คอร์ดเพลง ขออนุญาตฮู้สึก ณัฐ สุรศักดิ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ขออนุญาตฮู้สึก ณัฐ สุรศักดิ์

คอร์ด :

ศิลปิน : ณัฐ สุรศักดิ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ข้าวหอม มะลิ

คอร์ดในเพลง : G,Bm,C,D,Am,G7


INTRO | G | G7 | Bm | Bm | C | Am | D |

G 
บ่ 
 
บ่เป็นหยังพังมันโลดฮัก
Em 
อ้าย
C 
อ้าย 
 
อ้ายเข้าใ
D 
จว่าฮักอ้ายบ่
G 
พอ
 
ฮักแพง
Am 
เขาให้ถืกใจเจ้า
Em 
โลด
 
บ่ต้อง
Am 
เฮ็ดคือฮู้สึกผิดดอก
Em 
เนาะ
 
เมื่อคนเจ้
Am 
ารอ.
Bm 
..สุดท้
C 
ายจั่งได๋กะเ
D 
ป็นเขา

 
อ้ายกะยังเป็นอ้
C 
าย
 
แม่นสิเจ็บปานใ
D 
ด๋ 
 
อ้ายก็
Em 
ยินดี
 
แต่สิให้เซา
C 
ฮักหรือลืมเจ้าตอนนี้
 
ยังเฮ็ดบ่ได้คื
D 
อเจ้า

 
ขออนุญ
C 
าตฮู้
D 
สึก
 
ย้อนใจยัง
G 
ปึกแป้นปีกคักห
Em 
ลาย
 
อ้ายยังบ่อ
C 
าจลืมเจ้าได้ง่า
D 
ยๆ
 
ขอเวลาให้อ้
G 
ายจักค
B7 
ราว

 
สิบ่ไปรบก
C 
วนเจ้าด
D 
อก
 
สิอยู่แต่ใ
G 
นเขตทำใจแฟ
Em 
นเก่า
 
สิ
Am 
บ่ไปยากใจเจ้า 
 
สิเจ็บสิเห
C 
งา.
D 
..
 
กะส่างหัวอ้าย..
 

INSTRU | G Gmaj7 | G Gmaj7 | Bm | D |
INSTRU | C | Bm G | F Em | Eb D | G |

G 
ลบ 
 
ลบให้เบิดเด้อทุกความเป็
Em 
นเรา
C 
อย่า 
 
อย่าเฮ็ดให้เ
D 
ขาเคลือบแคลงสง
G 
สัย
 
อย่าจ่งไ
Am 
ว้แนวได๋เป็นหลั
Em 
กฐาน
 
ฮักแพง
Am 
กันให้สมถิ่มอ้า
Em 
ยไป 
 
ส่วนทาง
Am 
อ้าย
 
สิ
Bm 
ขออยู่ไ
C 
ปตามประสา 
 
แฟ
D 
นเก่า

 
อ้ายกะยังเป็นอ้
C 
าย
 
แม่นสิเจ็บปานใ
D 
ด๋ 
 
อ้ายก็
Em 
ยินดี
 
แต่สิให้เซา
C 
ฮักหรือลืมเจ้าตอนนี้
 
ยังเฮ็ดบ่ได้คื
D 
อเจ้า

 
ขออนุญ
C 
าตฮู้
D 
สึก
 
ย้อนใจยัง
G 
ปึกแป้นปีกคักห
Em 
ลาย
 
อ้ายยังบ่อ
C 
าจลืมเจ้าได้ง่า
D 
ยๆ
 
ขอเวลาให้อ้
G 
าย 
 
จักค
B7 
ราว

 
สิบ่ไปรบก
C 
วนเจ้าด
D 
อก
 
สิอยู่แต่ใ
G 
นเขตทำใจแฟ
Em 
นเก่า
 
สิ
Am 
บ่ไปยากใจเจ้า 
 
สิเจ็บสิเห
C 
งา.
D 
..

 
ขออนุญ
C 
าตฮู้
D 
สึก
 
ย้อนใจยัง
G 
ปึกแป้นปีกคักห
Em 
ลาย
 
อ้ายยังบ่อ
C 
าจลืมเจ้าได้ง่า
D 
ยๆ
 
ขอเวลาให้อ้
G 
ายจักค
B7 
ราว

 
สิบ่ไปรบก
C 
วนเจ้าด
D 
อก
 
สิอยู่แต่ใ
G 
นเขตทำใจแฟ
Em 
นเก่า
 
สิ
Am 
บ่ไปยากใจเจ้า 
 
สิเจ็บสิเห
C 
งา.
D 
..
 
กะส่างหั
Em 
วอ้าย
D 
C 
Bm 

 
สิ
Am 
บ่ไปยากใจเจ้า 
 
สิเจ็บสิเห
D 
งา..
 
กะส่างหัวอ้าย..
 

OUTRO | C | Am | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขออนุญาตฮู้สึก


บ่ บ่เป็นหยังพังมันโลดฮักอ้าย
อ้าย อ้ายเข้าใจว่าฮักอ้ายบ่พอ
ฮักแพงเขาให้ถืกใจเจ้าโลด
บ่ต้องเฮ็ดคือฮู้สึกผิดดอกเนาะ
เมื่อคนเจ้ารอ…สุดท้ายจั่งได๋กะเป็นเขา

อ้ายกะยังเป็นอ้าย
แม่นสิเจ็บปานใด๋ อ้ายก็ยินดี
แต่สิให้เซาฮักหรือลืมเจ้าตอนนี้
ยังเฮ็ดบ่ได้คือเจ้า

ขออนุญาตฮู้สึก
ย้อนใจยังปึกแป้นปีกคักหลาย
อ้ายยังบ่อาจลืมเจ้าได้ง่ายๆ
ขอเวลาให้อ้ายจักคราว

สิบ่ไปรบกวนเจ้าดอก
สิอยู่แต่ในเขตทำใจแฟนเก่า
สิบ่ไปยากใจเจ้า สิเจ็บสิเหงา…
กะส่างหัวอ้าย..

( ดนตรี )

ลบ ลบให้เบิดเด้อทุกความเป็นเรา
อย่า อย่าเฮ็ดให้เขาเคลือบแคลงสงสัย
อย่าจ่งไว้แนวได๋เป็นหลักฐาน
ฮักแพงกันให้สมถิ่มอ้ายไป ส่วนทางอ้าย
สิขออยู่ไปตามประสา แฟนเก่า

อ้ายกะยังเป็นอ้าย
แม่นสิเจ็บปานใด๋ อ้ายก็ยินดี
แต่สิให้เซาฮักหรือลืมเจ้าตอนนี้
ยังเฮ็ดบ่ได้คือเจ้า

ขออนุญาตฮู้สึก
ย้อนใจยังปึกแป้นปีกคักหลาย
อ้ายยังบ่อาจลืมเจ้าได้ง่ายๆ
ขอเวลาให้อ้าย จักคราว

สิบ่ไปรบกวนเจ้าดอก
สิอยู่แต่ในเขตทำใจแฟนเก่า
สิบ่ไปยากใจเจ้า สิเจ็บสิเหงา…

ขออนุญาตฮู้สึก
ย้อนใจยังปึกแป้นปีกคักหลาย
อ้ายยังบ่อาจลืมเจ้าได้ง่ายๆ
ขอเวลาให้อ้ายจักคราว

สิบ่ไปรบกวนเจ้าดอก
สิอยู่แต่ในเขตทำใจแฟนเก่า
สิบ่ไปยากใจเจ้า สิเจ็บสิเหงา…
กะส่างหัวอ้าย

สิบ่ไปยากใจเจ้า สิเจ็บสิเหงา..
กะส่างหัวอ้าย..

มิวสิควิดีโอ ขออนุญาตฮู้สึก ณัฐ สุรศักดิ์

เพลง : ขออนุญาตฮู้สึก
ศิลปิน : ณัฐ สุรศักดิ์
เรียบเรียง : สมพงษ์ สมรัก
ติดต่องานศิลปิน โทร. 061-0864591
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend