คอร์ดเพลง นกกระดาษ นุเน๊ะ PTmusic

  
Text   
คอร์ดเพลง นกกระดาษ ศิลปิน นุเน๊ะ PTmusic คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D F#m E A Bm C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | D E | A |

 
เพิ่งเข้า
A 
ใจว่าน้อง 
 
อยากให้
C#m 
อ้ายบ่ต้องรอ
 
บอกให้อ้
D 
ายพออ้ายกะพอ 
 
แต่ขอเว
E 
ลาทำใจได้บ่
 
ที่เจ้าเ
A 
ฮ็ดมันเจ็บคักหลาย
 
จนอ้ายต้อง
C#m 
กลายเป็นคนซึมเศร้า
 
กินแต่เห
D 
ล้านำหมู่ 
 
บ่ฮู้เจ้าของสิเ
E 
ป็นบ้ามื้อได๋

 
แม้เวลา
F#m 
ผ่านมาดน 
 
ยังคงคิดฮ
E 
อดอีกคน
 
ที่เคยได้ก
D 
อดได้
E 
ดม 
 
ฮักกันห
A 
ลาย
 
เคยบ่
F#m 
สบาย
 
อ้ายเตรียมของขวัญเพื่อไว้ให้เ
E 
ป็นกำลังใจ
 
บ่ฮู้สิ
D 
จำ..ไ
E 
ด้บ่..

 
นกกระด
D 
าษ1000โต
 
ที่
Dm 
อ้ายพับให้ 
 
เจ้ายังเ
A 
ก็บไว้อยู่บ้อ
 
เพลงที่เคยขออ้
E 
ายให้ฮ้อง 
 
อ้ายยังคงซ้อมซุมื้อ
 
เพื่อรอเจ้า
F#m 
กลับมาขอ 
 
 
E 
ให้อ้ายฮ้องอีกเ
D 
ทื่อ 
 
 
Dm 
 
ทุกทำนองมันมีแต่เ
A 
จ้า 
 
 
E 
 
เจ้าเป็นแบบอย่างทุกการเ
D 
ขียนกลอน 
 
โอ
A 
โว.. 
 
 
E 

INSTRU | F#m | E | D | E |
INSTRU | F#m E | D | E | E |

 
แม้เวลา
F#m 
ผ่านมาดน 
 
ยังคงคิดฮ
E 
อดอีกคน
 
ที่เคยได้ก
D 
อดได้
E 
ดม 
 
ฮักกันห
A 
ลาย
 
เคยบ่
F#m 
สบาย
 
อ้ายเตรียมของขวัญเพื่อไว้ให้เ
E 
ป็นกำลังใจ
 
บ่ฮู้สิ
D 
จำ..ไ
E 
ด้บ่..

 
นกกระด
D 
าษ1000โต 
 
ที่
Dm 
อ้ายพับให้เจ้ายังเ
A 
ก็บไว้อยู่บ้อ
 
เพลงที่เคยขออ้
E 
ายให้ฮ้อง 
 
อ้ายยังคงซ้อมซุมื้อ
 
เพื่อรอเจ้า
F#m 
กลับมาขอ 
 
 
E 
ให้อ้ายฮ้องอีกเ
D 
ทื่อ 
 
 
Dm 
 
ทุกทำนองมันมีแต่เ
A 
จ้า 
 
 
E 
 
เจ้าเป็นแบบอย่างทุกการเ
D 
ขียนกลอน 
 
โอ
A 
โว.. 
 
 
E 

OUTRO | F#m | E | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง นกกระดาษ


เพิ่งเข้าใจว่าน้อง อยากให้อ้ายบ่ต้องรอ
บอกให้อ้ายพออ้ายกะพอ แต่ขอเวลาทำใจได้บ่
ที่เจ้าเฮ็ดมันเจ็บคักหลาย
จนอ้ายต้องกลายเป็นคนซึมเศร้า
กินแต่เหล้านำหมู่ บ่ฮู้เจ้าของสิเป็นบ้ามื้อได๋

แม้เวลาผ่านมาดน ยังคงคิดฮอดอีกคน
ที่เคยได้กอดได้ดม ฮักกันหลาย เคยบ่สบาย
อ้ายเตรียมของขวัญเพื่อไว้ให้เป็นกำลังใจ
บ่ฮู้สิจำได้บ่

นกกระดาษ1000โต ที่อ้ายพับให้เจ้ายังเก็บไว้อยู่บ้อ
เพลงที่เคยขออ้ายให้ฮ้อง อ้ายยังคงซ้อมซุมื้อ
เพื่อรอเจ้ากลับมาขอ ให้อ้ายฮ้องอีกเทื่อ
ทุกทำนองมันมีแต่เจ้า
เจ้าเป็นแบบอย่างทุกการเขียนกลอน โอโว..

( ดนตรี )

แม้เวลาผ่านมาดน ยังคงคิดฮอดอีกคน
ที่เคยได้กอดได้ดม ฮักกันหลาย เคยบ่สบาย
อ้ายเตรียมของขวัญเพื่อไว้ให้เป็นกำลังใจ
บ่ฮู้สิจำได้บ่

นกกระดาษ1000โต ที่อ้ายพับให้เจ้ายังเก็บไว้อยู่บ้อ
เพลงที่เคยขออ้ายให้ฮ้อง อ้ายยังคงซ้อมซุมื้อ
เพื่อรอเจ้ากลับมาขอ ให้อ้ายฮ้องอีกเทื่อ
ทุกทำนองมันมีแต่เจ้า
เจ้าเป็นแบบอย่างทุกการเขียนกลอน โอโว..

มิวสิควิดีโอ นกกระดาษ นุเน๊ะ PTmusic

เพลง : นกกระดาษ (คอร์ด)
ศิลปิน : นุเน๊ะ PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง : นุเน๊ะ PTMusic
เรียบเรียง : สันติสุข ธรรมบันเทิง
ติดต่องานศิลปิน : 091-5665264
คอร์ดเพลง นกกระดาษ นุเน๊ะ PTmusic
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend