คอร์ดเพลง ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อยเจ็บ ต่าย อรทัย

  
Text   
คอร์ดเพลง ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อยเจ็บ ศิลปิน ต่าย อรทัย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em D |
INTRO | C Bm | Am D |

G 
  คนผู้เพิ่น
D/F# 
สิไป 
 
ฟ้าดินกะห้ามบ่ได้
Em 
ดอก
 
ฮักเฮาบ่คือเ
D 
ก่า 
 
บ่แม่นบ่ฮู้เบิ่งบ่อ
C 
อก
 
แมวสิกิน
Bm 
ปลา 
 
ผีสิมา
Am 
หลอก
 
กะบ่มีสิทธิ์ด
D 
อก 
 
แม่นเพิ่นมีชู้ผู้ใหม่

 
แต่ที่
Em 
ข่อยยังอยู่หม่องเ
D 
ก่า
 
ยอมโง่ ยอมเห
C 
งา 
 
ยอมมีน้ำ
G 
ตา
 
ย้อนยัง
Em 
เชื่อว่าฮัก 
 
สิอ่วยเ
D 
จ้าคืนมา
 
คือ
C 
คำเว้าว่า 
 
สิฮักกันฮอดมื้
D 
อตาย

 
ข่อย
G 
ฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อย
D/F# 
เจ็บ
 
แต่ข่อยเลือกที่สิ
Em 
เก็บ 
 
ย้อนฮักเจ้าหลายฮู้บ่
 
โอ้
Am 
ย..เนาะ 
 
คนอิห
D 
ยังมาส่างเฮ็ดบาปกันฮ้าย
 
ข่อย
G 
ฮู้ ข่อยฮู้สึก แต่ใจ
D/F# 
ฮ้องว่า
 
ย่านฮอดมื้อต้อ
Em 
งลา 
 
แล้วข่อยสิอยู่บ่ไหว
Am 
หัวใจ 
 
จังได้เ
D 
ทียวตั๋วเจ้าของไว้ 
 
แม่นเจ็บใจสิขาด

INSTRU | G D/F# | Em D |

G 
  ผู้สาวที่เพิ่น
D/F# 
บอก 
 
บ่ได้คิดหยังเกินเรื่อง
Em 
งาน
 
บาดยามเลิกงานแ
D 
ล้ว 
 
คือจังได้โทรมาคุย
C 
กัน
 
ดึกดื่นปา
Bm 
นใด๋ 
 
ไลน์กะเปิด
Am 
อ่าน
 
บ่แม่นนอกใจ
D 
กัน 
 
สิให้คึดว่าแนวใด๋

 
แต่ที่
Em 
ข่อยยังอยู่หม่องเ
D 
ก่า
 
ยอมโง่ ยอมเห
C 
งา 
 
ยอมมีน้ำ
G 
ตา
 
ย้อนยัง
Em 
เชื่อว่าฮัก 
 
สิอ่วยเ
D 
จ้าคืนมา
 
คือ
C 
คำเว้าว่า 
 
สิฮักกันฮอดมื้
D 
อตาย

 
ข่อย
G 
ฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อย
D/F# 
เจ็บ
 
แต่ข่อยเลือกที่สิ
Em 
เก็บ 
 
ย้อนฮักเจ้าหลายฮู้บ่
 
โอ้
Am 
ย..เนาะ 
 
คนอิห
D 
ยังมาส่างเฮ็ดบาปกันฮ้าย
 
ข่อย
G 
ฮู้ ข่อยฮู้สึก แต่ใจ
D/F# 
ฮ้องว่า
 
ย่านฮอดมื้อต้อ
Em 
งลา 
 
แล้วข่อยสิอยู่บ่ไหว
Am 
หัวใจ 
 
จังได้เ
D 
ทียวตั๋วเจ้าของไว้ 
 
แม่นเจ็บใจสิขาด

INSTRU | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
แต่ที่
Em 
ข่อยยังอยู่หม่องเ
D 
ก่า
 
ยอมโง่ ยอมเห
C 
งา 
 
ยอมมีน้ำ
G 
ตา
 
ย้อนยัง
Em 
เชื่อว่าฮัก 
 
สิอ่วยเ
D 
จ้าคืนมา
 
คือ
C 
คำเว้าว่า 
 
สิฮักกันฮอดมื้
D 
อตาย 
 
 
E 
ฮือ..

 
ข่อย
A 
ฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อย
E/G# 
เจ็บ
 
แต่ข่อยเลือกที่สิ
F#m 
เก็บ 
 
ย้อนฮักเจ้าหลายฮู้บ่
 
โอ้
Bm 
ย..เนาะ 
 
คนอิห
E 
ยังมาส่างเฮ็ดบาปกันฮ้าย
 
ข่อย
A 
ฮู้ ข่อยฮู้สึก แต่ใจ
E/G# 
ฮ้องว่า
 
ย่านฮอดมื้อ
F#m 
ต้องลา 
 
แล้วข่อยสิอยู่บ่ไหว
Bm 
หัวใจ 
 
จังได้เ
E 
ทียวตั๋วเจ้าของไว้ 
 
มันเหลือใ
A 
จแท้เด้ 
 
 
E/G# 

Bm 
หัวใจ.. 
 
ที่ข่อยย
E 
อมตั๋วเจ้าของไว้.. 
 
ย้อนว่าข่อยฮักเจ้า

OUTRO | A E/G# | F#m E |
OUTRO | D C#m | Bm E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อยเจ็บ


คนผู้เพิ่นสิไป ฟ้าดินกะห้ามบ่ได้ดอก
ฮักเฮาบ่คือเก่า บ่แม่นบ่ฮู้เบิ่งบ่ออก
แมวสิกินปลา ผีสิมาหลอก
กะบ่มีสิทธิ์ดอก แม่นเพิ่นมีชู้ผู้ใหม่

แต่ที่ข่อยยังอยู่หม่องเก่า ยอมโง่ ยอมเหงา ยอมมีน้ำตา
ย้อนยังเชื่อว่าฮัก สิอ่วยเจ้าคืนมา
คือคำเว้าว่า สิฮักกันฮอดมื้อตาย

ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อยเจ็บ
แต่ข่อยเลือกที่สิเก็บ ย้อนฮักเจ้าหลายฮู้บ่
โอ้ย..เนาะ คนอิหยังมาส่างเฮ็ดบาปกันฮ้าย
ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก แต่ใจฮ้องว่า
ย่านฮอดมื้อต้องลา แล้วข่อยสิอยู่บ่ไหว
หัวใจ จังได้เทียวตั๋วเจ้าของไว้ แม่นเจ็บใจสิขาด

( ดนตรี )

ผู้สาวที่เพิ่นบอก บ่ได้คิดหยังเกินเรื่องงาน
บาดยามเลิกงานแล้ว คือจังได้โทรมาคุยกัน
ดึกดื่นปานใด๋ ไลน์กะเปิดอ่าน
บ่แม่นนอกใจกัน สิให้คึดว่าแนวใด๋

แต่ที่ข่อยยังอยู่หม่องเก่า ยอมโง่ ยอมเหงา ยอมมีน้ำตา
ย้อนยังเชื่อว่าฮัก สิอ่วยเจ้าคืนมา
คือคำเว้าว่า สิฮักกันฮอดมื้อตาย

ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อยเจ็บ
แต่ข่อยเลือกที่สิเก็บ ย้อนฮักเจ้าหลายฮู้บ่
โอ้ย..เนาะ คนอิหยังมาส่างเฮ็ดบาปกันฮ้าย
ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก แต่ใจฮ้องว่า
ย่านฮอดมื้อต้องลา แล้วข่อยสิอยู่บ่ไหว
หัวใจ จังได้เทียวตั๋วเจ้าของไว้ แม่นเจ็บใจสิขาด

( ดนตรี )

แต่ที่ข่อยยังอยู่หม่องเก่า ยอมโง่ ยอมเหงา ยอมมีน้ำตา
ย้อนยังเชื่อว่าฮัก สิอ่วยเจ้าคืนมา
คือคำเว้าว่า สิฮักกันฮอดมื้อตาย ฮือ..

ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อยเจ็บ
แต่ข่อยเลือกที่สิเก็บ ย้อนฮักเจ้าหลายฮู้บ่
โอ้ย..เนาะ คนอิหยังมาส่างเฮ็ดบาปกันฮ้าย
ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก แต่ใจฮ้องว่า
ย่านฮอดมื้อต้องลา แล้วข่อยสิอยู่บ่ไหว
หัวใจ จังได้เทียวตั๋วเจ้าของไว้ มันเหลือใจแท้เด้

หัวใจ.. ที่ข่อยยอมตั๋วเจ้าของไว้.. ย้อนว่าข่อยฮักเจ้า

มิวสิควิดีโอ ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อยเจ็บ ต่าย อรทัย

เพลง : ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อยเจ็บ (คอร์ด)
ศิลปิน : ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง ข่อยฮู้ ข่อยฮู้สึก ข่อยเจ็บ ต่าย อรทัย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend