คอร์ดเพลง ใครเพื่อนแก bamm

  
Text   


Capo #1
INTRO | C Em | Am Gm |
INTRO | F Em | Dm G |

C 
สายตาเธอ 
 
มองทีไ
Em 
รก็ใจสั่น 
 
 
Am 
 
รู้บ้าง
Gm 
ไหม 
 
ที่คุยกับฉันทุ
F 
กวัน
 
ทุกเพลงที่เธอชอบ
Em 
ฟัง.. 
 
 
Dm 
ฉันจำได้หมด
G 
นะ

C 
ทั้งที่เรา 
 
อยู่ด้วย
Em 
กันแทบทุกวัน 
 
 
Am 
 
แต่เวลาใคร
Gm 
ถาม 
 
เธอกลับบอกว่าเพื่อ
F 
นกัน
Em 
อยากจะรู้..ที่
Dm 
ทำมันเพื่อนมากไ
G 
หม

 
ก็ถ้าไม่ได้
F 
คิดอะไร 
 
มาใ
Em 
กล้ทำไม
 
อย่า
Dm 
เล่นกับใจอย่าง
G 
นั้น
 
ไม่ได้
F 
คิดอะไร 
 
อย่า
Em 
จ้องตากัน
 
ก็
Dm 
มันหวั่นไหวนะเ
G 
ธอ

 
ไม่ได้อยากจะเ
C 
ป็นเพื่อนแกว่ะ
Em 
ใครเพื่อนแกอ่ะ 
 
 
Am 
ถามกันบ้างหรื
Gm 
อยัง
 
ให้เธอไปตั้งเ
F 
ยอะ 
 
ได้แค่เพื่อนเองเ
Em 
หรอ
 
บอกเลยใจฉัน
Dm 
คิดไปมากกว่า
G 
นั้น

 
ไม่ได้อยากจะเ
C 
ป็นเพื่อนแกว่ะ
Em 
ใครเพื่อนแกอ่ะ 
 
 
Am 
ขอเป็นแฟนได้ไ
Gm 
หม
 
เพื่อนก็มีตั้งเ
F 
ยอะแล้วพอเถอะ
Em 
งั้นก็ช่างเหอะ 
 
 
Dm 
ขอโทษทีที่แ
G 
คร์
 
แกเกินกว่าเพื่อ
C 
นกัน

 
Aye  
C 
  นี่เธอไม่
Em 
รู้จริง ๆ หรือแกล้งไม่รู้อ่ะ  
Am 
 
Aye ก็ที่ทำตลอด
Gm 
มามันโคตรจะชัดปะ
F 
หรือเธอรู้ 
 
ว่าชอ
Em 
บใช่ไหม
 
เลยใ
Dm 
ช้ความรู้สึก
G 
ฉัน

 
ที่คอยให้ ไป
C 
รับ ไปส่ง ที่พูดว่า
Em 
ฉันพิเศษ
 
ที่ทำเห
Am 
มือนเป็นห่วง 
 
อย่ามา
Gm 
บอกไม่คิดอะไ
F 
 
เพื่อน
Em 
บ้าอะไรที่ไ
Dm 
หนทำกันอย่าง
G 
นั้น
 
ก็ถ้าไม่ได้
F 
คิดอะไร 
 
มาใ
Em 
กล้ทำไม
 
อย่า
Dm 
เล่นกับใจอย่าง
G 
นั้น
 
ไม่ได้
F 
คิดอะไร 
 
อย่า
Em 
จ้องตากัน
 
ก็
Dm 
มันหวั่นไหวนะเ
G 
ธอ


 
ไม่ได้อยากจะเ
C 
ป็นเพื่อนแกว่ะ
Em 
ใครเพื่อนแกอ่ะ 
 
 
Am 
ถามกันบ้างหรื
Gm 
อยัง
 
ให้เธอไปตั้งเ
F 
ยอะ 
 
ได้แค่เพื่อนเองเ
Em 
หรอ
 
บอกเลยใจฉัน
Dm 
คิดไปมากกว่า
G 
นั้น

 
ไม่ได้อยากจะเ
C 
ป็นเพื่อนแกว่ะ
Em 
ใครเพื่อนแกอ่ะ 
 
 
Am 
ขอเป็นแฟนได้ไ
Gm 
หม
 
เพื่อนก็มีตั้งเ
F 
ยอะแล้วพอเถอะ
Em 
งั้นก็ช่างเหอะ 
 
 
Dm 
ขอโทษทีที่แ
G 
คร์
 
แกเกินกว่าเพื่อ
C 
นกัน

INSTRU | C Em | Am Gm |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Am Gm |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
ไม่ได้อยากจะเ
C 
ป็นเพื่อนแกว่ะ
Em 
ใครเพื่อนแกอ่ะ 
 
 
Am 
ถามกันบ้างหรื
Gm 
อยัง
 
ให้เธอไปตั้งเ
F 
ยอะ 
 
ได้แค่เพื่อนเองเ
Em 
หรอ
 
บอกเลยใจฉัน
Dm 
คิดไปมากกว่า
G 
นั้น

 
ไม่ได้อยากจะเ
C 
ป็นเพื่อนแกว่ะ
Em 
ใครเพื่อนแกอ่ะ 
 
 
Am 
ขอเป็นแฟนได้ไ
Gm 
หม
 
เพื่อนก็มีตั้งเ
F 
ยอะแล้วพอเถอะ
Em 
งั้นก็ช่างเหอะ 
 
 
Dm 
ขอโทษทีที่แ
G 
คร์
 
แกเกินกว่าเพื่อ
C 
นกัน

 
ไม่ได้อยากจะเ
C 
ป็นเพื่อนแกว่ะ
Em 
ใครเพื่อนแกอ่ะ 
 
 
Am 
ถามกันบ้างหรื
Gm 
อยัง
 
ให้เธอไปตั้งเ
F 
ยอะ 
 
ได้แค่เพื่อนเองเ
Em 
หรอ
 
บอกเลยใจฉัน
Dm 
คิดไปมากกว่า
G 
นั้น

 
ไม่ได้อยากจะเ
C 
ป็นเพื่อนแกว่ะ
Em 
ใครเพื่อนแกอ่ะ 
 
 
Am 
ขอเป็นแฟนได้ไ
Gm 
หม
 
เพื่อนก็มีตั้งเ
F 
ยอะแล้วพอเถอะ
Em 
งั้นก็ช่างเหอะ 
 
 
Dm 
ขอโทษทีที่แ
G 
คร์
 
แกเกินกว่าเพื่อ
 
นกัน..

OUTRO | C Em | Am Gm |
OUTRO | F Em | Dm G |


สายตาเธอ มองทีไรก็ใจสั่น
รู้บ้างไหม ที่คุยกับฉันทุกวัน
ทุกเพลงที่เธอชอบฟัง.. ฉันจำได้หมดนะ

ทั้งที่เรา อยู่ด้วยกันแทบทุกวัน
แต่เวลาใครถาม เธอกลับบอกว่าเพื่อนกัน
อยากจะรู้..ที่ทำมันเพื่อนมากไหม

ก็ถ้าไม่ได้คิดอะไร มาใกล้ทำไม
อย่าเล่นกับใจอย่างนั้น
ไม่ได้คิดอะไร อย่าจ้องตากัน
ก็มันหวั่นไหวนะเธอ

ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่ะ
ใครเพื่อนแกอ่ะ ถามกันบ้างหรือยัง
ให้เธอไปตั้งเยอะ ได้แค่เพื่อนเองเหรอ
บอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้น

ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่ะ
ใครเพื่อนแกอ่ะ ขอเป็นแฟนได้ไหม
เพื่อนก็มีตั้งเยอะแล้วพอเถอะ
งั้นก็ช่างเหอะ ขอโทษทีที่แคร์
แกเกินกว่าเพื่อนกัน

aey นี่เธอไม่รู้จริง ๆ หรือแกล้งไม่รู้อ่ะ
aey ก็ที่ทำตลอดมามันโคตรจะชัดปะ
หรือเธอรู้ ว่าชอบใช่ไหม
เลยใช้ความรู้สึกฉัน

ที่คอยให้ ไปรับ ไปส่ง ที่พูดว่าฉันพิเศษ
ที่ทำเหมือนเป็นห่วง อย่ามาบอกไม่คิดอะไร
เพื่อนบ้าอะไรที่ไหนทำกันอย่างนั้น

ก็ถ้าไม่ได้คิดอะไร มาใกล้ทำไม
อย่าเล่นกับใจอย่างนั้น
ไม่ได้คิดอะไร อย่าจ้องตากัน
ก็มันหวั่นไหวนะเธอ

ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่ะ
ใครเพื่อนแกอ่ะ ถามกันบ้างหรือยัง
ให้เธอไปตั้งเยอะ ได้แค่เพื่อนเองเหรอ
บอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้น

ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่ะ
ใครเพื่อนแกอ่ะ ขอเป็นแฟนได้ไหม
เพื่อนก็มีตั้งเยอะแล้วพอเถอะ
งั้นก็ช่างเหอะ ขอโทษทีที่แคร์
แกเกินกว่าเพื่อนกัน

( ดนตรี )

ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่ะ
ใครเพื่อนแกอ่ะ ถามกันบ้างหรือยัง
ให้เธอไปตั้งเยอะ ได้แค่เพื่อนเองเหรอ
บอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้น

ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่ะ
ใครเพื่อนแกอ่ะ ขอเป็นแฟนได้ไหม
เพื่อนก็มีตั้งเยอะแล้วพอเถอะ
งั้นก็ช่างเหอะ ขอโทษทีที่แคร์
แกเกินกว่าเพื่อนกัน

ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่ะ
ใครเพื่อนแกอ่ะ ถามกันบ้างหรือยัง
ให้เธอไปตั้งเยอะ ได้แค่เพื่อนเองเหรอ
บอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้น

ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่ะ
ใครเพื่อนแกอ่ะ ขอเป็นแฟนได้ไหม
เพื่อนก็มีตั้งเยอะแล้วพอเถอะ
งั้นก็ช่างเหอะ ขอโทษทีที่แคร์
แกเกินกว่าเพื่อนกัน..

มิวสิควิดีโอ ใครเพื่อนแก bamm

เพลง : ใครเพื่อนแก
ศิลปิน : bamm
เนื้อร้อง/ทำนอง : Composed by HYE
เรียบเรียง : Written by MUKU
ติดต่องานแสดง : 093-192-9669, 081-234-5966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend