คอร์ดเพลง วนอยู่อย่างนั้น New Travelers

  
Text   


INTRO | G | G | C | C |
INTRO | G | G | C | C |

G 
  เสียงลมพัดมาเบาๆ 
 
ทำให้
C 
นึกถึงวันที่เรา
G 
  เดินทางร่วมกันมาไกล 
 
แต่ก็ไ
C 
ปไม่ถึงจุดนั้น

 
บนท
G 
างที่แสนไกลเธอต้องไปต่อ
 
C 
ย่างที่เคยฝันไว้
 
ส่งเ
G 
ธอทำได้เพียงให้รอยน้ำตา
 
บอก
C 
ลาด้วยความยินดี

 
ภาพจำยังคง
C 
ฝังใจ 
 
จะอยู่กับฉันเรื่อ
Bm 
ยไป
 
วนอยู่อย่า
Am 
งนั้นทุกวันทุก
D 
คืน 
 
ฉันคิด
G 
ถึงเธอ 
 
 
G7 
 
จะเก็บเธอเอา
C 
ไว้ข้างใน
 
จนวันสุด
Bm 
ท้ายของลมหายใ
Em 
 
นานแค่ไ
Am 
หนเท่าไร..
Cm 
  ไม่มี
 
วันลืม..

INSTRU | G | G | C | C |
INSTRU | G | G | C | C |

 
บนโ
G 
ลกที่กว้างใหญ่เมื่อเราห่างไกล
C 
คิดถึงกันบ้างไหม
G 
ฤดูกาลหมุนวันให้เปลี่ยนไป
 
แต่ใ
C 
จไม่เคยลืมเธอ.. 
 
 
C7 

 
ภาพจำยังคง
C 
ฝังใจ 
 
จะอยู่กับฉันเรื่อ
Bm 
ยไป
 
วนอยู่อย่า
Am 
งนั้นทุกวันทุก
D 
คืน 
 
ฉันคิด
G 
ถึงเธอ 
 
 
G7 
 
จะเก็บเธอเอา
C 
ไว้ข้างใน
 
จนวันสุด
Bm 
ท้ายของลมหายใ
Em 
 
นานแค่ไ
Am 
หนเท่าไร..
Cm 
  ไม่มี
G 
วันลืม..

 
เมื่อ
F 
ถึงเวลาที่เธอต้องโบยโบก
G 
บินลับไกล
 
ให้เธอ
Cm 
นั้นสวยงามล่องลอยไปไกล
D 
ฉันจะยืนมองอยู่บนพื้น ที่พื้น ที่พื้น พื้นดิน..

INSTRU | G | Dm | Am | Cm |
INSTRU | G | Dm | Am | Cm |

 
ภาพจำยังคง
C 
ฝังใจ 
 
จะอยู่กับฉันเรื่อ
Bm 
ยไป
 
วนอยู่อย่า
Am 
งนั้นทุกวันทุก
D 
คืน 
 
ฉันคิด
G 
ถึงเธอ 
 
 
G7 
 
จะเก็บเธอเอา
C 
ไว้ข้างใน
 
จนวันสุด
Bm 
ท้ายของลมหายใ
Em 
 
นานแค่ไ
Am 
หนเท่าไร..
Cm 
  ไม่มี
G 
วันลืม..

C 
  ภาพจำ ฝังใจ..  
G 
  อยู่กับฉันเรื่อยไป
C 
  ภาพจำ ฝังใจ..  
G 
  อยู่กับฉันเรื่อยไป

 
จะเก็บเธอเอาไ
C 
ว้ข้างใน
 
จนวันสุด
Bm 
ท้ายของลมหายใจ
 
นานแค่ไ
Am 
หนเท่าไร..
Cm 
  ไม่มีวันลืม..

INSTRU | G | G | C | C | ( 2 Times )


เสียงลมพัดมาเบาๆ ทำให้นึกถึงวันที่เรา
เดินทางร่วมกันมาไกล แต่ก็ไปไม่ถึงจุดนั้น
บนทางที่แสนไกลเธอต้องไปต่อ อย่างที่เคยฝันไว้
ส่งเธอทำได้เพียงให้รอยน้ำตา บอกลาด้วยความยินดี

ภาพจำยังคงฝังใจ จะอยู่กับฉันเรื่อยไป
วนอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกคืน ฉันคิดถึงเธอ
จะเก็บเธอเอาไว้ข้างใน จนวันสุดท้ายของลมหายใจ
นานแค่ไหนเท่าไหร่ ไม่มีวันลืม

ดนตรี

บนโลกที่กว้างใหญ่เมื่อเราห่างไกล คิดถึงกันบ้างไหม
ฤดูกาลหมุนวันให้เปลี่ยนไป แต่ใจไม่เคยลืมเธอ

ภาพจำยังคงฝังใจ จะอยู่กับฉันเรื่อยไป
วนอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกคืน ฉันคิดถึงเธอ
จะเก็บเธอเอาไว้ข้างใน จนวันสุดท้ายของลมหายใจ
นานแค่ไหนเท่าไหร่ ไม่มีวันลืม

เมื่อถึงเวลาที่เธอต้องโบยโบกบินลับไกล
ให้เธอนั้นสวยงามล่องลอยไปไกล
ฉันจะยืนมองอยู่บนพื้น ที่พื้น ที่พื้น พื้นดิน

ดนตรี

ภาพจำยังคงฝังใจ จะอยู่กับฉันเรื่อยไป
วนอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกคืน ฉันคิดถึงเธอ
จะเก็บเธอเอาไว้ข้างใน จนวันสุดท้ายของลมหายใจ
นานแค่ไหนเท่าไหร่ ไม่มีวันลืม

ภาพจำ ฝังใจ อยู่กับฉันเรื่อยไป
ภาพจำ ฝังใจ อยู่กับฉันเรื่อยไป

จะเก็บเธอเอาไว้ข้างใน จนวันสุดท้ายของลมหายใจ
นานแค่ไหนเท่าไหร่ ไม่มีวันลืม

มิวสิควิดีโอ วนอยู่อย่างนั้น New Travelers

เพลง : วนอยู่อย่างนั้น
ศิลปิน : New Travelers
เนื้อร้อง/ทำนอง : วชิรวิทย์ เกิดไทย
เรียบเรียง : New Travelers
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend