หน้าแรก » นนท์ ธนนท์ » คอร์ดเพลง คำถามจากคนเก่า – นนท์ ธนนท์

คอร์ดเพลง คำถามจากคนเก่า – นนท์ ธนนท์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คำถามจากคนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | D | Bm | E7 |

Am 
  ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากรู้
  เรื่องราวระหว่างตัวเธอและเขา
Bm 
  ก็แค่บังเอิญมีคนมาเล่าให้ฉั
E7 
นฟัง

Am 
  เห็นเธอทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง
  ฉันเลยไม่แน่ใจ
 
  ถ้า
Bm 
ถาม
Bm 
เธอมันจะคว
E7 
รไหม

 
เพราะคนรั
Am 
กเก่า 
 
ไม่ควรถามถึงรั
Bm 
กใหม่
 
แต่ไม่
รู้ทำไมมันอดใจไม่
ได้

 
อยากจ
Bm 
ะรู้ ว่าคนนั้น คนที่เข้
Em 
ามาแทนฉัน
 
ยังรั
Am 
กกันดีหรือเป
ล่า
 
อยากจ
Bm 
ะรู้ ว่าคนนั้น ที่เธอเ
Em 
ลือกมาแทนฉัน
 
ดู
Am 
แลเธอดีหรือเป
ล่า

 
อยากจะ
รู้ 
 
เขาเคยทำ
C6 
เธอเสียใจ
 
ผิด
Bm 
หวังอยู่บ้างหรือเ
Em 
ปล่า
 
และบางค
Am 
ราวที่เธออยู่ค
Bm 
นเดียว
 
เธอ
Am 
แอบคิด
Bm 
ถึงฉัน
Cm 
บ้าง.. 
 
หรือเปล่า

INSTRU | Am | D | Bm | E7 |

Am 
  ก็รู้ว่าเรื่องของเรามันจบแล้ว
B7 
  วันนี้เธอเริ่มต้นไปกับเค้า
Em 
  เพราะว่าความคิดถึง
 
  ทำอย่างไรก็ห้
E7 
ามไม่ได้

 
คนรั
Am 
กเก่า 
 
ไม่ควรถามถึงรั
Bm 
กใหม่
 
แต่ไม่
รู้ทำไมมันอดใจไม่
ได้

 
อยากจ
Bm 
ะรู้ ว่าคนนั้น คนที่เข้
Em 
ามาแทนฉัน
 
ยังรั
Am 
กกันดีหรือเป
ล่า
 
อยากจ
Bm 
ะรู้ ว่าคนนั้น ที่เธอเ
Em 
ลือกมาแทนฉัน
 
ดู
Am 
แลเธอดีหรือเป
ล่า

 
อยากจะ
รู้ 
 
เขาเคยทำ
C6 
เธอเสียใจ
 
ผิด
Bm 
หวังอยู่บ้างหรือเ
Em 
ปล่า
 
และบางค
Am 
ราวที่เธออยู่ค
Bm 
นเดียว
 
เธอ
Am 
แอบคิด
Bm 
ถึงฉัน
Cm 
บ้าง.. 
 
หรือเปล่า

INSTRU | Am | D | Bm | E7 |

 
หากวันไ
หนที่เขานั้นเปลี่ยนไป
 
หากวัน
Bm 
ไหนที่เธอนั้นไม่ไหว
 
จำเอา
Em 
ไว้ 
 
ว่ายังมีคนเป็นห่ว
E7 
งเธอ
 
หากวันไ
หนที่เขานั้นเปลี่ยนไป
 
หากวัน
Bm 
ไหนที่เธอนั้นไม่ไหว
 
จำเอา
Em 
ไว้ 
 
ว่าฉันยังยืนอยู่ตร
งนี้

 
อยากจ
Bm 
ะรู้ ว่าคนนั้น คนที่เข้
Em 
ามาแทนฉัน
 
ยังรั
Am 
กกันดีหรือเป
ล่า
 
อยากจ
Bm 
ะรู้ ว่าคนนั้น ที่เธอเ
Em 
ลือกมาแทนฉัน
 
ดู
Am 
แลเธอดีหรือเป
ล่า

 
อยากจะ
รู้ 
 
เขาเคยทำ
C6 
เธอเสียใจ
 
ผิด
Bm 
หวังอยู่บ้างหรือเ
Em 
ปล่า
 
และบางค
Am 
ราวที่เธออยู่ค
Bm 
นเดียว
 
เธอ
Am 
แอบคิด
Bm 
ถึงฉัน
Cm 
บ้าง.. 
 
หรือเปล่า

OUTRO | Am | D | Bm | E7 |


ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากรู้
เรื่องราวระหว่างตัวเธอและเขา
ก็แค่บังเอิญมีคนมาเล่าให้ฉั[7]นฟัง

เห็นเธอทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง
ฉันเลยไม่แน่ใจ
ถ้าถามเธอมันจะคว[7]รไหม

เพราะคนรักเก่า ไม่ควรถามถึงรักใหม่
แต่ไม่รู้ทำไมมันอดใจไม่ได้

อยากจะรู้ ว่าคนนั้น คนที่เข้ามาแทนฉัน
ยังรักกันดีหรือเปล่า
อยากจะรู้ ว่าคนนั้น ที่เธอเลือกมาแทนฉัน
ดูแลเธอดีหรือเปล่า

อยากจะรู้ เขาเคยทำ[6]เธอเสียใจ
ผิดหวังอยู่บ้างหรือเปล่า
และบางคราวที่เธออยู่คนเดียว
เธอแอบคิดถึงฉันบ้าง.. หรือเปล่า

( ดนตรี )

ก็รู้ว่าเรื่องของเรามันจบแล้ว
[7]วันนี้เธอเริ่มต้นไปกับเค้า
เพราะว่าความคิดถึง
ทำอย่างไรก็ห้[7]ามไม่ได้

คนรักเก่า ไม่ควรถามถึงรักใหม่
แต่ไม่รู้ทำไมมันอดใจไม่ได้

อยากจะรู้ ว่าคนนั้น คนที่เข้ามาแทนฉัน
ยังรักกันดีหรือเปล่า
อยากจะรู้ ว่าคนนั้น ที่เธอเลือกมาแทนฉัน
ดูแลเธอดีหรือเปล่า

อยากจะรู้ เขาเคยทำ[6]เธอเสียใจ
ผิดหวังอยู่บ้างหรือเปล่า
และบางคราวที่เธออยู่คนเดียว
เธอแอบคิดถึงฉันบ้าง.. หรือเปล่า

( ดนตรี )

หากวันไหนที่เขานั้นเปลี่ยนไป
หากวันไหนที่เธอนั้นไม่ไหว
จำเอาไว้ ว่ายังมีคนเป็นห่ว[7]งเธอ
หากวันไหนที่เขานั้นเปลี่ยนไป
หากวันไหนที่เธอนั้นไม่ไหว
จำเอาไว้ ว่าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้

อยากจะรู้ ว่าคนนั้น คนที่เข้ามาแทนฉัน
ยังรักกันดีหรือเปล่า
อยากจะรู้ ว่าคนนั้น ที่เธอเลือกมาแทนฉัน
ดูแลเธอดีหรือเปล่า

อยากจะรู้ เขาเคยทำ[6]เธอเสียใจ
ผิดหวังอยู่บ้างหรือเปล่า
และบางคราวที่เธออยู่คนเดียว
เธอแอบคิดถึงฉันบ้าง.. หรือเปล่า


รูปภาพคอร์ด คำถามจากคนเก่า – นนท์ ธนนท์

คอร์ดเพลง คำถามจากคนเก่า - นนท์ ธนนท์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คำถามจากคนเก่า (คอร์ด)

Lyrics and Composition
Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana
Arranger : Tabeazy (Freshment)
Co-Arranger : Nontawit Siripornpaiboon
ติดต่องาน : 081-615-5334
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :