คอร์ดเพลง ลั่นทม COCKTAIL

  
Text   
คอร์ดเพลง ลั่นทม ศิลปิน COCKTAIL (ค็อกเทล) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | C | G | G |
INTRO | C | C | G | G |

 
เพราะกลิ่นห
C 
อมจางๆ 
 
ที่ลอยตามลมมา
 
หวนให้ใจคำนึงนึกถึงครา
Bm 
เราต้องไกล
 
กลิ่นสุคนธ์ปนห
C 
วานใยทำให้ใจต้องขืนข่ม
 
ทุกข์ระทมตรอมตรม ทำให้
Bm 
ใจหวั่นไหว

 
หากการพ
Am 
บรัก
 
จะต้องเคียงคู่ข้างเคียงกับ
Bm 
การร่ำลา
 
จะสุขสม
Am 
หวังได้นานเพียงใดก็แล้วแต่โ
Bm 
ชคชะตา
 
ฟ้าให้เวลา
C 
มา..เท่าไหร่
 
และมันจะยาวน
D 
าน 
 
เท่าใด

 
กลิ่นดอกไ
C 
ม้ลั่นทมเจ้าหอมรื่นรมย์
 
เคยชื่นเคยชมดอมดม ให้
Bm 
ชื่นใจ
 
มาบัด
C 
นี้ตัวเจ้า 
 
ร่วงโรยไม่โชยกลิ่นหอม
 
กลีบขาวมัวหมอง ตรมตรอม เหี่ยวโ
Bm 
รยร่วงไป

 
จากเคย
Am 
งาม กลายเป็นความทราม ที่ไม่
Bm 
จีรังหรือไร
 
และความ
Am 
รักของฉันต้องเป็นดังเช่นเจ้า
Bm 
ลั่นทมไหม
 
หากขัด
Am 
ขืนไม่ให้เวลาพัดพาสิ่ง
Bm 
แปรผันไป
 
ฉันจะทำได้น
C 
าน..เท่าไหร่
 
ถ้าฉันต้องการแค่ต
D 
ลอดไป

 
เพราะรักของฉันจะน
G 
านกว่านั้น
 
นานชั่วกัลป์กัป  
Bm 
นานนิรันดร์
 
จะไม่มีสิ่งไหนลบเลือนให้
Em 
หายสิ้นกัน
D 
ดอกไม้ใดจะหอมนานเกินกว่า
C 
นั้น ไม่มี  
D 

 
เพราะรักของฉันคง
G 
อยู่เสมอ
 
อยู่เพื่อเธอ และ
Bm 
เป็นของเธอ
 
กลิ่นหอมของความรักฉันจะติด
Em 
ตามพบเจอ
D 
ตามพบเธอไม่มีโร
C 
ยรา..
D 
 
ไม่มีวันจาง..
 

INSTRU | G | G | Em | Em |
INSTRU | C | C | D | D |

 
หากขัด
C 
ขืนไม่ให้เวลาพัดพาสิ่ง
Bm 
แปรผันไป
 
ฉันจะทำได้
Am 
นาน..เท่าไร

 
เพราะรักของฉันจะน
G 
านกว่านั้น
 
นานชั่วกัลป์กัป  
Bm 
นานนิรันดร์
 
จะไม่มีสิ่งไหนลบเลือนให้
Em 
หายสิ้นกัน
D 
ดอกไม้ใดจะหอมนานเกินกว่า
C 
นั้น ไม่มี  
D 

 
เพราะรักของฉันคง
G 
อยู่เสมอ
 
อยู่เพื่อเธอ และ
Bm 
เป็นของเธอ
 
กลิ่นหอมของความรักฉันจะติด
Em 
ตามพบเจอ
D 
ตามพบเธอไม่มีโร
C 
ยรา..
D 
 
ไม่มีวันจาง..
 

INSTRU | C | Bm | C | D |

 
กลิ่นดอกไ
C 
ม้ลั่นทมเจ้าหอมรื่นรมย์
 
เคยชื่นเคยชมดอมดม ให้ชื่
G 
นใจ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลั่นทม


เพราะกลิ่นหอมจางๆ ที่ลอยตามลมมา
หวนให้ใจคำนึงนึกถึงคราเราต้องไกล
กลิ่นสุคนธ์ปนหวานใยทำให้ใจต้องขืนข่ม
ทุกข์ระทมตรอมตรม ทำให้ใจหวั่นไหว

หากการพบรัก
จะต้องเคียงคู่ข้างเคียงกับการร่ำลา
จะสุขสมหวังได้นานเพียงใดก็แล้วแต่โชคชะตา
ฟ้าให้เวลามาเท่าไหร่
และมันจะยาวนานเท่าใด

กลิ่นดอกไม้ลั่นทมเจ้าหอมรื่นรมย์
เคยชื่นเคยชมดอมดม ให้ชื่นใจ
มาบัดนี้ตัวเจ้า ร่วงโรยไม่โชยกลิ่นหอม
กลีบขาวมัวหมอง ตรมตรอม เหี่ยวโรยร่วงไป

จากเคยงาม กลายเป็นความทราม ที่ไม่จีรังหรือไร
และความรักของฉันต้องเป็นดังเช่นเจ้าลั่นทมไหม
หากขัดขืนไม่ให้เวลาพัดพาสิ่งแปรผันไป
ฉันจะทำได้นานเท่าไหร่
ถ้าฉันต้องการแค่ตลอดไป

เพราะรักของฉันจะนานกว่านั้น
นานชั่วกัลป์กัป นานนิรันดร์
จะไม่มีสิ่งไหนลบเลือนให้หายสิ้นกัน
ดอกไม้ใดจะหอมนานเกินกว่านั้น ไม่มี

เพราะรักของฉันคงอยู่เสมอ
อยู่เพื่อเธอ และ เป็นของเธอ
กลิ่นหอมของความรักฉันจะติดตามพบเจอ
ตามพบเธอไม่มีโรยรา ไม่มีวันจาง

( ดนตรี )

หากขัดขืนไม่ให้เวลาพัดพาสิ่งแปรผันไป
ฉันจะทำได้นานเท่าไร

เพราะรักของฉันจะนานกว่านั้น
นานชั่วกัลป์กัป นานนิรันดร์
จะไม่มีสิ่งไหนลบเลือนให้หายสิ้นกัน
ดอกไม้ใดจะหอมนานเกินกว่านั้น ไม่มี

เพราะรักของฉันคงอยู่เสมอ
อยู่เพื่อเธอ และ เป็นของเธอ
กลิ่นหอมของความรักฉันจะติดตามพบเจอ
ตามพบเธอไม่มีโรยรา ไม่มีวันจาง

กลิ่นดอกไม้ลั่นทมเจ้าหอมรื่นรมย์
เคยชื่นเคยชมดอมดม ให้ชื่นใจ

มิวสิควิดีโอ ลั่นทม COCKTAIL

เพลง : ลั่นทม (คอร์ด)
ศิลปิน : COCKTAIL
Music & Lyrics
ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ธิติวัฒน์ รองทอง
ติดต่องานศิลปิน : 086-669-6099
คอร์ดเพลง ลั่นทม COCKTAIL
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend