คอร์ดเพลง เปิดโตเขาสา นุ ศรัญญู

  
Text   
คอร์ดเพลง เปิดโตเขาสา ศิลปิน นุ ศรัญญู คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
เปิดโตเขา
G 
สา 
 
สิทำ
D 
ท่าบ่ฮู้จัก
Em 
ดอก
 
สิบ่ก้าวก่
D 
ายบ่แสด
C 
งออก
 
สิบ่ให้ไ
D 
ผฮู้เรื่องของเฮา

INSTRU | G | Bm | Am | D | D |

 
โต
G 
บ่ต้องคึดหยังหลาย 
 
ขั่น
Bm 
มื่อนี้โตเลือกเขา 
 
 
Am 
 
เมื่อตอนนี้ความฮักเฮา ตกตะก
D 
อนเป็นแค่ของไร้ค่า
 
โต
G 
บ่ต้องย่านคนเว้า 
 
โต
Bm 
บ่ต้องย้านเขาส่า 
 
 
Am 
 
เฮาสิบอกคนอื่นว่า เฮาบ่เ
D 
คยฮู้จักกัน

 
เข้าใจเหตุก
G 
ารน์ 
 
ที่กำลังเผชิญอยู่
Bm 
ตอนนี้
 
หมากเก
Am 
มนี้ 
 
เฮาคงต้องเป็น
D 
คนไป
 
ถึงโตบ่ได้บ
C 
อกว่าเซาฮัก
 
แต่กะเอา
Bm 
เขาเข้ามาแทรกใจ
 
กะเลิก
Am 
กันให้แล้วแล้วไป 
 
สิถ่าอิห
D 
ยังอยู่

 
เปิดโตเขา
G 
สา 
 
สิทำ
Bm 
ท่าบ่ฮู้จัก
Em 
ดอก
 
สิบ่ก้าวก่
D 
ายบ่แสด
C 
งออก 
 
สิบ่ใ
D 
ห้ไผฮู้เรื่องของเฮา
 
ยินดีจาก
G 
ไป 
 
อย่าง
Bm 
สงบสิเฮ็ดเพื่อ
Em 
เจ้า
 
สิอยู่แต่ใ
D 
นพื้นที่แ
C 
ฟนเก่าที่
Bm 
เจ้าลืม
 
บ่ต้อง
Am 
ห่วงอิหยัง 
 
เมื่อเจ้าเ
C 
ลือกแล้ว
 
กะเ
D 
ปิดโตเขาท่อ
G 
นั่นล่ะ

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm | Am D | G |

 
เข้าใจเหตุก
G 
ารน์ 
 
ที่กำลังเผชิญอยู่
Bm 
ตอนนี้
 
หมากเก
Am 
มนี้ 
 
เฮาคงต้องเป็น
D 
คนไป
 
ถึงโตบ่ได้บ
C 
อกว่าเซาฮัก
 
แต่กะเอา
Bm 
เขาเข้ามาแทรกใจ
 
กะเลิก
Am 
กันให้แล้วแล้วไป 
 
สิถ่าอิห
D 
ยังอยู่

 
เปิดโตเขา
G 
สา 
 
สิทำ
Bm 
ท่าบ่ฮู้จัก
Em 
ดอก
 
สิบ่ก้าวก่
D 
ายบ่แสด
C 
งออก 
 
สิบ่ใ
D 
ห้ไผฮู้เรื่องของเฮา
 
ยินดีจาก
G 
ไป 
 
อย่าง
Bm 
สงบสิเฮ็ดเพื่อ
Em 
เจ้า
 
สิอยู่แต่ใ
D 
นพื้นที่แ
C 
ฟนเก่าที่
Bm 
เจ้าลืม
 
บ่ต้อง
Am 
ห่วงอิหยัง.. 
 
เมื่อเจ้าเ
D 
ลือกแล้ว.. 
 
E 
ฮ..

 
เปิดโตเขา
A 
สา 
 
สิทำ
E 
ท่าบ่ฮู้จัก
F#m 
ดอก
 
สิบ่ก้าวก่
E 
ายบ่แสด
D 
งออก 
 
สิบ่ให้ไ
E 
ผฮู้เรื่องของเฮา
 
ยินดีจาก
A 
ไปอย่าง
C#m 
สงบสิเฮ็ดเ
F#m 
พื่อเจ้า
 
สิอยู่แต่
E 
ในพื้นที่แ
D 
ฟนเก่าที่
C#m 
เจ้าลืม
 
บ่ต้อง
Bm 
ห่วงอิหยัง.. 
 
เมื่อเจ้าเ
D 
ลือกแล้ว
 
กะเ
E 
ปิดโตเขาท่อ
A 
นั่นล่ะ

 
เปิดโตเข
Bm 
าสา 
 
ฮือ.
E 
..
 
สิทำท่าบ่ฮู้
D 
จักดอก 
 
 
E 
 
A 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เปิดโตเขาสา


เปิดโตเขาสาสิทำท่าบ่ฮู้จักดอก
สิบ่ก้าวก่ายบ่แสดงออก
สิบ่ให้ไผฮู้เรื่องของเฮา

( ดนตรี )

โตบ่ต้องคึดหยังหลาย ขั่นมื่อนี้โตเลือกเขา
เมื่อตอนนี้ความฮักเฮา ตกตะกอนเป็นแค่ของไร้ค่า
โตบ่ต้องย่านคนเว้า โตบ่ต้องย้านเขาส่า
เฮาสิบอกคนอื่นว่า เฮาบ่เคยฮู้จักกัน

เข้าใจเหตุการน์ ที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้
หมากเกมนี้ เฮาคงต้องเป็นคนไป
ถึงโตบ่ได้บอกว่าเซาฮัก
แต่กะเอาเขาเข้ามาแทรกใจ
กะเลิกกันให้แล้วแล้วไป สิถ่าอิหยังอยู่

เปิดโตเขาสาสิทำท่าบ่ฮู้จักดอก
สิบ่ก้าวก่ายบ่แสดงออก สิบ่ให้ไผฮู้เรื่องของเฮา
ยินดีจากไปอย่างสงบสิเฮ็ดเพื่อเจ้า
สิอยู่แต่ในพื้นที่แฟนเก่าที่เจ้าลืม บ่ต้องห่วงอิหยัง
เมื่อเจ้าเลือกแล้ว กะเปิดโตเขาท่อนั่นล่ะ

( ดนตรี )

เข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้
หมากเกมนี้ เฮาคงต้องเป็นคนไป
ถึงโตบ่ได้บอกว่าเซาฮัก แต่กะเอาเขาเข้ามาแทรกใจ
กะเลิกกันต่างคนต่างไป สิถ่าอิหยังอยู่

เปิดโตเขาสาสิทำท่าบ่ฮู้จักดอก
สิบ่ก้าวก่ายบ่แสดงออก สิบ่ให้ไผฮู้เรื่องของเฮา
ยินดีจากไปอย่างสงบสิเฮ็ดเพื่อเจ้า
สิอยู่แต่ในพื้นที่แฟนเก่าที่เจ้าลืม บ่ต้องห่วงอิหยัง
เมื่อเจ้าเลือกแล้ว.. โฮ..

เปิดโตเขาสาสิทำท่าบ่ฮู้จักดอก
สิบ่ก้าวก่ายบ่แสดงออก สิบ่ให้ไผฮู้เรื่องของเฮา
ยินดีจากไปอย่างสงบสิเฮ็ดเพื่อเจ้า
สิอยู่แต่ในพื้นที่แฟนเก่าที่เจ้าลืม บ่ต้องห่วงอิหยัง
เมื่อเจ้าเลือกแล้ว กะเปิดโตเขาท่อนั่นล่ะ

เปิดโตเขาสา ฮือ.. สิทำท่าบ่ฮู้จักดอก

มิวสิควิดีโอ เปิดโตเขาสา นุ ศรัญญู

เพลง : เปิดโตเขาสา (คอร์ด)
ศิลปิน : นุ ศรัญญู
เนื้อร้อง/ทำนอง : นุ ศรัญญู
เรียบเรียง : ภาคิณ อามาตมนตรี
ติดต่องานศิลปิน : 0646644478
คอร์ดเพลง เปิดโตเขาสา นุ ศรัญญู
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend