คอร์ดเพลง คนโดนเท – FLAME (เฟลม)

  
Text   

คอร์ดเพลง คนโดนเท
FLAME (เฟลม)
เพลงใหม่ 2017/2560


Tune to Eb
INTRO | Am Em | F C | Am Em | G |

 
* คื
Dm 
นนี้ฉันจะปลดจะปล่อย
 
ให้ลืมทุกเรื่องที่ผ่าน  
 
 
จะข
Am 
อแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน
 
Dm 
นโดนเทคนหนึ่ง
 
แค่อยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้น
 
 
จะข
Em 
อแค่เมาแค่มันแค่ออกไป 
 
ตื้ดตื้ดตื้ด

INSTRU | Am G | F G | ( 2 Times ) | Am |

 
ก็แ
Am 
ค่คนโดนเ
G 
ท 
 
เดินเ
F 
ซมาทางนี้
G 
 
ก็แ
Am 
ค่คนโดน
G 
ดี 
 
ก็
F 
แค่คนเสียใจ
G 
 
แค่ถู
Am 
กเขาทิ้งม
G 
า 
 
น้ำ
F 
ตาก็แค่ไหล
G 
 
ก็แค่
F 
คนที่มันหมดใจ  
E 
ฮือ…


( * )


 
** ก็แค่อ
Am 
กหักช่า
G 
งมัน 
 
ตัว
F 
กูยังไม่ตาย
G 
 
ก็แค่ถู
Am 
กคนใจร้า
G 
ย 
 
หลอก
F 
ฝันก็แค่นั้น
G 
 
ทักทายควา
Am 
มโสดคืน
G 
นี้ 
 
อยู่เป็นเ
F 
พื่อนกันสักวัน
G 
 
หมดแ
F 
ก้วหมดใจดื่มให้ลืมเธอค
E 
นนั้น

 
ก็แค่คืนที่ฉันโส
Am 
G 
F 
G 
 
ก็แค่คืนที่ฉั
Am 
นโสด
G 
F 
G 

(Rap)
 
อย่าไ
Am 
ปนั่งจมปรักอยู่กับรั
G 
กที่ห่วยแตก
 
อย่าไป
F 
มัวซึมเศร้าป่ะเดี๋ยวจะโดนไ
G 
ข้แดก
 
พย
Am 
ายามหรือไม่ลงคนที่
G 
มันทำเราเจ็บแสบ
 
มันแค่เ
F 
จ็บแปล๊บแปล๊บประเดี๋ยวก็คงหา
G 
ยดี
 
อย่าไ
Am 
ปคิดฟุ้งซ่านให้ทรมานให้ปว
G 
ดตับ
 
โปรดว
F 
างโทรศัพท์แล้วมาขยับให้ผ่อ
G 
นคลาย
 
ก็แ
Am 
ค่โดนทิ้งแต่ว่าคุณยังคงหา
G 
ยใจ
 
บอกแ
F 
ฟนเก่าไปกูไม่เสียดาย

( *, **, **, )

 
ก็แค่คืนที่ฉันโส
Am 
G 
F 
G 
 
ก็แค่คืนที่ฉั
Am 
นโสด
G 
F 
G 
 
ก็แค่คืนที่ฉันโส
Am 
G 
F 
G 
 
ก็แค่คืนที่ฉั
Am 
นโสด
G 
F 
G 
 
ก็แค่คืนที่ฉั
Am 
นโสด..
Am6 

เนื้อเพลง
* คืนนี้ฉันจะปลดจะปล่อย
ให้ลืมทุกเรื่องที่ผ่าน
จะขอแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน
คนโดนเทคนหนึ่ง
แค่อยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้น
จะขอแค่เมาแค่มันแค่ออกไปตื้ดตื้ดตื้ด

ก็แค่คนโดนเท เดินเซมาทางนี้
ก็แค่คนโดนดี ก็แค่คนเสียใจ
แค่ถูกเขาทิ้งมา น้ำตาก็แค่ไหล
ก็แค่คนที่มันหมดใจ ฮือ…

( * )

** ก็แค่อกหักช่างมัน ตัวกูยังไม่ตาย
ก็แค่ถูกคนใจร้าย หลอกฝันก็แค่นั้น
ทักทายความโสดคืนนี้ อยู่เป็นเพื่อนกันสักวัน
หมดแก้วหมดใจดื่มให้ลืมเธอคนนั้น


*** ก็แค่คืนที่ฉันโสด ก็แค่คืนที่ฉันโสด

(Rap)
อย่าไปนั่งจมปรักอยู่กับรักที่ห่วยแตก
อย่าไปมัวซึมเศร้าป่ะเดี๋ยวจะโดนไข้แดก
พยายามหรือไม่ลงคนที่มันทำเราเจ็บแสบ
มันแค่เจ็บแปล๊บแปล๊บประเดี๋ยวก็คงหายดี
อย่าไปคิดฟุ้งซ่านให้ทรมานให้ปวดตับ
โปรดวางโทรศัพท์แล้วมาขยับให้ผ่อนคลาย
ก็แค่โดนทิ้งแต่ว่าคุณยังคงหายใจ
บอกแฟนเก่าไปกูไม่เสียดาย

( *, **, **, ***, *** )
เพลง คนโดนเท
ศิลปิน Flame
เนื้อร้อง / ทำนอง เก่ง วง เฟลม
เรียบเรียง : เจน วง เฟลม
ดาวน์โหลด **339013
คอร์ดเพลง คนโดนเท - FLAME (เฟลม)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend