คอร์ดเพลง เทพลีลา Silly Fools

  
Text   
คอร์ดเพลง เทพลีลา ศิลปิน Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | Em | D C | Em | D C |

Em 
เธอ.. 
 
อยากถ
D 
ามสัก
C 
คำได้ไ
Em 
หม
 
วัน
D 
นี้ 
 
เห็นเ
C 
ธอ 
 
สด
Em 
ใส
 
อยากถ
D 
ามเรื่องใ
C 
จของ
D 
เธอ.. 
 
 
D 
 
C 

 
กับ
Em 
เขา 
 
เธอ
D 
นั้น 
 
ก็
C 
ดูหวั่นไ
Em 
หว
 
กับ
D 
ฉัน 
 
ก็
C 
ดูคลั่งใ
Em 
คล้
 
ไม่
D 
รู้ 
 
คำต
C 
อบ 
 
ของ
Em 
เธอ 
 
 
D 
 
C 

Am 
แปลก 
 
ที่
C 
ฉันไม่เคยอยาก
Em 
ถามให้ลำบากใ
D 
Am 
แต่ 
 
เธอ
C 
ถามสักคำหนึ่ง
D 
คำ 
 
จะพร้อมตอบไหม

 
ถ้าเธอไม่
G 
รักก็บอกเลย
 
ว่ารักก็บอกมาเลย จะได้
C 
รู้เอายังไงกับฉันแน่
 
ถ้าเธอจะ
G 
รักก็บอกเลย
 
ไม่รักก็บอกมาเลย รอเฉ
C 
ลยไปนานๆ 
 
มันท้อแท้
 
สรุปที่
Em 
ฉันก็บอกเลย 
 
ไม่
D 
รักก็บอกมาเลย
 
ติดตรงไ
C 
หนมีอะไรให้ฉันแก้
Am 
ใจ.. 
 
มันร้
C 
อนจนทนไม่ไ
D 
หว..

 
แค่
Em 
ฉัน 
 
อยาก
D 
ใช้ 
 
มัน
C 
ไป 
 
กับ
Em 
เธอ
 
เก็บ
D 
ฝัน 
 
ไปน
C 
อน 
 
พร่ำ
Em 
เพ้อ
 
ที่เ
D 
ธอ 
 
จะต
C 
อบ 
 
ว่า
Em 
ไง.. 
 
 
D 
 
C 

 
อยา
Em 
กรู้.. 
 
ว่าข
D 
าวหรือ
C 
ดำแค่
Em 
นั้น
 
คือ
D 
รักไม่
C 
รัก 
 
บอก
Em 
กัน
 
บอก
D 
ฉัน 
 
สัก
C 
ที 
 
นะ
Em 
เธอ 
 
 
D 
 
C 

Am 
แปลก 
 
ที่
C 
ฉันไม่เคยอยาก
Em 
ถามให้ลำบากใ
D 
Am 
แต่ 
 
เธอ
C 
ถามสักคำหนึ่ง
D 
คำ 
 
จะพร้อมตอบไหม

 
ถ้าเธอไม่
G 
รักก็บอกเลย
 
ว่ารักก็บอกมาเลย จะได้
C 
รู้เอายังไงกับฉันแน่
 
ถ้าเธอจะ
G 
รักก็บอกเลย
 
ไม่รักก็บอกมาเลย รอเฉ
C 
ลยไปนานๆ 
 
มันท้อแท้
 
สรุปที่
Em 
ฉันก็บอกเลย 
 
ไม่
D 
รักก็บอกมาเลย
 
ติดตรงไ
C 
หนมีอะไรให้ฉันแก้
Am 
ใจ.. 
 
มันร้
C 
อนจนทนไม่ไ
D 
หว..

 
จะไม่
Am 
เสียใจ 
 
เต
C 
รียมความพร้อม
 
ถ้า
G 
มันไม่เป็นดั่งใจ
 
แต่จะ
Am 
ชื่นใจ 
 
 
C 
ถ้าคำนั้นบอก
D 
รักเป็นคำสุดท้าย

INSTRU | Em | D C | Em | D C |
INSTRU | Em | D C | Em | D C |

Am 
แปลก 
 
ที่
C 
ฉันไม่เคยอยาก
Em 
ถามให้ลำบากใ
D 
Am 
แต่ 
 
เธอ
C 
ถามสักคำหนึ่ง
D 
คำ 
 
จะพร้อมตอบไหม

 
ถ้าเธอไม่
G 
รักก็บอกเลย
 
ว่ารักก็บอกมาเลย จะได้
C 
รู้เอายังไงกับฉันแน่
 
ถ้าเธอจะ
G 
รักก็บอกเลย
 
ไม่รักก็บอกมาเลย รอเฉ
C 
ลยไปนานๆ 
 
มันท้อแท้
 
สรุปที่
Em 
ฉันก็บอกเลย 
 
ไม่
D 
รักก็บอกมาเลย
 
ติดตรงไ
C 
หนมีอะไรให้ฉันแก้
Am 
ใจ.. 
 
มันร้
C 
อนจนทนไม่ไ
D 
หว..

 
ถ้าเธอไม่
G 
รักก็บอกเลย
 
ว่ารักก็บอกมาเลย จะได้
C 
รู้เอายังไงกับฉันแน่
 
ถ้าเธอจะ
G 
รักก็บอกเลย
 
ไม่รักก็บอกมาเลย รอเฉ
C 
ลยไปนานๆ 
 
มันท้อแท้
 
สรุปที่
Em 
ฉันก็บอกเลย 
 
ไม่
D 
รักก็บอกมาเลย
 
ติดตรงไ
C 
หนมีอะไรให้ฉันแก้
Am 
ใจ.. 
 
มันร้
C 
อนจนทนไม่ไ
D 
หว.. 
 
เฮ่ย!

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เทพลีลา


เธอ.. อยากถามสักคำได้ไหม
วันนี้ เห็นเธอ สดใส
อยากถามเรื่องใจของเธอ..

กับเขา เธอนั้น ก็ดูหวั่นไหว
กับฉัน ก็ดูคลั่งใคล้
ไม่รู้ คำตอบ ของเธอ

แปลก ที่ฉันไม่เคยอยากถามให้ลำบากใจ
แต่เธอ ถามสักคำหนึ่งคำ จะพร้อมตอบได้ไหม

ถ้าเธอไม่รักก็บอกเลย
ว่ารักก็บอกมาเลย จะได้รู้เอายังไงกับฉันแน่
ถ้าเธอจะรักก็บอกเลย
ไม่รักก็บอกมาเลย รอเฉลยไปนานๆ มันท้อแท้
สรุปที่ฉันก็บอกเลย ไม่รักก็บอกมาเลย
ติดตรงไหนมีอะไรให้ฉันแก้
ใจ.. มันร้อนจนทนไม่ไหว..

แค่ฉัน อยากใช้ มันไป กับเธอ
เก็บฝัน ไปนอน พร่ำเพ้อ
ที่เธอ จะตอบ ว่าไง..

อยากรู้.. ว่าขาวหรือดำแค่นั้น
คือรักไม่รัก บอกกัน
บอกฉัน สักที นะเธอ

แปลก ที่ฉันไม่เคยอยากถามให้ลำบากใจ
แต่เธอ ถามสักคำหนึ่งคำ จะพร้อมตอบได้ไหม

ถ้าเธอไม่รักก็บอกเลย
ว่ารักก็บอกมาเลย จะได้รู้เอายังไงกับฉันแน่
ถ้าเธอจะรักก็บอกเลย
ไม่รักก็บอกมาเลย รอเฉลยไปนานๆ มันท้อแท้
สรุปที่ฉันก็บอกเลย ไม่รักก็บอกมาเลย
ติดตรงไหนมีอะไรให้ฉันแก้
ใจ.. มันร้อนจนทนไม่ไหว..

จะไม่เสียใจ เตรียมความพร้อม
ถ้ามันไม่เป็นดั่งใจ
แต่จะชื่นใจ ถ้าคำนั้นบอกรักเป็นคำสุดท้าย

( ดนตรี )

แปลก ที่ฉันไม่เคยอยากถามให้ลำบากใจ
แต่เธอ ถามสักคำหนึ่งคำ จะพร้อมตอบได้ไหม

ถ้าเธอไม่รักก็บอกเลย
ว่ารักก็บอกมาเลย จะได้รู้เอายังไงกับฉันแน่
ถ้าเธอจะรักก็บอกเลย
ไม่รักก็บอกมาเลย รอเฉลยไปนานๆ มันท้อแท้
สรุปที่ฉันก็บอกเลย ไม่รักก็บอกมาเลย
ติดตรงไหนมีอะไรให้ฉันแก้
ใจ.. มันร้อนจนทนไม่ไหว..

ถ้าเธอไม่รักก็บอกเลย
ว่ารักก็บอกมาเลย จะได้รู้เอายังไงกับฉันแน่
ถ้าเธอจะรักก็บอกเลย
ไม่รักก็บอกมาเลย รอเฉลยไปนานๆ มันท้อแท้
สรุปที่ฉันก็บอกเลย ไม่รักก็บอกมาเลย
ติดตรงไหนมีอะไรให้ฉันแก้
ใจ.. มันร้อนจนทนไม่ไหว..

ถ้าเธอไม่รักก็บอกเลย
ว่ารักก็บอกมาเลย จะได้รู้เอายังไงกับฉันแน่
ถ้าเธอจะรักก็บอกเลย
ไม่รักก็บอกมาเลย รอเฉลยไปนานๆ มันท้อแท้
สรุปที่ฉันก็บอกเลย ไม่รักก็บอกมาเลย
ติดตรงไหนมีอะไรให้ฉันแก้
ใจ.. มันร้อนจนทนไม่ไหว.. เฮ่ย!

มิวสิควิดีโอ เทพลีลา Silly Fools

เพลง : เทพลีลา (คอร์ด)
ศิลปิน : Silly Fools
Lyricist: กฤษณะ ปานดอนลาน
Composer: เทวฤทธิ์ ศรีสุข, กฤษณะ ปานดอนลาน
Producer: จักริน จูประเสริฐ, เทวฤทธิ์ ศรีสุข
คอร์ดเพลง เทพลีลา Silly Fools
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend