คอร์ดเพลง ธรรมดาแต่ว่าพิเศษ ณัฐ สุรศักดิ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ธรรมดาแต่ว่าพิเศษ ศิลปิน ณัฐ สุรศักดิ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cm Fm Gm Ab Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Cm | Bb | Gm | Cm |
INTRO | Cm Bb | Gm | Fm Bb | Cm |

 
บ๋าฟ้าเอาไว้กะ
Cm 
บ่อยู่ 
 
ฮู้แค่ต้องฮักให้ถึง
Bb 
ที่สุด
 
ใจของอ้ายมัน
Gm 
หยุดลงหม่องจอดลง
Cm 
ที่เจ้า
 
ทั้งที่อ้ายคน
Eb 
นี้มันกะบ่ดีปานได๋
 
เจ้ากะยังเป็น
Gm 
คนเข้ามาเบิ่งแยง
Cm 
รับเอา
 
ชี
Bb 
วิตฮ่างฮ่างเน่าเน่า 
 
ถืกเจ้า
Gm 
เอาความ
Cm 
ฮักเยียวยา

 
จากวันที่ฟ้านั้นเคยหมอง
Cm 
หม่น
 
เจ้าเป็น
Bb 
คนมาเพิ่มแส
Cm 
งสว่าง
 
เติมแฮงใจคอยอยู่
Eb 
ข้างๆ 
 
บ่เคย
Bb 
สนคำคน
Gm 
นินทา
 
ชีวิตที่เคยเสีย
Bb 
ศูนย์ 
 
ได้เจ้า
Gm 
ฉุดดึงอ้าย
Cm 
ขึ้นมา
 
ฮู้คักแล้วเด้อน้อง
Bb 
หล่า 
 
ว่าฮัก
Gm 
แท้คือเจ้า
Cm 
คนนี้

 
คนธรรม
Ab 
ดา 
 
แต่
Bb 
ว่าพิเศษ
Gm 
ที่สุด
 
หัวใจของอ้ายมั
Ab 
นหยุด 
 
หยุด
Bb 
ลงที่เจ้าเท่า
Eb 
นั้น
 
อ้ายฮักเจ้าหลายเ
Bb 
ด้อ 
 
ขอบคุณ
Gm 
เธอที่บ่ถิ่ม
Cm 
ป๋ากัน
 
ฮักแท้มีแค่เจ้าเท่า
Bb 
นั้น 
 
ฮักเจ้าที่สุด
Gm 
เด้อหล่า
 
คนธรรม
Bb 
ดาแต่ว่าพิเศษสำ
Cm 
หรับอ้าย

INSTRU | Cm | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Fm | Cm | Bb Gm | Cm |

 
จากวันที่ฟ้านั้นเคยหมอง
Cm 
หม่น
 
เจ้าเป็น
Bb 
คนมาเพิ่มแส
Cm 
งสว่าง
 
เติมแฮงใจคอยอยู่
Eb 
ข้างๆ 
 
บ่เคย
Bb 
สนคำคน
Gm 
นินทา
 
ชีวิตที่เคยเสีย
Bb 
ศูนย์ 
 
ได้เจ้า
Gm 
ฉุดดึงอ้าย
Cm 
ขึ้นมา
 
ฮู้คักแล้วเด้อน้อง
Bb 
หล่า 
 
ว่าฮัก
Gm 
แท้คือเจ้า
Cm 
คนนี้

 
คนธรรม
Ab 
ดา 
 
แต่
Bb 
ว่าพิเศษ
Gm 
ที่สุด
 
หัวใจของอ้ายมั
Ab 
นหยุด 
 
หยุด
Bb 
ลงที่เจ้าเท่า
Eb 
นั้น
 
อ้ายฮักเจ้าหลายเ
Bb 
ด้อ 
 
ขอบคุณ
Gm 
เธอที่บ่ถิ่ม
Cm 
ป๋ากัน
 
ฮักแท้มีแค่เจ้าเท่า
Bb 
นั้น 
 
ฮักเจ้าที่สุด
Gm 
เด้อหล่า
 
คนธรรม
Bb 
ดาแต่ว่าพิเศษสำ
Cm 
หรับอ้าย

 
คนธรรม
Ab 
ดา 
 
แต่
Bb 
ว่าพิเศษ
Gm 
ที่สุด
 
หัวใจของอ้ายมั
Ab 
นหยุด 
 
หยุด
Bb 
ลงที่เจ้าเท่า
Eb 
นั้น
 
อ้ายฮักเจ้าหลายเ
Bb 
ด้อ 
 
ขอบคุณ
Gm 
เธอที่บ่ถิ่ม
Cm 
ป๋ากัน
 
ฮักแท้มีแค่เจ้าเท่า
Bb 
นั้น 
 
ฮักเจ้าที่สุด
Gm 
เด้อหล่า
 
คนธรรม
Bb 
ดาแต่ว่าพิเศษสำ
Cm 
หรับอ้าย

 
ฮักแท้มีแค่เจ้าเท่า
Bb 
นั้น 
 
ฮักเจ้าที่สุดเด้
Gm 
อหล่า
 
คนธรรมดาแต่ว่าพิเศษสำหรับอ้าย..
 

OUTRO | Cm | Fm | Gm | Cm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ธรรมดาแต่ว่าพิเศษ


บ๋าฟ้าเอาไว้กะบ่อยู่ ฮู้แค่ต้องฮักให้ถึงที่สุด
ใจของอ้ายมันหยุดลงหม่องจอดลงที่เจ้า
ทั้งที่อ้ายคนนี้มันกะบ่ดีปานได๋
เจ้ากะยังเป็นคนเข้ามาเบิ่งแยงรับเอา
ชีวิตฮ่างฮ่างเน่าเน่า ถืกเจ้าเอาความฮักเยียวยา

จากวันที่ฟ้านั้นเคยหมองหม่น
เจ้าเป็นคนมาเพิ่มแสงสว่าง
เติมแฮงใจคอยอยู่ข้างๆ บ่เคยสนคำคนนินทา
ชีวิตที่เคยเสียสูญ ได้เจ้าฉุดดึงอ้ายขึ้นมา
ฮู้คักแล้วเด้อน้องหล่า ว่าฮักแท้คือเจ้าคนนี้

คนธรรมดา แต่ว่าพิเศษที่สุด
หัวใจของอ้ายมันหยุด หยุดลงที่เจ้าเท่านั้น
อ้ายฮักเจ้าหลายเด้อ ขอบคุณเธอที่บ่ถิ่มป๋ากัน
ฮักแท้มีแค่เจ้าเท่านั้น ฮักเจ้าที่สุดเด้อหล่า
คนธรรมดาแต่ว่าพิเศษสำหรับอ้าย

( ดนตรี )

จากวันที่ฟ้านั้นเคยหมองหม่น
เจ้าเป็นคนมาเพิ่มแสงสว่าง
เติมแฮงใจคอยอยู่ข้างๆ บ่เคยสนคำคนนินทา
ชีวิตที่เคยเสียสูญ ได้เจ้าฉุดดึงอ้ายขึ้นมา
ฮู้คักแล้วเด้อน้องหล่า ว่าฮักแท้คือเจ้าคนนี้

คนธรรมดา แต่ว่าพิเศษที่สุด
หัวใจของอ้ายมันหยุด หยุดลงที่เจ้าเท่านั้น
อ้ายฮักเจ้าหลายเด้อ ขอบคุณเธอที่บ่ถิ่มป๋ากัน
ฮักแท้มีแค่เจ้าเท่านั้น ฮักเจ้าที่สุดเด้อหล่า
คนธรรมดาแต่ว่าพิเศษสำหรับอ้าย

คนธรรมดา แต่ว่าพิเศษที่สุด
หัวใจของอ้ายมันหยุด หยุดลงที่เจ้าเท่านั้น
อ้ายฮักเจ้าหลายเด้อ ขอบคุณเธอที่บ่ถิ่มป๋ากัน
ฮักแท้มีแค่เจ้าเท่านั้น ฮักเจ้าที่สุดเด้อหล่า
คนธรรมดาแต่ว่าพิเศษสำหรับอ้าย

ฮักแท้มีแค่เจ้าเท่านั้น ฮักเจ้าที่สุดเด้อหล่า
คนธรรมดาแต่ว่าพิเศษสำหรับอ้าย

มิวสิควิดีโอ ธรรมดาแต่ว่าพิเศษ ณัฐ สุรศักดิ์

เพลง : ธรรมดาแต่ว่าพิเศษ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๊ะ มิสเตอร์แคน
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 061-0864591
คอร์ดเพลง ธรรมดาแต่ว่าพิเศษ ณัฐ สุรศักดิ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend