คอร์ดเพลง สองล้อไฟกลม วงกางเกง

  
Text   
คอร์ดเพลง สองล้อไฟกลม ศิลปิน วงกางเกง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bm D Em G A คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
เขา
Bm 
ดูดน้ำมันขึ้นมาจากใต้ดิน
 
แล้วเอาไปใส่เครื่อง
Em 
ยนต์
 
มอไซค์แล้วขับไปบนท้องถ
G 
นนในชีวิต
 
ที่ไม่รู้มีใครลิขิตกันเอ
Bm 
าไว้
 
เราเลยลิขิตของเรา
Em 
เอง 
 
ทุกเส้นทางไป

 
คนไม่ชอบไม่รู้
Bm 
หรอก
 
คนไม่ชอบคงไม่รู้
D 
สึกอะไร
 
คนไม่ชอบไม่รู้
Bm 
หรอก
 
คนไม่ชอบจะไปรู้
D 
สึกอะไร

 
ทุกเส้น
Bm 
ทางที่ฉันนั้นผ่านเลยมา
 
ยังมีเรื่องราวมากม
A 
าย 
 
ที่ต้องหาคำตอบ
 
สองข้าง
Em 
ทางคือประสบก
A 
ารณ์ชีวิต 
 
ที่ฉันต้องเ
Bm 
รียนรู้ว่า
G 
หนทางคดเคี้ยวดังใจ
A 
คน 
 
 
D 
แต่..
Bm 
ถนนไม่เคยโก
G 
หกใคร 
 
 
Em 
 
เพราะทุกครั้งที่ไ
G 
ปเรามีจุดห
A 
มาย

 
รถยนต์พี่ก็
D 
มี.. 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขับ..
 
รถยนต์พี่ก็
D 
มี.. 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขี่..

 
เคย
Bm 
มีน้องสาว
D 
อยู่คนหนึ่งซ้อนท้าย
Em 
เรา
 
อยู่พักห
A 
นึ่งเธอก็กระโดด 
 
ลงไป
Bm 
ขี่รถยนต์ 
 
ไปขี่รถยนต์
 
เธอใ
D 
ห้เหตุผลซ้อน
Em 
ท้ายมอไซค์ 
 
ร้
A 
อนจะตาย
 
แถมยังอันตรายเธอยังไ
Bm 
ม่อยากตาย ยังไม่อยากตาย  
G 
 
นี่แหละหนาใจ
A 
คน 
 
 
D 
คดเคี้ยว
A/C# 
กว่า
Bm 
ถนน
 
เพราะถ
G 
นนไม่เคยโกหกใคร 
 
 
Em 
 
เพราะทุกครั้งที่
G 
ไป 
 
เรามีจุดห
A 
มาย

 
รถยนต์พี่ก็
D 
มี.. 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขับ..
 
รถยนต์พี่ก็
D 
มี.. 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขี่..

G 
  เพราะพี่ชอบมอไ
A 
ซค์
D 
ฟังเสียงเครื่อง
A/C# 
ยนต์มัน
Bm 
ทีไร
 
หัวใ
G 
จมันเบิกบานเหมือน
Em 
นกได้ฟ้า 
 
 
G 
ปลาได้น้ำ
 
มอเตอร์ไ
Em 
ซค์ 
 
ก็ได้ถ
A 
นน

INSTRU | D | D | Bm | Bm |
INSTRU | D | D | A | A |
INSTRU | D | A | Bm | G |
INSTRU | Em | A | A |

 
เคย
Bm 
มีน้องสาว
D 
อยู่คนหนึ่งซ้อนท้าย
Em 
เรา
 
อยู่พักห
A 
นึ่งเธอก็กระโดด 
 
ลงไป
Bm 
ขี่รถยนต์ 
 
ไปขี่รถยนต์
 
เธอใ
D 
ห้เหตุผลซ้อน
Em 
ท้ายมอไซค์ 
 
ร้
A 
อนจะตาย
 
แถมยังอันตรายเธอยังไ
Bm 
ม่อยากตาย ยังไม่อยากตาย  
G 
 
นี่แหละหนาใจ
A 
คน 
 
 
D 
คดเคี้ยว
A/C# 
กว่า
Bm 
ถนน
 
เพราะถ
G 
นนไม่เคยโกหกใคร 
 
 
Em 
 
เพราะทุกครั้งที่
G 
ไป 
 
เรามีจุดห
A 
มาย

 
รถยนต์พี่ก็
D 
มี.. 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขับ..
 
รถยนต์พี่ก็
D 
มี.. 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขี่..

 
รถยนต์พี่ก็
D 
มี.. 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขับ..
 
รถยนต์พี่ก็
D 
มี.. 
 
(แต่)แต่พี่ไม่
Bm 
ขี่..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สองล้อไฟกลม


เขาดูดน้ำมันขึ้นมาจากใต้ดิน
แล้วเอาไปใส่เครื่องยนต์
มอไซค์แล้วขับไปบนท้องถนนในชีวิต
ที่ไม่รู้มีใครลิขิตกันเอาไว้
เราเลยลิขิตของเราเอง ทุกเส้นทางไป

คนไม่ชอบไม่รู้หรอก
คนไม่ชอบคงไม่รู้สึกอะไร
คนไม่ชอบไม่รู้หรอก
คนไม่ชอบจะไปรู้สึกอะไร

ทุกเส้นทางที่ฉันนั้นผ่านเลยมา
ยังมีเรื่องราวมากมาย ที่ต้องหาคำตอบ
สองข้างทางคือประสบการณ์ชีวิต ที่ฉันต้องเรียนรู้ว่า
หนทางคดเคี้ยวดังใจคน แต่ถนนไม่เคยโกหกใคร
เพราะทุกครั้งที่ไปเรามีจุดหมาย

รถยนต์พี่ก็มี.. แต่พี่ไม่ขับ..
รถยนต์พี่ก็มี.. แต่พี่ไม่ขี่..

เคยมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งซ้อนท้ายเรา
อยู่พักหนึ่งเธอก็กระโดด ลงไปขี่รถยนต์ ไปขี่รถยนต์
เธอให้เหตุผลซ้อนท้ายมอไซค์ ร้อนจะตาย
แถมยังอันตรายเธอยังไม่อยากตาย ยังไม่อยากตาย
นี่แหละหนาใจคน คดเคี้ยวกว่าถนน
เพราะถนนไม่เคยโกหกใคร
เพราะทุกครั้งที่ไป เรามีจุดหมาย

รถยนต์พี่ก็มี.. แต่พี่ไม่ขับ..
รถยนต์พี่ก็มี.. แต่พี่ไม่ขี่..

เพราะพี่ชอบมอไซค์ ฟังเสียงเครื่องยนต์มันทีไร
หัวใจมันเบิกบานเหมือนนกได้ฟ้า ปลาได้น้ำ
มอเตอร์ไซค์ก็ได้ถนน

( ดนตรี )

เคยมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งซ้อนท้ายเรา
อยู่พักหนึ่งเธอก็กระโดด ลงไปขี่รถยนต์ ไปขี่รถยนต์
เธอให้เหตุผลซ้อนท้ายมอไซค์ ร้อนจะตาย
แถมยังอันตรายเธอยังไม่อยากตาย ยังไม่อยากตาย
นี่แหละหนาใจคน คดเคี้ยวกว่าถนน
เพราะถนนไม่เคยโกหกใคร
เพราะทุกครั้งที่ไป เรามีจุดหมาย

รถยนต์พี่ก็มี.. แต่พี่ไม่ขับ..
รถยนต์พี่ก็มี.. แต่พี่ไม่ขี่..

รถยนต์พี่ก็มี.. แต่พี่ไม่ขับ..
รถยนต์พี่ก็มี.. (แต่)พี่ไม่ขี่..

มิวสิควิดีโอ สองล้อไฟกลม วงกางเกง

เพลง : สองล้อไฟกลม (คอร์ด)
ศิลปิน : วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร
เรียบเรียง : ศุภวัฒน์ มนต์แก้ว
ติดต่องานศิลปิน : 092-2566543,086-9443763
คอร์ดเพลง สองล้อไฟกลม วงกางเกง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend