คอร์ดเพลง คาดเฮาบ่แม่นคู่ วิ วิลาวรรณ์

  
Text   
คอร์ดเพลง คาดเฮาบ่แม่นคู่ ศิลปิน วิ วิลาวรรณ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C#m E F#m G#m A B คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | C#m | C#m |
INTRO | C#m C#m | A | A |
INTRO | G# | G# | C#m |

C#m 
ได้เกิดมาพ้อกัน 
 
ได้ฮัก
B 
กันกะดี
C#m 
ส่ำใด๋
 
แต่ฟ้าเพิ่นเขียน
A 
ไว้ 
 
บ่ใ
B 
ห้ฮักเฮาสมห
E 
วัง
 
คั่นบ่ได้
C#m 
เป็นคู่ 
 
จักฟ้ายู่ใส่
F#m 
เฮ็ดหยัง
 
ฝันไปบ่ฮอ
A 
ดฝั่ง 
 
ย้อน
G#m 
ทางใจอ้าย
C#m 
เป็นเขา

 
สิบา
A 
ฟ้าเอาไว้ส่ำ
B 
ใด๋ 
 
ใจ
G#m 
อ้ายกะไป
C#m 
คือเก่า
 
สิยอมเ
A 
จ็บ บ่โอ้อ่าว สิถือ
G#7 
ว่า..

 
คาดว่าเฮาบ่แม่น
A 
คู่ 
 
ฟ้าเพิ่นบ่หลูโ
B 
ตน
 
ปั้นแต่งเฮาสอ
G#m 
งคน 
 
ให้มาแค่
C#m 
พบพ้อ
 
ฮ่วมฝันฮอดเคิ่งท
A 
าง 
 
เบิดบ่อนหย่างไป
B 
ต่อ
 
จักว่าให้มา
G#m 
พ้อ 
 
กันเฮ็ดหยัง
C#m 
น้อฟ้า
 
ซุกกันใส่แฮงโ
A 
พด 
 
ว่าแม่นบุญผ
B 
ลา
 
ใจพังบ่เป็
G#m 
นท่า 
 
ย้อนฮักมา
C#m 
ฮักฮ้าง
 
คาดสิบ่แม่น
A 
คู่ 
 
ยื้อฮักจนสุดท
B 
าง
 
สุดท้ายใจเหมิด
G#7 
หวัง.. 
 
ย้อนฟ้าซุกอ้ายใส่เขา

INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m |
INSTRU | A | A | G#m | G#m |
INSTRU | C#m | C#m |
INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | A | B | G#m | C#m |

 
สิบา
A 
ฟ้าเอาไว้ส่ำ
B 
ใด๋ 
 
ใจ
G#m 
อ้ายกะไป
C#m 
คือเก่า
 
สิยอมเ
A 
จ็บ บ่โอ้อ่าว สิถือ
G#7 
ว่า..

 
คาดว่าเฮาบ่แม่น
A 
คู่ 
 
ฟ้าเพิ่นบ่หลูโ
B 
ตน
 
ปั้นแต่งเฮาสอ
G#m 
งคน 
 
ให้มาแค่
C#m 
พบพ้อ
 
ฮ่วมฝันฮอดเคิ่งท
A 
าง 
 
เบิดบ่อนหย่างไป
B 
ต่อ
 
จักว่าให้มา
G#m 
พ้อ 
 
กันเฮ็ดหยัง
C#m 
น้อฟ้า
 
ซุกกันใส่แฮงโ
A 
พด 
 
ว่าแม่นบุญผ
B 
ลา
 
ใจพังบ่เป็
G#m 
นท่า 
 
ย้อนฮักมา
C#m 
ฮักฮ้าง
 
คาดสิบ่แม่น
A 
คู่ 
 
ยื้อฮักจนสุดท
B 
าง
 
สุดท้ายใจเหมิด
G#7 
หวัง.. 
 
ย้อนฟ้าซุกอ้าย
C#m 
ใส่เขา

 
คาดสิบ่แม่น
A 
คู่ 
 
เลยบ่ได้
B 
อยู่..
 
ฮ่วมเฮียง
C#m 
เคียงฝัน

OUTRO | A | G# | C#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คาดเฮาบ่แม่นคู่


ได้เกิดมาพ้อกัน ได้ฮักกันกะดีส่ำใด๋
แต่ฟ้าเพิ่นเขียนไว้ บ่ให้ฮักเฮาสมหวัง
คั่นบ่ได้เป็นคู่ จักฟ้ายู่ใส่เฮ็ดหยัง
ฝันไปบ่ฮอดฝั่ง ย้อนทางใจอ้ายเป็นเขา

สิบาฟ้าเอาไว้ส่ำใด๋ ใจอ้ายกะไปคือเก่า
สิยอมเจ็บ บ่โอ้อ่าว สิถือว่า..

คาดว่าเฮาบ่แม่นคู่ ฟ้าเพิ่นบ่หลูโตน
ปั้นแต่งเฮาสองคน ให้มาแค่พบพ้อ
ฮ่วมฝันฮอดเคิ่งทาง เบิดบ่อนหย่างไปต่อ
จักว่าให้มาพ้อ กันเฮ็ดหยังน้อฟ้า
ซุกกันใส่แฮงโพด ว่าแม่นบุญผลา
ใจพังบ่เป็นท่า ย้อนฮักมาฮักฮ้าง
คาดสิบ่แม่นคู่ ยื้อฮักจนสุดทาง
สุดท้ายใจเหมิดหวัง.. ย้อนฟ้าซุกอ้ายใส่เขา

( ดนตรี )

สิบาฟ้าเอาไว้ส่ำใด๋ ใจอ้ายกะไปคือเก่า
สิยอมเจ็บ บ่โอ้อ่าว สิถือว่า..

คาดว่าเฮาบ่แม่นคู่ ฟ้าเพิ่นบ่หลูโตน
ปั้นแต่งเฮาสองคน ให้มาแค่พบพ้อ
ฮ่วมฝันฮอดเคิ่งทาง เบิดบ่อนหย่างไปต่อ
จักว่าให้มาพ้อ กันเฮ็ดหยังน้อฟ้า
ซุกกันใส่แฮงโพด ว่าแม่นบุญผลา
ใจพังบ่เป็นท่า ย้อนฮักมาฮักฮ้าง
คาดสิบ่แม่นคู่ ยื้อฮักจนสุดทาง
สุดท้ายใจเหมิดหวัง.. ย้อนฟ้าซุกอ้ายใส่เขา

คาดสิบ่แม่นคู่ เลยบ่ได้อยู่ ฮ่วมเฮียงเคียงฝัน

มิวสิควิดีโอ คาดเฮาบ่แม่นคู่ วิ วิลาวรรณ์

เพลง : คาดเฮาบ่แม่นคู่ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย พีรพล
เรียบเรียง : ลีฟธนสาร แฮปปี้ทีม
ค่ายปลาร้า เรคคอร์ด
คอร์ดเพลง คาดเฮาบ่แม่นคู่ วิ วิลาวรรณ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend