คอร์ดเพลง พระรองตลอดไป ไดร์ม่อน ณรกร

  
Text   
คอร์ดเพลง พระรองตลอดไป (Best Supporting Actor) ศิลปิน ไดร์ม่อน ณรกร (Diamond Narakorn) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
เป็นได้ก็แค่พระรอ
 
ทำได้แค่มองคนเขารั
กกัน
 
แอบมองมาตั้งนา
Em 
 
สุดท้ายก็เขาที่ได้ไป
 
ต้องเล่นแต่บทพระรอ
 
เป็นแค่ที่สองมันน่าน้อ
ยใจ
 
จะมีใครรั
Em 
กพระรองบ้างไหม
 
เป็นคู่สอ
งก็ได้ไม่ว่ากัน

 
เปิดกล้
องปุ๊บ 
 
ก็เจ็บปั๊บ
 
รักเขาเท่าไร
แต่ว่าเขาก็ไม่รัก
 
ทำไปเท่าไรสุ
Em 
ดท้ายก็อกหัก
 
แบบว่าคนเขียนบ
 
กำหนดไว้ไม่ให้เรามาถูกรัก
 

 
อ่ะ! โอ
เคย์ 
 
เป็นแค่พระรองก็ได้
 
เริ่มจะชิ
นละบทนี้ 
 
อ่ะรักข้างเดียวก็ได้
 
แต่ยังไม่ถึ
Em 
งตอนจบ 
 
อย่าเพิ่งนับศพละกัน
 
ก็เคยได้ยิ
นบ้างไหม
 
ว่าอย่าไว้ใจ
ช่อง 
 
one

 
โอ๊ยเซ็
ง! 
 
ใครจะรู้ว่
าฉันก็รักจริ
Bm 
 
ก็
Em 
แค่ทำตัวดีไม่ค่อยเก่
Am 
 
คนแพ้มันก็ได้แค่เซ็

 
เป็นได้ก็แค่พระรอ
 
ทำได้แค่มองคนเขารั
กกัน
 
แอบมองมาตั้งนา
Em 
 
สุดท้ายก็เขาที่ได้ไป
 
ต้องเล่นแต่บทพระรอ
 
เป็นแค่ที่สองมันน่าน้อ
ยใจ
 
จะมีใครรั
Em 
กพระรองบ้างไหม
 
เป็นคู่สอ
งก็ได้ไม่ว่ากัน

 
Ye
ah A Ae A Ae A ,
 
Ye
ah A Ae A Ae A , Aey
Em 
 
เป็นคู่สอ
งก็ได้ไม่ว่ากัน
 
Ye
ah A Ae A Ae A ,
 
Y
eah A Ae A Ae A , A
Em 
ey  

 
รั
กเธอก็ไม่น้อยกว่าเข
 
แต่เธอนั้นก็ไม่เลือกเร
Em 
 
เกิดมาก็เป็นคนเศร้า
 
 
รั
กแค่ไหนแต่เข
าก็ไม่เอา

 
โอ๊ยเซ็
ง! 
 
ใครจะรู้ว่
าฉันก็รักจริ
Bm 
 
ก็
Em 
แค่ทำตัวดีไม่ค่อยเก่
Am 
 
คนแพ้มันก็ได้แค่เซ็

 
เป็นได้ก็แค่พระรอ
 
ทำได้แค่มองคนเขารั
กกัน
 
แอบมองมาตั้งนา
Em 
 
สุดท้ายก็เขาที่ได้ไป
 
ต้องเล่นแต่บทพระรอ
 
เป็นแค่ที่สองมันน่าน้อ
ยใจ
 
จะมีใครรั
Em 
กพระรองบ้างไหม
 
เป็นคู่สอ
งก็ได้ไม่ว่ากัน

 
Ye
ah A Ae A Ae A ,
 
Ye
ah A Ae A Ae A , Aey
Em 
 
เป็นคู่สอ
งก็ได้ไม่ว่ากัน
 
Ye
ah A Ae A Ae A ,
 
Y
eah A Ae A Ae A , A
Em 
ey  


 
เป็นได้ก็แค่พระรอ
 
ทำได้แค่มองคนเขารั
กกัน
 
แอบมองมาตั้งนา
Em 
 
สุดท้ายก็เขาที่ได้ไป
 
ต้องเล่นแต่บทพระรอ
 
เป็นแค่ที่สองมันน่าน้อ
ยใจ
 
จะมีใครรั
Em 
กพระรองบ้างไหม
 
เป็นคู่สอ
งก็ได้ไม่ว่ากัน

 
ฉั
นไม่ใช่พระเอก 
 
เป็นได้แค่พระรอง
 
อาจจะไม่มี
เวทมนตร์วิเศษ
 
เหมือนดั่งในละคร
 
 
ที่โปรยเสน่ห์
Em 
เหมือนพระเอก
 
ฉันคงเป็นที่สอง
 
 
อืม.. ค
นที่เธอไม่มอง 
 
คิดแล้วก็แทบร้อง

 
ใจเธ
อมันไปอยู่กับเขา
 
ความรักเราก็ต้องจบ
 
 
เขียนลงสมุ
ดว่าเธอไม่รักเรา
 
ท่องไปสามร้อยจบ
 
 
ที่พู
Em 
ดมาทั้งหมด
ก็รักเธอทั้งหมดเหมือนกัน
 
เป็นคู่สอ
งก็ได้ไม่ว่ากัน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง พระรองตลอดไป


เป็นได้ก็แค่พระรอง ทำได้แค่มองคนเขารักกัน
แอบมองมาตั้งนาน สุดท้ายก็เขาที่ได้ไป

ต้องเล่นแต่บทพระรอง เป็นแค่ที่สองมันน่าน้อยใจ
จะมีใครรักพระรองบ้างไหม เป็นคู่สองก็ได้ไม่ว่ากัน

เปิดกล้องปุ๊บ ก็เจ็บปั๊บ
รักเขาเท่าไรแต่ว่าเขาก็ไม่รัก
ทำไปเท่าไร สุดท้ายก็อกหัก
แบบว่าคนเขียนบทกำหนดไว้ไม่ให้เรามาถูกรัก

อ่ะโอเค เป็นแค่พระรองก็ได้
เริ่มจะชินละบทนี้ อ่ะรักข้างเดียวก็ได้
แต่ยังไม่ถึงตอนจบ อย่าเพิ่งนับศพละกัน
ก็เคยได้ยินบ้างไหม ว่าอย่าไว้ใจช่อง one

โอ๊ยเซ็ง ใครจะรู้ว่าฉันก็รักจริง
ก็แค่ทำตัวดีไม่ค่อยเก่ง คนแพ้มันก็ได้แค่เซ็ง

เป็นได้ก็แค่พระรอง ทำได้แค่มองคนเขารักกัน
แอบมองมาตั้งนาน สุดท้ายก็เขาที่ได้ไป

ต้องเล่นแต่บทพระรอง เป็นแค่ที่สองมันน่าน้อยใจ
จะมีใครรักพระรองบ้างไหม เป็นคู่สองก็ได้ไม่ว่ากัน

Yeah A Ae A Ae A ,
Yeah A Ae A Ae A , Aey

เป็นคู่สองก็ได้ไม่ว่ากัน

Yeah A Ae A Ae A ,
Yeah A Ae A Ae A , Aey

รักเธอก็ไม่น้อยกว่าเขา แต่เธอนั้นก็ไม่เลือกเรา
เกิดมาก็เป็นคนเศร้า รักแค่ไหนแต่เขาก็ไม่เอา

โอ๊ยเซ็ง ใครจะรู้ว่าฉันก็รักจริง
ก็แค่ทำตัวดีไม่ค่อยเก่ง คนแพ้มันก็ได้แค่เซ็ง

เป็นได้ก็แค่พระรอง ทำได้แค่มองคนเขารักกัน
แอบมองมาตั้งนาน สุดท้ายก็เขาที่ได้ไป

ต้องเล่นแต่บทพระรอง เป็นแค่ที่สองมันน่าน้อยใจ
จะมีใครรักพระรองบ้างไหม เป็นคู่สองก็ได้ไม่ว่ากัน

Yeah A Ae A Ae A ,
Yeah A Ae A Ae A , Aey

เป็นคู่สองก็ได้ไม่ว่ากัน

Yeah A Ae A Ae A ,
Yeah A Ae A Ae A , Aey

เป็นได้ก็แค่พระรอง ทำได้แค่มองคนเขารักกัน
แอบมองมาตั้งนาน สุดท้ายก็เขาที่ได้ไป

ต้องเล่นแต่บทพระรอง เป็นแค่ที่สองมันน่าน้อยใจ
จะมีใครรักพระรองบ้างไหม เป็นคู่สองก็ได้ไม่ว่ากัน

ฉันไม่ใช่พระเอก เป็นได้แค่พระรอง
อาจจะไม่มีเวทมนตร์วิเศษ เหมือนดั่งในละคร
ที่โปรยเสน่ห์เหมือนพระเอก ฉันคงเป็นที่สอง
อืม คนที่เธอไม่มอง คิดแล้วก็แทบร้อง
ใจเธอมันไปอยู่กับเขา ความรักเราก็ต้องจบ
เขียนลงสมุดว่าเธอไม่รักเรา ท่องไปสามร้อยจบ
ที่พูดมาทั้งหมด ก็รักเธอทั้งหมดเหมือนกัน

เป็นคู่สองก็ได้ไม่ว่ากัน

มิวสิควิดีโอ พระรองตลอดไป ไดร์ม่อน ณรกร

เพลง : พระรองตลอดไป (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Achariya Dulyapaiboon
เรียบเรียง : Worachet Thanupongcharat
Executive Producer : Takonkiet Viravan
คอร์ดเพลง พระรองตลอดไป ไดร์ม่อน ณรกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend