คอร์ดเพลง ลืมเกิบ วิ วิลาวรรณ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ลืมเกิบ ศิลปิน วิ วิลาวรรณ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C Em | F G | ( 4 Times )

C 
เจ็บยุบ่ล่ะหื้อ 
 
 
Em 
จื่อยุบ่เฮ้อ
 
สมองเบ
F 
ลอบ่เป็นอันกินอันน
G 
อน
C 
อยากลืมเขา 
 
ฟ้าวเอาเ
Em 
หล้ามาถอน
 
เมาล่ะน
F 
อน 
 
คือสิลืม
G 
ได้
C 
แต่มันบ่คือเว้า 
 
เขายัง
Em 
อยู่ในใจ
 
แต่สิ่ง
F 
ที่ลืมได้.. 
 
มันบ่แม่นเ
G 
ขา

 
อยากสิ
Dm 
เมาให้ลืมเขามันผัดบ่แม่น
 
บัดลืมแ
Em 
หวนกุญแจรถ 
 
เงินสดกะหาย
 
จื่อท
F 
างเมือบ้านกะบ่ได้
 
อยากลืมเ
G 
ขา 
 
แต่เฮ็ดได้แต่ลืมเกิบ

 
กินเบียร์เบิดตั้งว่าหลายเ
C 
ติบ
 
สุดท้ายลืม
Em 
เกิบบ่ได้ลืม
Am 
เขา
 
กะ
G 
ว่าสิกินให้เ
F 
มา 
 
ให้เหล้าลบเ
G 
ขาบัดแห่งจื่อ
C 
ได้
 
เว้าเรื่องความ
F 
ฮัก 
 
ละคั่นสิเบิดบุญ
G 
คัก
 
จนหมู่
Em 
เอิ้นอิแหล่โส
Am 
ตาย
 
เมาจนฮ
F 
ากกะลืมเขาบ่ไ
G 
ด้ดอกเด้ออิห
C 
มอ 
 
 
G 

INSTRU | C Em | F G | ( 2 Times )
INSTRU | Am | Am | Am | F G | C |

 
อยากสิ
Dm 
เมาให้ลืมเขามันผัดบ่แม่น
 
บัดลืมแ
Em 
หวนกุญแจรถ 
 
เงินสดกะหาย
 
จื่อท
F 
างเมือบ้านกะบ่ได้
 
อยากลืมเ
G 
ขา 
 
แต่เฮ็ดได้แต่ลืมเกิบ

 
กินเบียร์เบิดตั้งว่าหลายเ
C 
ติบ
 
สุดท้ายลืม
Em 
เกิบบ่ได้ลืม
Am 
เขา
 
กะ
G 
ว่าสิกินให้เ
F 
มา 
 
ให้เหล้าลบเ
G 
ขาบัดแห่งจื่อ
C 
ได้
 
เว้าเรื่องความ
F 
ฮัก 
 
ละคั่นสิเบิดบุญ
G 
คัก
 
จนหมู่
Em 
เอิ้นอิแหล่โส
Am 
ตาย
 
เมาจนฮ
F 
ากกะลืมเขาบ่ไ
G 
ด้ดอกเด้ออิห
C 
มอ 
 
 
G 

 
ลืมเบิดสุอย่างแต่ลืมเขา
Am 
บ่ได้
 
ลืมเบิดสุอย่างแต่ลืมเขาบ่ได้
 
 
ฮากเกือบตายกะลืม แต่เกิบนั่นล่ะหนา  
 
 
ลืมหมดล่ะสร้อยแหวนนา
Dm 
ฬิกา
 
ลืมได้เบิดล่ะฮอดรถฮอดรา  
 
 
แต่ยังจําห
G 
น้า 
 
ผู้อ้ายเป็นแฟน
Am 
เก่า
 
แต่ยังจําห
G 
น้า 
 
ผู้อ้ายเป็นแฟน
Am 
เก่า

 
กะจึ่งว่าเซา
Am 
บ่ได้ 
 
เมาส่ําได๋กะจื่อได้คือเก่า
 
สุดท้ายลืมเกิบล่ะมันบ่ลืมเ
C 
จ้า
 
เมาแล้วแห่งคิด
Am 
เห็น
 
เหล้าซื้อ เหล้าเซ็นกะยังลืมบ่ได้  
 
 
ลืมแต่ของใช้และของมีค่า
 
 
เมาแล้วน้ําตากะไหลคือเก่า  
 
 
ยังคิดฮอดเ
G 
จ้า.. 
 
คือเก่า
C 
คําแพง 
 
 
G 

 
กินเบียร์เบิดตั้งว่าหลายเ
C 
ติบ
 
สุดท้ายลืม
Em 
เกิบบ่ได้ลืม
Am 
เขา
 
กะ
G 
ว่าสิกินให้เ
F 
มา 
 
ให้เหล้าลบเ
G 
ขาบัดแห่งจื่อ
C 
ได้
 
เว้าเรื่องความ
F 
ฮัก 
 
ละคั่นสิเบิดบุญ
G 
คัก
 
จนหมู่
Em 
เอิ้นอิแหล่โส
Am 
ตาย
 
เมาจนฮ
F 
ากกะลืมเขาบ่ไ
G 
ด้ดอกเด้ออิห
C 
มอ

 
เมาเ
Dm 
หล้าละหาเกิบให้
G 
พ้อ.. 
 
ดีกว่ารอเขา

INSTRU | C Em | F G | ( 2 Times )

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลืมเกิบ


เจ็บยุบ่ล่ะหื้อ จื่อยุบ่เฮ้อ
สมองเบลอบ่เป็นอันกินอันนอน
อยากลืมเขา ฟ้าวเอาเหล้ามาถอน
เมาล่ะนอน คือสิลืมได้
แต่มันบ่คือเว้า เขายังอยู่ในใจ
แต่สิ่งที่ลืมได้.. มันบ่แม่นเขา

อยากสิเมาให้ลืมเขามันผัดบ่แม่น
บัดลืมแหวนกุญแจรถเงินสดกะหาย
จื่อทางเมือบ้านกะบ่ได้
อยากลืมเขา แต่เฮ็ดได้แต่ลืมเกิบ

กินเบียร์เบิดตั้งว่าหลายเติบ
สุดท้ายลืมเกิบบ่ได้ลืมเขา
กะว่าสิกินให้เมา ให้เหล้าลบเขาบัดแห่งจื่อได้
เว้าเรื่องความฮัก ละคั่นสิเบิดบุญคัก
จนหมู่เอิ้นอิแหล่โสตาย
เมาจนฮากกะลืมเขาบ่ได้ดอกเด้ออิหมอ

( ดนตรี )

อยากสิเมาให้ลืมเขามันผัดบ่แม่น
บัดลืมแหวนกุญแจรถเงินสดกะหาย
จื่อทางเมือบ้านกะบ่ได้
อยากลืมเขา แต่เฮ็ดได้แต่ลืมเกิบ

กินเบียร์เบิดตั้งว่าหลายเติบ
สุดท้ายลืมเกิบบ่ได้ลืมเขา
กะว่าสิกินให้เมา ให้เหล้าลบเขาบัดแห่งจื่อได้
เว้าเรื่องความฮัก ละคั่นสิเบิดบุญคัก
จนหมู่เอิ้นอิแหล่โสตาย
เมาจนฮากกะลืมเขาบ่ได้ดอกเด้ออิหมอ

ลืมเบิดสุอย่างแต่ลืมเขาบ่ได้
ลืมเบิดสุอย่างแต่ลืมเขาบ่ได้
ฮากเกือบตายกะลืม แต่เกิบนั่นล่ะหนา
ลืมหมดล่ะสร้อยแหวนนาฬิกา
ลืมได้เบิดล่ะฮอดรถฮอดรา
แต่ยังจําหน้า ผู้อ้ายเป็นแฟนเก่า
แต่ยังจําหน้า ผู้อ้ายเป็นแฟนเก่า

กะจึ่งว่าเซาบ่ได้ เมาส่ําได๋กะจื่อได้คือเก่า
สุดท้ายลืมเกิบล่ะมันบ่ลืมเจ้า
เมาแล้วแห่งคิดเห็น
เหล้าซื้อ เหล้าเซ็นกะยังลืมบ่ได้
ลืมแต่ของใช้และของมีค่า
เมาแล้วน้ําตากะไหลคือเก่า
ยังคิดฮอดเจ้า.. คือเก่าคําแพง

กินเบียร์เบิดตั้งว่าหลายเติบ
สุดท้ายลืมเกิบบ่ได้ลืมเขา
กะว่าสิกินให้เมา ให้เหล้าลบเขาบัดแห่งจื่อได้
เว้าเรื่องความฮัก ละคั่นสิเบิดบุญคัก
จนหมู่เอิ้นอิแหล่โสตาย
เมาจนฮากกะลืมเขาบ่ได้ดอกเด้ออิหมอ

เมาเหล้าละหาเกิบให้พ้อ.. ดีกว่ารอเขา

มิวสิควิดีโอ ลืมเกิบ วิ วิลาวรรณ์

เพลง : ลืมเกิบ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิ วิลาวรรณ์
เรียบเรียง : เจซี่ เดอะนังเดอร์
PT Music โทร. 091-5665264
คอร์ดเพลง ลืมเกิบ วิ วิลาวรรณ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend