คอร์ดเพลง ทางโจร PowerBank

  
Text   
คอร์ดเพลง ทางโจร ศิลปิน PowerBank คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am | G | F | G |
INTRO | Am F | C G |
INTRO | Am F | C G | F | F |

 
ใส่เสื้อตัว
Am 
ร้อย 
 
นุ่งกางเก
F 
งร้าย
 
ดิบๆ แต่ได้
C 
ใจ 
 
แล้วใครอีส
G 
นเรา
 
หน้าตาก็
Am 
บ้านๆ 
 
จะมีใครมาเ
F 
อา
 
ความเป็นจริงในตัวเ
C 
รา 
 
คือผ่านนั้นทางโ
G 
จร

 
ก็
Am 
รู้ว่าทรงเหมือนโจรหน้าเหมือนโจร
 
เลยเห
G 
มือนคนอยู่ในป่า
 
หน้า
Am 
ตาเราไม่โดนดูไม่ดี
 
แล้วกะไม่
G 
มีการศึกษา
 
จะ
Am 
มีใครมาสนใจมีไหมใคร
 
ที่จะทุ่มหัวใ
G 
จให้กันว่า
 
รู้แล้ว
F 
ว่าเราเกิดมา 
 
ไม่
G 
คู่ควร 
 
กับใครเลย

 
เมื่อเรามันไม่
Am 
ผ่าน 
 
เธอเลยไม่ต้องก
F 
าร
 
แต่ใจของ
C 
ฉันนั้นมันเกินร้
G 
อย
 
ลองมาคบสัก
Am 
หิด 
 
อาจติดใจไม่น้
F 
อย
 
จะได้รู้ว่าห
C 
ร่อยมันเป็นอย่าง
G 
ไร

 
เมื่อเรามันไม่
Am 
ผ่าน 
 
เธอเลยไม่ต้องก
F 
าร
 
แต่อยากให้
C 
รู้ว่าจริง
G 
ใจ
 
ลองมาคบสัก
Am 
หิด 
 
อาจจะหร่อยห
F 
ว่าใคร
 
รับร
C 
องว่าจะติดใ
G 
จในรักของทางโจร

INSTRU | Am F | C G |
INSTRU | Am F | C G |

 
ใส่เสื้อตัว
Am 
ร้อย 
 
นุ่งกางเก
F 
งร้าย
 
ดิบๆ แต่ได้
C 
ใจ 
 
แล้วใครอีส
G 
นเรา
 
หน้าตาก็
Am 
บ้านๆ 
 
จะมีใครมาเ
F 
อา
 
ความเป็นจริงในตัวเ
C 
รา 
 
คือผ่านนั้นทางโ
G 
จร

INSTRU | Am | F | C | G |
INSTRU | Am | F | C | G |

 
เมื่อเรามันไม่
Am 
ผ่าน 
 
เธอเลยไม่ต้องก
F 
าร
 
แต่ใจของ
C 
ฉันนั้นมันเกินร้
G 
อย
 
ลองมาคบสัก
Am 
หิด 
 
อาจติดใจไม่น้
F 
อย
 
จะได้รู้ว่าห
C 
ร่อยมันเป็นอย่าง
G 
ไร

 
เมื่อเรามันไม่
Am 
ผ่าน 
 
เธอเลยไม่ต้องก
F 
าร
 
แต่อยากให้
C 
รู้ว่าจริง
G 
ใจ
 
ลองมาคบสัก
Am 
หิด 
 
อาจจะหร่อยห
F 
ว่าใคร
 
รับร
C 
องว่าจะติดใ
G 
จในรักของทางโจร

 
เมื่อเรามันไม่
Am 
ผ่าน 
 
เธอเลยไม่ต้องก
F 
าร
 
แต่ใจของ
C 
ฉันนั้นมันเกินร้
G 
อย
 
ลองมาคบสัก
Am 
หิด 
 
อาจติดใจไม่น้
F 
อย
 
จะได้รู้ว่าห
C 
ร่อยมันเป็นอย่าง
G 
ไร

 
เมื่อเรามันไม่
Am 
ผ่าน 
 
เธอเลยไม่ต้องก
F 
าร
 
แต่อยากให้
C 
รู้ว่าจริง
G 
ใจ
 
ลองมาคบสัก
Am 
หิด 
 
อาจจะหร่อยห
F 
ว่าใคร
 
รับร
C 
องว่าจะติดใ
G 
จในรักของทางโจร

OUTRO | Am F | C G |
OUTRO | Am F | C G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ทางโจร


ใส่เสื้อตัวร้อย นุ่งกางเกงร้าย
ดิบๆ แต่ได้ใจ แล้วใครอีสนเรา
หน้าตาก็บ้านๆ จะมีใครมาเอา
ความเป็นจริงในตัวเรา คือผ่านนั้นทางโจร

ก็รู้ว่าทรงเหมือนโจรหน้าเหมือนโจร
เลยเหมือนคนอยู่ในป่า
หน้าตาเราไม่โดนดูไม่ดี
แล้วกะไม่มีการศึกษา
จะมีใครมาสนใจมีไหมใคร
ที่จะทุ่มหัวใจให้กันว่า
รู้แล้วว่าเราเกิดมา ไม่คู่ควร กับใครเลย

เมื่อเรามันไม่ผ่าน เธอเลยไม่ต้องการ
แต่ใจของฉันนั้นมันเกินร้อย
ลองมาคบสักหิด อาจติดใจไม่น้อย
จะได้รู้ว่าหร่อยมันเป็นอย่างไร

เมื่อเรามันไม่ผ่าน เธอเลยไม่ต้องการ
แต่อยากให้รู้ว่าจริงใจ
ลองมาคบสักหิด อาจจะหร่อยหว่าใคร
รับรองว่าจะติดใจในรักของทางโจร

( ดนตรี )

ใส่เสื้อตัวร้อย นุ่งกางเกงร้าย
ดิบๆ แต่ได้ใจ แล้วใครอีสนเรา
หน้าตาก็บ้านๆ จะมีใครมาเอา
ความเป็นจริงในตัวเรา คือผ่านนั้นทางโจร

( ดนตรี )

เมื่อเรามันไม่ผ่าน เธอเลยไม่ต้องการ
แต่ใจของฉันนั้นมันเกินร้อย
ลองมาคบสักหิด อาจติดใจไม่น้อย
จะได้รู้ว่าหร่อยมันเป็นอย่างไร

เมื่อเรามันไม่ผ่าน เธอเลยไม่ต้องการ
แต่อยากให้รู้ว่าจริงใจ
ลองมาคบสักหิด อาจจะหร่อยหว่าใคร
รับรองว่าจะติดใจในรักของทางโจร

เมื่อเรามันไม่ผ่าน เธอเลยไม่ต้องการ
แต่ใจของฉันนั้นมันเกินร้อย
ลองมาคบสักหิด อาจติดใจไม่น้อย
จะได้รู้ว่าหร่อยมันเป็นอย่างไร

เมื่อเรามันไม่ผ่าน เธอเลยไม่ต้องการ
แต่อยากให้รู้ว่าจริงใจ
ลองมาคบสักหิด อาจจะหร่อยหว่าใคร
รับรองว่าจะติดใจในรักของทางโจร

มิวสิควิดีโอ ทางโจร PowerBank

เพลง : ทางโจร (คอร์ด)
ศิลปิน : PowerBank
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปอนด์ เด็กนอกท่อง
เรียบเรียง : ตุ๊ต๊ะ วงพัทลุง
สังกัด : Friends Brothers Music
คอร์ดเพลง ทางโจร PowerBank
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend