คอร์ดเพลง นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า ชมพู่ วิจิตตรา

  
Text   
คอร์ดเพลง นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า ศิลปิน ชมพู่ วิจิตตรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | D | A/C# | G | A |

D 
อยู่โง่ๆ กะดีแล้ว เป็น
F#m 
หยังไปหาเรื่องใส่เจ้าของ
Bm 
เลือกฉลาดบ่ถืกป่อง 
 
บาดแ
G 
ล้วมาฮ้องม
A 
าไห้
 
เข้มแ
D 
ข็งจักหน่อยแหน่เป็นหยัง 
 
เก่ง
F#m 
จังตอนรับบทนักสืบใหญ่
 
พอ
G 
ฮู้ความจริงแล้วรับบ่ได้ 
 
ล้มเห
A 
ลวไปเบิดหัวใจ

 
ความ
Bm 
จริงกะคือความจ
A 
ริง 
 
ความจ
G 
ริงเป็นสิ่งบ่ต
D 
าย
 
ฮู้แล้ว
Bm 
ลบความจำบ่
A 
ได้ 
 
ความจ
G 
ริงบ่ตาย 
 
แต่คนที่
A 
ฮู้สิตาย

 
นักสืบน้ำ
D 
ตาเช็ดหัวเ
A 
ข่า 
 
สมน้ำ
Bm 
หน้าหัวเน่ามึงห
A 
ลาย
 
อยู
G 
่ปึกๆ 
 
บ่เป็นสุด
F#m 
ท้าย 
 
ต้อง
Em 
กลายเป็นคนที่เ
A 
สียใจ
 
นักสืบน้ำ
D 
ตาไหลย้
A 
อย 
 
ต้อง
Bm 
ได้ค่อยๆ 
 
บืน
F#m 
ตาย
 
แค่
G 
สิหายใจยัง
F#m 
ลำบากฮ่าย 
 
ย้อน
Em 
รับความจริงบ่
A 
ได้
 
ใจมันสิขา
D 
ดตาย.. 
 
 
A 

D 
อยู่โง่ๆ กะดีแล้ว ไปสะ
F#m 
เออะเบิ่งเขาฮักกันหลาย
G 
เขาบ่ได้เป
F#m 
ลี่ยนไป 
 
 
Em 
เขาแค่ฮักค
A 
นใหม่

 
ความ
Bm 
จริงกะคือความจ
A 
ริง 
 
ความจ
G 
ริงเป็นสิ่งบ่ต
D 
าย
 
ฮู้แล้ว
Bm 
ลบความจำบ่
A 
ได้ 
 
ความจ
G 
ริงบ่ตาย 
 
แต่คนที่
A 
ฮู้สิตาย

 
นักสืบน้ำ
D 
ตาเช็ดหัวเ
A 
ข่า 
 
สมน้ำ
Bm 
หน้าหัวเน่ามึงห
A 
ลาย
 
อยู
G 
่ปึกๆ 
 
บ่เป็นสุด
F#m 
ท้าย 
 
ต้อง
Em 
กลายเป็นคนที่เ
A 
สียใจ
 
นักสืบน้ำ
D 
ตาไหลย้
A 
อย 
 
ต้อง
Bm 
ได้ค่อยๆ 
 
บืน
F#m 
ตาย
 
แค่
G 
สิหายใจยัง
F#m 
ลำบากฮ่าย 
 
ย้อน
Em 
รับความจริงบ่
A 
ได้
 
ใจมันสิขา
D 
ดตาย..

INSTRU | D | F#m | G | A |
INSTRU | F#m Bm | G | A |

 
ความ
Bm 
จริงกะคือความจ
A 
ริง 
 
ความจ
G 
ริงเป็นสิ่งบ่ต
D 
าย
 
ฮู้แล้ว
Bm 
ลบความจำบ่
A 
ได้ 
 
ความจ
G 
ริงบ่ตาย 
 
แต่คนที่
A 
ฮู้สิตาย

 
นักสืบน้ำ
D 
ตาเช็ดหัวเ
A 
ข่า 
 
สมน้ำ
Bm 
หน้าหัวเน่ามึงห
A 
ลาย
 
อยู
G 
่ปึกๆ 
 
บ่เป็นสุด
F#m 
ท้าย 
 
ต้อง
Em 
กลายเป็นคนที่เ
A 
สียใจ
 
นักสืบน้ำ
D 
ตาไหลย้
A 
อย 
 
ต้อง
Bm 
ได้ค่อยๆ 
 
บืน
F#m 
ตาย
 
แค่
G 
สิหายใจยัง
F#m 
ลำบากฮ่าย 
 
ย้อน
Em 
รับความจริงบ่
A 
ได้
 
ใจมันสิขา
D 
ดตาย..

 
อยู่
G 
ปึกๆ 
 
บ่เป็นสุด
F#m 
ท้าย 
 
ต้อง
Em 
กลายเป็นนัก
A 
สืบ..
 
น้ำตาเช็ด
 
หัวเข่า..

OUTRO | G F#m | Em A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า


อยู่โง่ๆ กะดีแล้ว เป็นหยังไปหาเรื่องใส่เจ้าของ
เลือกฉลาดบ่ถืกป่อง บาดแล้วมาฮ้องมาไห้
เข้มแข็งจักหน่อยแหน่เป็นหยัง เก่งจังตอนรับบทนักสืบใหญ่
พอฮู้ความจริงคือรับบ่ได้ ล้มเหลวไปเบิดหัวใจ

ความจริงกะคือความจริง ความจริงเป็นสิ่งบ่ตาย
ฮู้แล้วลบความจำบ่ได้ ความจริงบ่ตายแต่คนที่ฮู้สิตาย

นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า สมน้ำหน้าหัวเน่ามึงหลาย
อยู่ปึกๆ บ่เป็นสุดท้าย ต้องกลายเป็นคนที่เสียใจ
นักสืบน้ำตาไหลย้อย ต้องได้ค่อยๆ บืนตาย
แค่สิหายใจยังลำบากฮ่าย ย้อนรับความจริงบ่ได้
ใจมันสิขาดตาย

อยู่โง่ๆ กะดีแล้ว ไปสะเออะเบิ่งเขาฮักกันหลาย
เขาบ่ได้เปลี่ยนไป เขาแค่ฮักคนใหม่

ความจริงกะคือความจริง ความจริงเป็นสิ่งบ่ตาย
ฮู้แล้วลบความจำบ่ได้ ความจริงบ่ตายแต่คนที่ฮู้สิตาย

นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า สมน้ำหน้าหัวเน่ามึงหลาย
อยู่ปึกๆ บ่เป็นสุดท้าย ต้องกลายเป็นคนที่เสียใจ
นักสืบน้ำตาไหลย้อย ต้องได้ค่อยๆ บืนตาย
แค่สิหายใจยังลำบากฮ่าย ย้อนรับความจริงบ่ได้
ใจมันสิขาดตาย

( ดนตรี )

ความจริงกะคือความจริง ความจริงเป็นสิ่งบ่ตาย
ฮู้แล้วลบความจำบ่ได้ ความจริงบ่ตายแต่คนที่ฮู้สิตาย

นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า สมน้ำหน้าหัวเน่ามึงหลาย
อยู่ปึกๆ บ่เป็นสุดท้าย ต้องกลายเป็นคนที่เสียใจ
นักสืบน้ำตาไหลย้อย ต้องได้ค่อยๆ บืนตาย
แค่สิหายใจยังลำบากฮ่าย ย้อนรับความจริงบ่ได้
ใจมันสิขาดตาย

อยู่ปึกๆ บ่เป็นสุดท้าย ต้องกลายเป็นนักสืบ..
น้ำตาเช็ดหัวเข่า..

มิวสิควิดีโอ นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า ชมพู่ วิจิตตรา

เพลง : นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : โอลี กีต้าร์ STUDIO
ติดต่องานศิลปิน : 0638699663
คอร์ดเพลง นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า ชมพู่ วิจิตตรา
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend