คอร์ดเพลง อย่าแตกสลายเพราะใครเลย JEEP x sarah salola

  
Text   


Ebmaj7 
  เหงาเกินไป 
 
 
Cm 
ไม่มีเธอแล้ว
 
  ไม่
Fm 
มีแรงลุกขึ้นยืน 
 
ความ
Bb 
สุขมันหายไป

Ebmaj7 
  เหมือนหัวใจ
Cm 
ที่ให้เธอไว้
 
  มัน
Fm 
แตกไม่เหลือชิ้นดี 
 
ข้างใ
Bb 
นฉันพังไม่ไหว

Fm 
  แต่นั่งฟูมฟายต่อไปเธอ
Gm 
ก็ไม่กลับมา
 
  คง
Ab 
ถึงเวลา
Adim 
รักษาตัวเ
Bb 
อง

 
เก็บใจที่แตกส
Eb 
ลายคืนมา 
 
แล้ว
Gm 
ใช้เวลา
Cm 
ค่อยๆ 
 
ประกอบใหม่
 
เพราะ
Bb 
มันไม่เห
Eb 
ลืออะไรสักอ
Ab 
ย่าง
 
มีเพียงร่อง
Gm 
รอยน้ำ
Gb 
ตา
 
ที่
Fm 
นานเท่าไรไม่เคยจางหายไ
Bb 

 
เก็บใจที่แตกส
Eb 
ลายคืนมา 
 
แล้ว
Gm 
ใช้เวลา
Cm 
ค่อยๆ 
 
ประกอบใหม่
 
เจ็บ
Bbm 
สักเท่า
Eb 
ไร 
 
ฉันต้องไป
Ab 
ต่อ
 
คงต้องเลิก
Gm 
รอสัก
Gb 
ที
 
ท่อง
Fm 
ไว้ต้องรักตัวเองมากกว่า
Bb 
นี้
 
อย่าแตกสลายเพราะใครเลย..
 

INSTRU | Ab | Gm | Gb | Eb |

Bbm 
  แต่นั่งฟูมฟายต่อไปเธอ
Cm 
ก็ไม่กลับมา
 
  คง
C 
ถึงเวลา
C#dim 
รักษาตัวเ
Eb 
อง

 
เก็บใจที่แตกส
Ab 
ลายคืนมา 
 
แล้วใ
Eb/G 
ช้เวลา
Fm 
ค่อยๆ 
 
ประกอบใหม่
 
แม้
Ebm 
มันไม่เห
Ab 
ลืออะไรสักอ
Db 
ย่าง
 
มีเพียงร่อง
Cm 
รอยน้ำ
B 
ตา
 
ที่
Bbm 
นานเท่าไรไม่เคยจางหายไ
Eb 

 
เก็บใจที่แตกส
Ab 
ลายคืนมา 
 
แล้วใ
Eb/G 
ช้เวลา
Fm 
ค่อยๆ 
 
ประกอบใหม่
 
เจ็บ
Ebm 
สักเท่า
Ab 
ไร 
 
ก็ต้องไป
Db 
ต่อ
 
คงต้องเลิก
Cm 
รอสัก
B 
ที
 
ท่อง
Bbm 
ไว้ต้องรักตัวเองมากกว่
Eb 
านี้
 
อย่าแตกสลายเพราะใครเลย..
 

INSTRU | Db | Dbm | Cm | Fm |
INSTRU | Bbm | Cm | Db | Eb | E |

 
เก็บใจที่แตกส
A 
ลายคืนมา 
 
แล้ว
E/G# 
ใช้เวลา..
F#m 
ค่อยๆ 
 
ประกอบใหม่
 
เพราะ
Em 
มันไม่เห
A 
ลืออะไรสักอ
D 
ย่าง
 
มีเพียงร่อง
C#m 
รอยน้ำ
C 
ตา
 
ที่
Bm 
นานเท่าไรไม่เคยจางหาย
E 
ไป

 
เก็บใจที่แตกส
A 
ลายคืนมา 
 
แล้ว
E/G# 
ใช้เวลา
F#m 
ค่อยๆ 
 
ประกอบใหม่
 
เจ็บ
Em 
สักเท่า
A 
ไร 
 
ก็ต้องไป
D 
ต่อ
 
คงต้องเลิก
C#m 
รอสัก
C 
ที
 
ท่อง
Bm 
ไว้ต้องรักตัวเองมากกว่
E 
านี้
 
อย่าแตกสลายเพราะใครเลย..
 

INSTRU | A | E/G# | F#m | Em A |
INSTRU | D | C#m | C |

 
ท่อง
Bm 
ไว้ต้องรักตัวเองมากกว่
E 
านี้
 
อย่าแตกสลายเพราะใค
A 
รเลย..


เหงาเกินไป ไม่มีเธอแล้ว
ไม่มีแรงลุกขึ้นยืน ความสุขมันหายไป

เหมือนหัวใจที่ให้เธอไว้
มันแตกไม่เหลือชิ้นดี ข้างในฉันพังไม่ไหว

แต่นั่งฟูมฟายต่อไปเธอก็ไม่กลับมา
คงถึงเวลาiรักษาตัวเอง

เก็บใจที่แตกสลายคืนมา แล้วใช้เวลา..
ค่อยๆ ประกอบใหม่
เพราะมันไม่เหลืออะไรสักอย่าง
มีเพียงร่องรอยน้ำตา
ที่นานเท่าไรไม่เคยจางหายไป

เก็บใจที่แตกสลายคืนมา แล้วใช้เวลา..
ค่อยๆ ประกอบใหม่
เจ็บสักเท่าไร ฉันต้องไปต่อ
คงต้องเลิกรอสักที
ท่องไว้ต้องรักตัวเองมากกว่านี้
อย่าแตกสลายเพราะใครเลย..

( ดนตรี )

แต่นั่งฟูมฟายต่อไปเธอก็ไม่กลับมา
คงถึงเวลาiรักษาตัวเอง

เก็บใจที่แตกสลายคืนมา แล้วใช้เวลา..
ค่อยๆ ประกอบใหม่
แม้มันไม่เหลืออะไรสักอย่าง
มีเพียงร่องรอยน้ำตา
ที่นานเท่าไรไม่เคยจางหายไป

เก็บใจที่แตกสลายคืนมา แล้วใช้เวลา..
ค่อยๆ ประกอบใหม่
เจ็บสักเท่าไร ก็ต้องไปต่อ
คงต้องเลิกรอสักที
ท่องไว้ต้องรักตัวเองมากกว่านี้
อย่าแตกสลายเพราะใครเลย..

( ดนตรี )

เก็บใจที่แตกสลายคืนมา แล้วใช้เวลา..
ค่อยๆ ประกอบใหม่
เพราะมันไม่เหลืออะไรสักอย่าง
มีเพียงร่องรอยน้ำตา
ที่นานเท่าไรไม่เคยจางหายไป

เก็บใจที่แตกสลายคืนมา แล้วใช้เวลา
ค่อยๆ ประกอบใหม่
เจ็บสักเท่าไร ก็ต้องไปต่อ
คงต้องเลิกรอสักที
ท่องไว้ต้องรักตัวเองมากกว่านี้
อย่าแตกสลายเพราะใครเลย..

( ดนตรี )

ท่องไว้ต้องรักตัวเองมากกว่านี้
อย่าแตกสลายเพราะใครเลย..

มิวสิควิดีโอ อย่าแตกสลายเพราะใครเลย JEEP x sarah salola

เพลง : อย่าแตกสลายเพราะใครเลย
ศิลปิน : JEEP x sarah salola
เนื้อร้อง : พัด Vorapat
เรียบเรียง : Tin Napalai
Compose : Guntapich Yavirach
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend