คอร์ดเพลง ดาวที่เลือนลาง กับใจที่บางเบา TheMoonWillAlwaysBeWithMe

  
Text   

INTRO | D A/C# | Bm A | G | A |
INTRO | D A/C# | Bm A | G | A |

 
ล้าย..มี
A/C# 
.. บางอย่
Bm 
างหายไ
ป..
 
ในคืนอันแส
นวิเศษ ที่
เคยสดใส
 
ฉั
น..เอ
A/C# 
ง.. ไม่เค
Bm 
ยหายไ
ป..
 
แค่ยังสงสั
ยว่าเธอ..
 
กำลังดูเหมือน
แปลกๆ ไป

 
F#m 
าว.. ที่เธ
Bm 
อเคยมอง แล้วมั
Em 
นยังอยู่.. 
 
และเธ
F#m 
อ.. ก็ได้
Bm 
แต่มองทิ้งขว้
างมันไป
 
ได้แต่สงสั
ยว่าเธอ จะเปลี่ยนไปไหม

 
   
ในคืน
A/C# 
ที่เรารัก
Bm 
กัน นั้น
..
 
   ฉันยังค
ง.. เก็บไว้
ในใจอยู่เสมอ
 
   
ก็ได้
A/C# 
แต่มองถึงด
Bm 
าวดวงเดิม.. 
 
   
ยังสวยงามอยู่บนนั้น 
แม้มันเลือนไป
 
   ค
นที่มองวันนั้น เหลือเพียงแค่ฉัน

INSTRU | D A/C# | Bm A | G | A |

 
ฉั
น..เอ
A/C# 
ง.. 
 
ก็ยั
Bm 
ง.. 
 
คิดถึ
 
ในคืนเหล่านั้
นที่เรา..นั่งมองรอยยิ้
มที่สดใส

 
F#m 
าว.. ที่เธ
Bm 
อเคยมอง แล้วมั
Em 
นยังอยู่.. 
 
และเธ
F#m 
อ.. ก็ได้
Bm 
แต่มองทิ้งขว้
างมันไป
 
ได้แต่สงสั
ยว่าเธอ จะเปลี่ยนไปไหม

 
   
ในคืน
A/C# 
ที่เรารัก
Bm 
กัน นั้น
..
 
   ฉันยังค
ง.. เก็บไว้
ในใจอยู่เสมอ
 
   
ก็ได้
A/C# 
แต่มองถึงด
Bm 
าวดวงเดิม.. 
 
   
ยังสวยงามอยู่บนนั้น 
แม้มันเลือนไป
 
   ค
นที่มองวันนั้น เหลือเพียงแค่ฉัน

 
   
ค่ำคืนที่ดาว
A/C# 
สวยสง่า
 
   
Bm 
นั่งมองครานั้
นสวยงามตา
 
   
แม้มันจะ ลืมไปว่า.. 
คนที่ตรงนั้น นั้นไม่อยู่
 
   
อยู่ดูดา
A/C# 
วเหมือนครั้งก่อน 
 
   
Bm 
ก่อนจะนอน
หลับฝันดี
 
   แ
ม้ว่าดาวยังอยู่ แต่คน
ที่มองคนเดิมไม่อยู่แล้ว

OUTRO | D A/C# | Bm A | G | A |
OUTRO | D A/C# | Bm A | G | A | D |

มิวสิควิดีโอ ดาวที่เลือนลาง กับใจที่บางเบา TheMoonWillAlwaysBeWithMe

เพลง : ดาวที่เลือนลาง กับใจที่บางเบา
ศิลปิน : TheMoonWillAlwaysBeWithMe
IG : themoonwillalwaysbewithme
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend