คอร์ดเพลง สาวลำดวน ไทเดินเล่น feat. เกมส์ สุจิตรา

  
Text   
คอร์ดเพลง สาวลำดวน ศิลปิน ไทเดินเล่น feat. เกมส์ สุจิตรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Cm Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F C | Dm Cm F |
INTRO | Bb Am | Gm C |

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา 
 
 
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน
 
ได่บ่หล่า..
 

F 
อ้ายเป็นบ่าวอีสานที่ไปทำง
C 
านที่เคยผลัดจากถิ่น
Dm 
อยู่กรุงเทพมานานเพิ่งถืกผู้
Cm 
สาวเมืองกรุงเขาม้างทิ่ม
Bb 
หอบเอาใจมาหลีกลี่ 
 
 
Am 
จนมาเจอแม่ยุพิน
Gm 
ผู้สาวแก้มแดง 
 
เจ้า
C 
คือสะมางามแฮง

F 
สุขใจเหลือเกิน 
 
เมื่ออ้
C 
ายได้แนมมองเจ้าจากตรงนี้
Dm 
อยากให้เจ้าลอง 
 
เปิด
Cm 
ใจให้อ้ายคอยพิจารณา
Bb 
แล้วน้องคนงามจะ
Am 
มักอ้ายหรือจะให้อ้ายจา
Gm 
กลา
 
จะบ่ห้ามนาง คั่นเ
C 
ว้ากับอ้ายแล้วมันบ่ถืกตา

F 
  โอ้ย..
C 
  จะแมนหลงนางแม่ลำ
Dm 
ดวนเอ้ย
Cm 
 
  คึดนำน้องน
F 
างนอนบ่หลับ
Bb 
เลย
 
  แม่ทราม
Am 
เชย 
 
ปานว่าคนบ่
Gm 
เคยคนบ่เคย 
 
ฮั
C 
กใคร

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา 
 
 
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา 
 
 
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน
 
ได่บ่หล่า เอย..
 

INSTRU | F C | Dm Cm F |
INSTRU | Bb Am | Gm C |

F 
อ้ายบ่เคยเฮ็ดไฮเฮ็ด
C 
นายอมรับว่าบ่เคย
Dm 
บ่เคยหาปูหา
Cm 
ปลา
 
หว่านกงหว่านก
F 
ล้ากะบ่
Bb 
เคย
 
แต่คั่นได้ใจน้องนางทราม
Am 
เชย
 
ยากเย็นป่านได้อ้ายกะบ่ย่าน
Gm 
เลย
 
มีใจที่ฮักที่อ้ายพร้อมจะเ
C 
กย
 
อยากสิเป็นลูกเขยของแม่เจ้าจังเ
F 
ลย.. 
 
 
C 

Dm 
โอ้ โอ๋ย โอย.
Cm 
F 
Bb 
 
น้อ
Am 
..
 
ละ
Gm 
บ่าว 
 
คนไคเ
C 
อ้ย..
 
อ้าย
Dm 
เอ๋ย ย่านบ่ใจ อย่ามาเว้า
 
คันบ่เอาจริงอย่า
C 
ว่า
 
ย่านตั่วให้คะลาดล้มให้ใจน้อง คนิ
Dm 
งนำ
 
อ้ายเอย..
 

 
อ้าย
Dm 
เอ๋ย ย่านปากหวาน ดอกมาเกี้ยว
 
มาเทียวทาง ให้ฮ้างเปล่า  
 
 
คันแม่นจริงใจคือเว้า ให้มาโลดเด้อพี่เ
C 
ด้อ
 
อ้าย
Dm 
เอย อ้ายเอย อ้ายเอ้ย..

 
โอ้พ่อทราม
Dm 
เชย 
 
น้อง
C 
ยังบ่เคยฮั
Dm 
กไผ
 
ย่านแต่ทาง
Bb 
อ้าย 
 
มาห
C 
ลอก 
 
ให้ฮำฮอน
F 
หา
 
หากอ้ายฮัก
Dm 
จริง 
 
ทางน้องบ่มี
Gm 
ปัญหา
 
ยินดีรับอ้ายเข้
Am 
ามา
 
เป็นเขยพ่อ
C 
ตา 
 
แม่ยายฮ่ว
F 
มเฮือน.. 
 
 
Dm 

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา 
 
 
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน
 
ได่บ่หล่า..เอย..
 

INSTRU | F C | Dm Cm F |
INSTRU | Bb Am | Gm C |

F 
อ้ายบ่เคยเฮ็ดไฮเฮ็ด
C 
นายอมรับว่าบ่เคย
Dm 
บ่เคยหาปูหา
Cm 
ปลา
 
หว่านกงหว่านก
F 
ล้ากะบ่
Bb 
เคย
 
แต่คั่นได้ใจน้องนางทราม
Am 
เชย
 
ยากเย็นป่านได้อ้ายกะบ่ย่าน
Gm 
เลย
 
มีใจที่ฮักที่อ้ายพร้อมจะเ
C 
กย
 
อยากสิเป็นลูกเขยของแม่เจ้าจังเ
 
ลย..

OUTRO | Bb Am | Gm C | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สาวลำดวน


หอมจนอยากดมกลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มนวล
เมื่อได้กลับคืนถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำดวน
หัวใจอ้ายจะลอยจะหลุดออกไปหา
เพียงย่างผ่านช่างงามตา ขอได้บ่แนมอ้ายจักหน

หอมจนอยากดมกลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มนวล
เมื่อได้กลับคืนถิ่น อ้ายถืกใจหลายลำดวน
หัวใจอ้ายจะลอยจะหลุดออกไปหา
เพียงย่างผ่านช่างงามตา ขอได้บ่แนมอ้ายจักหน
ได่บ่หล่า

อ้ายเป็นบ่าวอีสานที่ไปทำงานที่เคยผลัดจากถิ่น
อยู่กรุงเทพมานานเพิ่งถืกผู้สาวเมืองกรุงเขาม้างทิ่ม
หอบเอาใจมาหลีกลี่ จนมาเจอแม่ยุพิน
ผู้สาวแก้มแดง เจ้าคือสะมางามแฮง

สุขใจเหลือเกินเมื่ออ้ายได้แนมมองเจ้าจากตรงนี้
อยากให้เจ้าลองเปิดใจให้อ้ายคอยพิจารณา
แล้วน้องคนงามจะมักอ้ายหรือจะให้อ้ายจากลา
จะบ่ห้ามนาง คั่นเว้ากับอ้ายแล้วมันบ่ถืกตา

โอ้ย.. จะแมนหลงนางแม่ลำดวนเอ้ย
คึดนำน้องนางนอนบ่หลับเลย
แม่ทรามเชย ปานว่าคนบ่เคยคนบ่เคยได้ฮักใคร

หอมจนอยากดมกลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มนวล
เมื่อได้กลับคืนถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำดวน
หัวใจอ้ายจะลอยจะหลุดออกไปหา
เพียงย่างผ่านช่างงามตา ขอได้บ่แนมอ้ายจักหน

หอมจนอยากดมกลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มนวล
เมื่อได้กลับคืนถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำดวน
หัวใจอ้ายจะลอยจะหลุดออกไปหา
เพียงย่างผ่านช่างงามตา ขอได้บ่แนมอ้ายจักหน
ได่บ่หล่า เอย..

( ดนตรี )

อ้ายบ่เคยเฮ็ดไฮเฮ็ดนายอมรับว่าบ่เคย
บ่เคยหาปูหาปลา หว่านกงหว่านกล้ากะบ่เคย
แต่คั่นได้ใจน้องนางทรามเชย
ยากเย็นป่านได้อ้ายกะบ่ย่านเลย
มีใจที่ฮักที่อ้ายพร้อมจะเกย
อยากสิเป็นลูกเขยของแม่เจ้าจังเลย

โอ้ โอ๋ย โอย.. น้อ.. ละบ่าว ผู้ไคเอ้ย..
อ้ายเอ๋ย ย่านบ่ใจ อย่ามาเว้า
คันบ่เอาจริงอย่าว่า
ย่านตั่วให้คะลาดล้มให้ใจน้อง คนิงนำ
อ้ายเอย

อ้ายเอ๋ย ย่านปากหวาน ดอกมาเกี้ยว
มาเทียวทาง ให้ฮ้างเปล่า
คันแม่นจริงใจคือเว้า ให้มาโลดเด้อพี่เด้อ
อ้ายเอย อ้ายเอย อ้ายเอ้ย

โอ้พ่อทรามเชย น้องยังบ่เคยฮักไผ
ย่านแต่ทางอ้าย มาหลอก ให้ฮำฮอนหา
หากอ้ายฮักจริง ทางน้องบ่มีปัญหา
ยินดีรับอ้ายเข้ามา เป็นเขยพ่อตา แม่ยายร่วมเฮือน

หอมจนอยากดมกลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มนวล
เมื่อได้กลับคืนถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำดวน
หัวใจอ้ายจะลอยจะหลุดออกไปหา
เพียงย่างผ่านช่างงามตา ขอได้บ่แนมอ้ายจักหน

หอมจนอยากดมกลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มนวล
เมื่อได้กลับคืนถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำดวน
หัวใจอ้ายจะลอยจะหลุดออกไปหา
เพียงย่างผ่านช่างงามตา ขอได้บ่แนมอ้ายจักหน
ได่บ่หล่า..

( ดนตรี )

อ้ายบ่เคยเฮ็ดไฮเฮ็ดนายอมรับว่าบ่เคย
บ่เคยหาปูหาปลา หว่านกงหว่านกล้ากะบ่เคย
แต่คั่นได้ใจน้องนางทรามเชย
ยากเย็นป่านได้อ้ายกะบ่ย่านเลย
มีใจที่ฮักที่อ้ายพร้อมจะเกย
อยากสิเป็นลูกเขยของแม่เจ้าจังเลย

มิวสิควิดีโอ สาวลำดวน ไทเดินเล่น feat. เกมส์ สุจิตรา

เพลง : สาวลำดวน (คอร์ด)
คำร้อง: หวาย เนเวอร์ดาย,
คำร้อง: ต๊ะ มิสเตอร์แคน, วูดดี้ ไทเดินเล่น
ทำนอง: ไทเดินเล่น
คอร์ดเพลง สาวลำดวน ไทเดินเล่น feat. เกมส์ สุจิตรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend