คอร์ดเพลง ผีเสื้อสมุทร นายอ๊อต สา-มัญ-ชน

  
Text   
คอร์ดเพลง ผีเสื้อสมุทร ศิลปิน นายอ๊อต สา-มัญ-ชน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cm Eb Ab Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |
INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |

 
รักไม่มี
Cm 
สิ้นสุด 
 
เหมือนผีเสื้อส
Ab 
มุทร
 
ที่รักพระอ
Eb 
ภัย 
 
ไม่แพ้นางเ
Bb 
งือก
 
แม้ว่าชาติกำ
Cm 
เนิดฉันจะเกิดเป็น
Ab 
ยักษ์
 
แต่ถ้ามันได้
Eb 
รักให้หมดทั้ง
Bb 
ใจ

Cm 
  รู้ว่าผิดตั้งแต่รักเรื่องของยักษ์กับมนุษย์
Ab 
  มันเป็นไปไม่ได้เรารักกันไม่
Eb 
ได้
 
  สุด
Bb 
ท้ายเธอก็ไป กับเงือก เธอเลือกปลา

 
เอาเลยพระ
Cm 
อภัย 
 
เป่าปี่ให้ฉัน
Ab 
ตาย
 
แม้ร่าง
Eb 
นี้ต้องสลาย 
 
รักยัง
Bb 
อยู่ไม่หาย
 
ให้มันหายไป
Cm 
กับลม 
 
ให้มันจมไปกับใ
Ab 
 
ถึงจะเป็นอย่าง
Eb 
ไร 
 
ฉันก็ย
Bb 
อม
 
ให้เธอมีควา
Cm 
มสุข

INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |
INSTRU | Cm Ab | Eb Bb | Bb |

Cm 
  รู้ว่าผิดตั้งแต่รักเรื่องของยักษ์กับมนุษย์
Ab 
  มันเป็นไปไม่ได้เรารักกันไม่
Eb 
ได้
 
  สุด
Bb 
ท้ายเธอก็ไป กับเงือก เธอเลือกปลา

 
เอาเลยพระ
Cm 
อภัย 
 
เป่าปี่ให้ฉัน
Ab 
ตาย
 
แม้ร่าง
Eb 
นี้ต้องสลาย 
 
รักยัง
Bb 
อยู่ไม่หาย
 
ให้มันหายไป
Cm 
กับลม 
 
ให้มันจมไปกับใ
Ab 
 
ถึงจะเป็นอย่าง
Eb 
ไร 
 
ฉันก็ย
Bb 
อม

 
ลงกลิ้งเ
Cm 
กลือก เสือกกาย ร้องไห้
Ab 
โร่
 
เสียงโฮ
Eb 
โฮ กึกก้อง ห้องคู่
Bb 
หา
 
พระรูป
Cm 
หล่อ พ่อคุณ อุ่นอุ
Ab 
รา
 
ควรหรือ
Eb 
มา ทิ้งขว้าง เริดร้าง
Bb 
เมีย

 
ทั้งลูก
Cm 
น้อย กลอยใจ ไปด้วยเ
Ab 
ล่า
 
เหมือนควักเ
Eb 
อา ดวงใจ น้องไปเ
Bb 
สีย
 
ได้แป
Cm 
ดปี แล้วพ่อคุณ อุ่นอกเ
Ab 
มีย
 
ครั้งนี้เ
Eb 
สีย แรงรัก ดังจักก
Bb 
ลืน

 
เอาเลยพระ
Cm 
อภัย 
 
เป่าปี่ให้ฉัน
Ab 
ตาย
 
แม้ร่าง
Eb 
นี้ต้องสลาย 
 
รักยัง
Bb 
อยู่ไม่หาย
 
ให้มันหายไป
Cm 
กับลม 
 
ให้มันจมไปกับใ
Ab 
 
ถึงจะเป็นอย่าง
Eb 
ไร 
 
ฉันก็ย
Bb 
อม
 
ให้เธอมีควา
Cm 
มสุข

INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |
INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |

 
ให้เธอมีควา
Cm 
มสุข..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ผีเสื้อสมุทร


รักไม่มีสิ้นสุด เหมือนผีเสื้อสมุทร
ที่รักพระอภัย ไม่แพ้นางเงือก
แม้ว่าชาติกำเนิดฉันจะเกิดเป็นยักษ์
แต่ถ้ามันได้รักให้หมดทั้งใจ

รู้ว่าผิดตั้งแต่รักเรื่องของยักษ์กับมนุษย์
มันเป็นไปไม่ได้เรารักกันไม่ได้
สุดท้ายเธอก็ไป กับเงือก เธอเลือกปลา

เอาเลยพระอภัย เป่าปี่ให้ฉันตาย
แม้ร่างนี้ต้องสลาย รักยังอยู่ไม่หาย
ให้มันหายไปกับลม ให้มันจมไปกับใจ
ถึงจะเป็นอย่างไร ฉันก็ยอม
ให้เธอมีความสุข

( ดนตรี )

รู้ว่าผิดตั้งแต่รักเรื่องของยักษ์กับมนุษย์
มันเป็นไปไม่ได้เรารักกันไม่ได้
สุดท้ายเธอก็ไป กับเงือก เธอเลือกปลา

เอาเลยพระอภัย เป่าปี่ให้ฉันตาย
แม้ร่างนี้ต้องสลาย รักยังอยู่ไม่หาย
ให้มันหายไปกับลม ให้มันจมไปกับใจ
ถึงจะเป็นอย่างไร ฉันก็ยอม

ลงกลิ้งเกลือก เสือกกาย ร้องไห้โร่
เสียงโฮโฮ กึกก้อง ห้องคู่หา
พระรูปหล่อ พ่อคุณ อุ่นอุรา
ควรหรือมา ทิ้งขว้าง เริดร้างเมีย

ทั้งลูกน้อย กลอยใจ ไปด้วยเล่า
เหมือนควักเอา ดวงใจ น้องไปเสีย
ได้แปดปี แล้วพ่อคุณ อุ่นอกเมีย
ครั้งนี้เสีย แรงรัก ดังจักกลืน

เอาเลยพระอภัย เป่าปี่ให้ฉันตาย
แม้ร่างนี้ต้องสลาย รักยังอยู่ไม่หาย
ให้มันหายไปกับลมให้มันจมไปกับใจ
ถึงจะเป็นอย่างไร ฉันก็ยอม
ให้เธอมีความสุข

ให้เธอมีความสุข

มิวสิควิดีโอ ผีเสื้อสมุทร นายอ๊อต สา-มัญ-ชน

เพลง : ผีเสื้อสมุทร (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : นายอ๊อต สา-มัญ-ชน
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
โคกสูงอินดี้เรคคอร์ด
คอร์ดเพลง ผีเสื้อสมุทร นายอ๊อต สา-มัญ-ชน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend