกคบกับอ้ายแบบเป็นทางการ

สิได้ฮู้ว่าน้องนั้นบ่ฮักจริง
เรื่องราวทุกสิ่งอ้ายสิ คิดว่าเป็นแค่ฝัน
อ้ายยอมรับว่ารักเหมิดใจ อิหล่าคำแพงบ่เห็นความสำคัญ
น้องถิ่มความฝัน แล้วปันใจแปรไปเป็นอื่น

สิไปปรายฟ้า หรือสิไปดวงจันทร์
ก็แค่บอกกัน อ้ายนั่นสิได้ฝันแนวตื่น
สิไปฮักเขา บักเผิ่งกะสิบ่ฝืน
ยอมรับความขมขื่น น้ำตาจื่นเงียบอื่อจีม

( ดนตรี )

สิไปปรายฟ้า หรือสิไปดวงจันทร์
ก็แค่บอกกัน อ้ายนั่นสิได้ฝันแนวตื่น
สิไปฮักเขา บักเผิ่งกะสิบ่ฝืน
ยอมรับความขมขื่น น้ำตาจื่นเงียบอื่อจีม

กะยังคึดฮอดตอนนี้น้องอยู่ใส
หัวใจบักอ้ายยังฮำฮอนอ้อนต้อนฮู้บ่หือ
อ้ายคึดฮอดเจ้าแพงหลาย มันสิขาดใจตายกะบ่จื่อ
ผ่านมาบ่ถือ ถึงอ้ายกลายเป็นแฟนเก่า
หากมื้อใด๋น้องน้ำตาพังหย่าว
โอ้ผู้สาว ถ้าอ้ายที่ปรายฟ้าเด้อง..
เพลง รอพี่ที่ปลายฟ้า
ศิลปิน ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน FT. ไหมไทย หัวใจศิลป์
คำร้อง/ทำนอง กล้าศักดิ์ รักตะวัน / ไหมไทย หัวใจศิลป์
เรียบเรียง ต่อ สรพงค์ เตนากุล
รอพี่ที่ปลายฟ้า ไดม่อนศักดิ์ รักตะวัน FT. ไหมไทย หัวใจศิลป์

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา