คอร์ดเพลง ไม่เหลือใจ New Travelers

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่เหลือใจ ศิลปิน New Travelers คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E A Am B F#m G#m C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | Am |
INTRO | E | Am | E | Am |

 
หยุด
E 
คิด.. 
 
ได้
Am 
แล้วว่ามีเธออยู่
 
อยู่เคียงข้า
E 
งฉัน
 
ไม่ใช่
Bm 
ฝันนี้คือเรื่องจ
E 
ริง
 
ความห
A 
วังเล็กๆ 
 
ของฉัน
 
คง
G#m 
ก้าวเดินไป
C#m 
ไม่ได้
 
คนที่ฉัน
F# 
รักที่สุด 
 
ได้เป
B 
ลี่ยนไปแล้ว

 
ไม่มีสิทธิ์
E 
รั้งใจเธอให้กลับมา
 
ให้ร้องอ้อนวอนเท่าไหร่
 
 
ก็เธอไม่เ
F#m 
หลือใจ 
 
จะ
B 
ทำอะไรก็สายไป
 
ฉันเ
E 
จ็บ เหลือเกิน แทบขาดใจ
 
ทำไมไม่
F#m 
ลืมง่ายๆ 
 
หัวใจ
 
ทำไมต้อง
Am 
จำว่ามีเ
B 
ธอ 
 
อยู่ทุก
 
วัน

INSTRU | E | Am |

 
ที่ยังเห
E 
ลือ..
 
เหมือน
Am 
ภาพทรงจำเลือนลาง
 
ที่ยังไม่ไ
E 
ปไหน..
 
ยังอยู่ตร
Bm 
งนี้ในใจฉัน
E 
ทุกเวลา
 
ความห
A 
วังเล็กๆของฉัน
 
คง
G#m 
ก้าวเดินไป
C#m 
ไม่ได้
 
คนที่ฉัน
F# 
รักที่สุด 
 
ได้เปลี่ยนไปแ
B 
ล้ว

 
ไม่มีสิทธิ์
E 
รั้งใจเธอให้กลับมา
 
ให้ร้องอ้อนวอนเท่าไหร่
 
 
ก็เธอไม่เ
F#m 
หลือใจ 
 
จะ
B 
ทำอะไรก็สายไป
 
ฉันเ
E 
จ็บ เหลือเกิน แทบขาดใจ
 
ทำไมไม่
F#m 
ลืมง่ายๆ 
 
หัวใจ
 
ทำไมต้อง
Am 
จำว่ามีเ
B 
ธอ 
 
อยู่ทุกวัน

F#m 
  ส่วนฉันต้องเดินจา
G#m 
กไป
 
  ให้เ
A 
ขาได้ใกล้ชิด 
 
กอดเธอไว้ทั้งหัวใจ
 
  แทน
B 
ที่ฉัน

INSTRU | E | Am | E | Am |
INSTRU | F#m | C#m | D | B |

 
ไม่มีสิทธิ์
E 
รั้งใจเธอให้กลับมา
 
ให้ร้องอ้อนวอนเท่าไหร่
 
 
ก็เธอไม่เ
F#m 
หลือใจ 
 
จะ
B 
ทำอะไรก็สายไป
 
ฉันเ
E 
จ็บ เหลือเกิน แทบขาดใจ
 
ทำไมไม่
F#m 
ลืมง่ายๆ 
 
หัวใจ
 
ทำไมต้อง
Am 
จำว่ามีเ
B 
ธอ

 
ไม่มีสิทธิ์
E 
รั้งใจเธอให้กลับมา..
 
ก็เธอไม่เห
D 
ลือใจ.. 
 
 
B 

 
ฉันเ
E 
จ็บเหลือเกิน 
 
แทบขาดใจ
 
ทำไมไม่
A 
ลืมง่ายๆหัวใจ
 
ทำไมต้อง
Am 
จำว่ามีเธอ 
 
 
B 
 
อยู่ทุกวัน..  
E 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่เหลือใจ


หยุดคิด ได้แล้วว่ามีเธออยู่ อยู่เคียงข้างฉัน
ไม่ใช่ฝันนี้คือเรื่องจริง
ความหวังเล็กๆของฉัน คงก้าวเดินไปไม่ได้
คนที่ฉันรักที่สุด ได้เปลี่ยนไปแล้ว

ไม่มีสิทธิ์รั้งใจเธอให้กลับมา
ให้ร้องอ้อนวอนเท่าไหร่
ก็เธอไม่เหลือใจ จะทำอะไรก็สายไป
ฉันเจ็บ เหลือเกิน แทบขาดใจ
ทำไมไม่ลืมง่ายๆ หัวใจ
ทำไมต้องจำว่ามีเธอ อยู่ทุกวัน

ที่ยังเหลือ เหมือนภาพทรงจำเลือนลาง
ที่ยังไม่ไปไหน ยังอยู่ตรงนี้ในใจฉันทุกเวลา
ความหวังเล็กๆของฉัน คงก้าวเดินไปไม่ได้
คนที่ฉันรักที่สุด ได้เปลี่ยนไปแล้ว

ไม่มีสิทธิ์รั้งใจเธอให้กลับมา
ให้ร้องอ้อนวอนเท่าไหร่
ก็เธอไม่เหลือใจ จะทำอะไรก็สายไป
ฉันเจ็บ เหลือเกิน แทบขาดใจ
ทำไมไม่ลืมง่ายๆ หัวใจ
ทำไมต้องจำว่ามีเธอ อยู่ทุกวัน

ส่วนฉันต้องเดินจากไป
ให้เขาได้ใกล้ชิด กอดเธอไว้
ทั้งหัวใจ แทนที่ฉัน

( ดนตรี )

ไม่มีสิทธิ์รั้งใจเธอให้กลับมา
ให้ร้องอ้อนวอนเท่าไหร่
ก็เธอไม่เหลือใจ จะทำอะไรก็สายไป
ฉันเจ็บเหลือเกิน แทบขาดใจ
ทำไมไม่ลืมง่ายๆหัวใจ ทำไมต้องจำว่ามีเธอ

ไม่มีสิทธิ์รั้งใจเธอให้กลับมา
ก็เธอไม่เหลือใจ
ฉันเจ็บเหลือเกิน แทบขาดใจ
ทำไมไม่ลืมง่ายๆหัวใจ
ทำไมต้องจำว่ามีเธอ อยู่ทุกวัน

มิวสิควิดีโอ ไม่เหลือใจ New Travelers

เพลง : ไม่เหลือใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : New Travelers
เนื้อร้อง/ทำนอง : วชิรวิทย์ เกิดไทย
เรียบเรียง : New Travelers, ดุสิต ตันสกุล, เอกชัย ประตังทะสา
IG: Newtravelersband
คอร์ดเพลง ไม่เหลือใจ New Travelers
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend