คอร์ดเพลง คนนี้แฟนกู FLAME (เฟลม)

  
Text   
คอร์ดเพลง คนนี้แฟนกู ศิลปิน FLAME (เฟลม) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C D E F คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
 
อย่าคิดแย่งแฟนชาว
Am 
บ้าน
 
อย่าเป็นคนสันดานไม่
C 
ดี
 
ไอ้คนประเภ
D 
ทนี้จะปาหินสักที 
 
จะดี
Am 
ไหม
 
มึงอย่าเป็นคนใจกระ
Am 
จอก 
 
ศักดิ์ศรีไม่มีหรือ
C 
ไง
 
ถ้ามึงคิดเอาของ
D 
กูไป 
 
ระวังจะตายไม่
E 
รู้ตัว
 
จำไว้ คนนี้แฟนกู..
 

INSTRU | Am | C | D | E | E |

Am 
  มึงอย่าคิ
C 
ดว่ากูไม่รู้ว่า
D 
มึงคิดอะ
E 
ไรอยู่นะ
Am 
  กูจะบอกให้
C 
รู้คนนี้แฟ
D 
นกู 
 
มึงเข้าใ
E 
จป่ะ
Am 
  กูนี่โคตรจะห
C 
วงคนรักขอ
D 
งกู 
 
มึงเข้าใ
E 
จนะ
Am 
  มึงมาวงมึงมาเ
C 
วียนแฟนกูบ่อ
D 
ยไป 
 
ชักรำ
E 
คาญว่ะ

 
คนนี้แฟ
Am 
นกู 
 
มึงอย่าเสือกเล่น
C 
หูเล่นตาไอ้
D 
หนู
 
กูจะเตือนให้
E 
รู้ว่ามึงอย่ามาลอ
Am 
งดี
 
นี่แฟน
C 
กู 
 
มึงแหก
D 
ตาและมึงดูอีก
E 
ทีเด๊ะ

Dm 
ทำเป็นกดห่วงยงห่วงใย 
 
กดหัวจงกดหัวใจ
 
ทำเป็นหวังดี  
F 
ถุ้ย.. 
 
กูรู้มึงคิดอะ
E 
ไร

 
อย่าคิดแย่งแฟนชาว
Am 
บ้าน
 
อย่าเป็นคนสันดานไม่
C 
ดี
 
ไอ้คนประเภ
D 
ทนี้จะปาหินสักที 
 
จะดี
Am 
ไหม
 
มึงอย่าเป็นคนใจกระ
Am 
จอก 
 
ศักดิ์ศรีไม่มีหรือ
C 
ไง
 
ถ้ามึงคิดเอาของกู
D 
ไป 
 
ระวังจะตายไม่
E 
รู้ตัว
 
จำไว้ คนนี้แฟนกู..
 

 
เป็นอะไรกับแฟนกูมากป่าวไอ้สัส
 
 
วนเวียนกับแฟนกูหลายทีแล้วนะมึงอ่ะ
 
 
ระวังจะไม่ตายดี อย่าหาว่ากูไม่เตือน
 

 
ไม่มีปัญ
Am 
ญา 
 
ไปหาเอาเองรึไงวะ
 
ชอบแย่างแฟนคนอื่นมึงมึงภูมิใจมากใช่ป๊ะ
 
 
มึงโตมาเป็นคนแบบไหนอยากรู้จังนะ
 
 
คนนี้มันแฟนกูมึงแหกตาดูซะ
 
 
โซโล่ดิเห้ย!
 

INSTRU | E | E | E | E |
INSTRU | Am | C | D | E | E |

 
คนนี้แฟ
Am 
นกู 
 
มึงอย่าเสือกเล่น
C 
หูเล่นตาไอ้
D 
หนู
 
กูจะเตือนให้
E 
รู้ว่ามึงอย่ามาลอ
Am 
งดี
 
นี่แฟน
C 
กู 
 
มึงแหก
D 
ตาและมึงดูอีก
E 
ทีเด๊ะ

Dm 
ทำเป็นกดห่วงยงห่วงใย 
 
กดหัวจงกดหัวใจ
 
ทำเป็นหวังดี  
F 
ถุ้ย.. 
 
กูรู้มึงคิดอะ
E 
ไร

 
อย่าคิดแย่งแฟนชาว
Am 
บ้าน
 
อย่าเป็นคนสันดานไม่
C 
ดี
 
ไอ้คนประเภ
D 
ทนี้จะปาหินสักที 
 
จะดี
Am 
ไหม
 
มึงอย่าเป็นคนใจกระ
Am 
จอก 
 
ศักดิ์ศรีไม่มีหรือ
C 
ไง
 
ถ้ามึงคิดเอาของกู
D 
ไป 
 
ระวังจะตายไม่
E 
รู้ตัว

 
อย่าคิดแย่งแฟนชาว
Am 
บ้าน
 
อย่าเป็นคนสันดานไม่
C 
ดี
 
ไอ้คนประเภ
D 
ทนี้จะปาหินสักที 
 
จะดี
Am 
ไหม
 
มึงอย่าเป็นคนใจกระ
Am 
จอก 
 
ศักดิ์ศรีไม่มีหรือ
C 
ไง
 
ถ้ามึงคิดเอาของกู
D 
ไป 
 
ระวังจะตายไม่
E 
รู้ตัว
 
จำไว้.. จำไว้.. คนนี้แฟ
Am 
นกู..

OUTRO | Am | Am | Am | Am | Am | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คนนี้แฟนกู


อย่าคิดแย่งแฟนชาวบ้าน
อย่าเป็นคนสันดานไม่ดี
ไอ้คนประเภทนี้จะปาหินสักที จะดีไหม
มึงอย่าเป็นคนใจกระจอก ศักดิ์ศรีไม่มีหรือไง
ถ้ามึงคิดเอาของกูไป ระวังจะตายไม่รู้ตัว
จำไว้ คนนี้แฟนกู

มึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่นะ
กูจะบอกให้รู้คนนี้แฟนกู มึงเข้าใจป่ะ
กูนี่โคตรจะหวงคนรักของกู มึงเข้าใจนะ
มึงมาวงมึงมาเวียนแฟนกูบ่อยไป ชักรำคาญว่ะ

คนนี้แฟนกู มึงอย่าเสือกเล่นหูเล่นตาไอ้หนู
กูจะเตือนให้รู้ว่ามึงอย่ามาลองดี
นี่แฟนกู มึงแหกตาและมึงดูอีกทีเด๊ะ
ทำเป็นกดห่วงยงห่วงใย กดหัวจงกดหัวใจ
ทำเป็นหวังดี ถุ้ย.. กูรู้มึงคิดอะไร

อย่าคิดแย่งแฟนชาวบ้าน
อย่าเป็นคนสันดานไม่ดี
ไอ้คนประเภทนี้จะปาหินสักที จะดีไหม
มึงอย่าเป็นคนใจกระจอก ศักดิ์ศรีไม่มีหรือไง
ถ้ามึงคิดเอาของกูไป ระวังจะตายไม่รู้ตัว
จำไว้ คนนี้แฟนกู

เป็นอะไรกับแฟนกูมากป่าวไอ้สัส
วนเวียนกับแฟนกูหลายทีแล้วนะมึงอ่ะ
ระวังจะไม่ตายดี อย่าหาว่ากูไม่เตือน

ไม่มีปัญญา ไปหาเอาเองรึไงวะ
ชอบแย่างแฟนคนอื่นมึงมึงภูมิใจมากใช่ป๊ะ
มึงโตมาเป็นคนแบบไหนอยากรู้จังนะ
คนนี้มันแฟนกูมึงแหกตาดูซะ

( ดนตรี )

คนนี้แฟนกู มึงอย่าเสือกเล่นหูเล่นตาไอ้หนู
กูจะเตือนให้รู้ว่ามึงอย่ามาลองดี
นี่แฟนกู มึงแหกตาและมึงดูอีกทีเด๊ะ
ทำเป็นกดห่วงยงห่วงใย กดหัวจงกดหัวใจ
ทำเป็นหวังดี ถุ้ย.. กูรู้มึงคิดอะไร

อย่าคิดแย่งแฟนชาวบ้าน
อย่าเป็นคนสันดานไม่ดี
ไอ้คนประเภทนี้จะปาหินสักที จะดีไหม
มึงอย่าเป็นคนใจกระจอก ศักดิ์ศรีไม่มีหรือไง
ถ้ามึงคิดเอาของกูไป ระวังจะตายไม่รู้ตัว

อย่าคิดแย่งแฟนชาวบ้าน
อย่าเป็นคนสันดานไม่ดี
ไอ้คนประเภทนี้จะปาหินสักที จะดีไหม
มึงอย่าเป็นคนใจกระจอก ศักดิ์ศรีไม่มีหรือไง
ถ้ามึงคิดเอาของกูไป ระวังจะตายไม่รู้ตัว
จำไว้ จำไว้ คนนี้แฟนกู

มิวสิควิดีโอ คนนี้แฟนกู FLAME (เฟลม)

เพลง : คนนี้แฟนกู (คอร์ด)
ศิลปิน : FLAME (เฟลม)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เก่ง วง เฟลม
เรียบเรียง : เก่ง วง เฟลม
ติดต่องานศิลปิน : 086 5336181
คอร์ดเพลง คนนี้แฟนกู FLAME (เฟลม)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend