คอร์ดเพลง ไม่ใช่หนา อูโน่ หลาวทอง

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่ใช่หนา ศิลปิน อูโน่ หลาวทอง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3

Capo #3
INTRO | C | Bm | Am | G |
INTRO | C | Bm | Am | G |

 
เธ
อน่ะอยู่นี่เอ้า 
 
เธอน่ะอยู่ไหน
 
เธ
Bm 
อไปทำอะไรตรงนั้น
 
มาอยู่ด้วยกั
Am 
นตรงนี้สิ
 
ไม่ใช่หนา ไม่ใช่หนา
 
 
ออกไปหน
า 
 
ไม่ใช่หนาเอ้าไม่ใช่

 
ไม่ใช่ใค
ร ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เขา
 
เร
Bm 
าไม่ใช่ครู 
 
เราไม่ใช่ใคร
 
แล้
Am 
วเธอล่ะชื่ออะไร
 
บอกกันหน่
อยสิ 
 
ถ้าไม่บอกฉันจะรู้ไหมล่ะ

 
เอ้าไม่ใช่หน
า 
 
ไม่ใช่หนา
 
เธอกินข้าวยังจ๊ะ กินข้าวยังจ๊
Bm 
 
กินข้าวยังจ๊ะ กินข้าวยังจ๊ะ
 
 
ไม่กินจ๊ะฉันอิ่
Am 
ม 
 
อิ่มอะไรไม่รู้
 
แต่อยา
กถามเธอจริง ๆ เธอชื่ออะไร

 
ฉั
นชื่อใคร 
 
ฉันชื่อใคร
 
ฉั
Bm 
นคือใคร 
 
ไม่ใช่หนาไม่ใช่
 
คื
Am 
อฉันน่ะชื่อใคร 
 
ฉันเป็นคนญี่ปุ่นหนา
 
ญี่ปุ่
นหยุ่นปี้ 
 
ญี่ปุ่นหยุ่นปี้!
 
เกาหลีกี๋เหลา แฮ่!
 
 
อ่
Bm 
ะเกาเหลากี๋หลี 
 
เฮ้ย!

 
เห้
Am 
ย.. 
 
ไปพูดอย่างงั้นเขาก็โกรธน่ะสิ
 
ใครหรอ ไม่รู้ ไม่ใช่หนา
 
 
ไม่ใช่
หนา 
 
ฉันมาที่นี้ไม่ใช่หนา
 
ฉั
Bm 
นอยู่ที่ไหน 
 
ไม่ใช่ฉันอยู่ที่นี่
 
อยู่กั
Am 
บใคร 
 
อยู่กับเธอไงล
 
ลืมไปแล้วหรอ อ้อ!
 

 
เร
าอยู่กับเธอตอนนี้ที่นี่
 
กี่โม
Bm 
ง 
 
สิบโมงครึ่ง
 
ว้าย.. ไม่ใช่หน
Am 
าา 
 
ห้าโมงนั่นเอง
 
ถามจริ
งเลย 
 
เธอไปไหน

 
เธ
ออยู่คนเดียว
 
เปล่
Bm 
าเปลี่ยวหัวใจ
 
เธ
Am 
ออยู่ไหน 
 
ฉั
นอยู่นี่ 
 
Yeah!

 
พ่
อหวัดดีครับแม่หวัดดีครับ
 
พ่
Bm 
อใครไม่รู้แต่หวัดดีไปก่อ
Am 
 
แม่ใครไม่รู้อยากถามจริง ๆ
 
 
แม่กิ
นข้าวยังจ๊ะ 
 
แม่กินข้าวยังจ๊ะ
 
เอ๊า
ะ! 
 
ไม่ได้หนา
 
แม่อย่าม
Bm 
าอยู่กับฉัน
 
แม่เป็
Am 
นใคร 
 
พ่อเป็นใคร
 
ก็ไม่รู้
ไง 
 
ไม่ใช่หนา..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่ใช่หนา


เธอน่ะอยู่นี่เอ้า เธอน่ะอยู่ไหน
เธอไปทำอะไรตรงนั้น
มาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิ
ไม่ใช่หนา ไม่ใช่หนา
ออกไปหนา ไม่ใช่หนาเอ้าไม่ใช่

ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เขา
เราไม่ใช่ครู เราไม่ใช่ใคร
แล้วเธอล่ะชื่ออะไร
บอกกันหน่อยสิ ถ้าไม่บอกฉันจะรู้ไหมล่ะ

เอ้าไม่ใช่หนา ไม่ใช่หนา
เธอกินข้าวยังจ๊ะ กินข้าวยังจ๊ะ
กินข้าวยังจ๊ะ กินข้าวยังจ๊ะ
ไม่กินจ๊ะฉันอิ่ม อิ่มอะไรไม่รู้
แต่อยากถามเธอจริง ๆ เธอชื่ออะไร

ฉันชื่อใคร ฉันชื่อใคร
ฉันคือใคร ไม่ใช่หนาไม่ใช่
คือฉันน่ะชื่อใคร ฉันเป็นคนญี่ปุ่นหนา
ญี่ปุ่นหยุ่นปี้ ญี่ปุ่นหยุ่นปี้!
เกาหลีกี๋เหลา แฮ่!
อ่ะเกาเหลากี๋หลี เฮ้ย!

เห้ย.. ไปพูดอย่างงั้นเขาก็โกรธน่ะสิ
ใครหรอ ไม่รู้ ไม่ใช่หนา
ไม่ใช่หนา ฉันมาที่นี้ไม่ใช่หนา
ฉันอยู่ที่ไหน ไม่ใช่ฉันอยู่ที่นี่
อยู่กับใคร อยู่กับเธอไงละ
ลืมไปแล้วหรอ อ้อ!

เราอยู่กับเธอตอนนี้ที่นี่
กี่โมง สิบโมงครึ่ง
ว้าย.. ไม่ใช่หนาา ห้าโมงนั่นเอง
ถามจริงเลย เธอไปไหน

เธออยู่คนเดียว
เปล่าเปลี่ยวหัวใจ
เธออยู่ไหน ฉันอยู่นี่ Yh!

พ่อหวัดดีครับแม่หวัดดีครับ
พ่อใครไม่รู้แต่หวัดดีไปก่อน
แม่ใครไม่รู้อยากถามจริง ๆ
แม่กินข้าวยังจ๊ะ แม่กินข้าวยังจ๊ะ
เอ๊าะ! ไม่ได้หนา
แม่อย่ามาอยู่กับฉัน
แม่เป็นใคร พ่อเป็นใคร
ก็ไม่รู้ไง ไม่ใช่หนา..

มิวสิควิดีโอ ไม่ใช่หนา อูโน่ หลาวทอง

เพลง : ไม่ใช่หนา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ไม่ใช่หนา อูโน่ หลาวทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend