หน้าแรก » นุเน๊ะ PTMusic » คอร์ดเพลง 3 ฤดู – นุเน๊ะ PTMusic

คอร์ดเพลง 3 ฤดู – นุเน๊ะ PTMusic

คอร์ดเพลง : 3 ฤดู นุเน๊ะ PTMusic

คอร์ดเพลง 3 ฤดู - นุเน๊ะ PTMusic

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single นุเน๊ะ PTMusic : 3 ฤดู


INTRO | F | G | Em | Am G |
INTRO | F | G | Em | Am |

 
อ้ายอยากสิ
Am 
ถามว่าเป็นหยัง
 
เป็นหยังคือ
Em 
ถิ่มอ้ายไป
 
ฮู้บ่
ว่ามันเสียใจฮ้องไห่
 
จนบ่กล้าไปฮักไ

 
ถามว่า
Am 
อ้ายโอเคบ่
 
อ้ายโอเคบ่ได้เ
Em 
คียดให้เจ้าเลย
 
บ่เคยเอาเ
จ้าไปเปรียบเปรยกับไผ
 
เจ้ายังเ
ป็นที่หนึ่งในใจ

 
ลมพา
Dm 
ยุพัดมา
 
กระโหมกระหน่ำอยู่กลา
Em 
งใจของอ้าย
 
ทั้งถ่าทั้ง
ไห่ 
 
อยากสิได้เจ้าคืนมา
 
ให้เป็นดังเ
ก่า..

 
นี่กะเข้าหน้าแ
ล้ง 
 
อ้ายยังนั่งถ่า
คำแพง
 
แดดมัน
Em 
เผา 
 
จนผิวมันแดงเบิ่งบ่
Am 
ได้ 
 
 
 
เข้าเดือนเ
จ็ดฝนมันกะตกลง
ใส่
 
ไหลฮอดหน้า
Em 
หนาวกะยังบ่มีคนโอบ
Am 
กอด 
 
 

 
ทุกค่ำ
คืนอ้ายยังคงถ่ายั
งรอ
 
มื้อได๋ละ
Em 
น้ออีน้องสิคืนม
Am 
าหา 
 
 
 
หน้าอ้ายเศ
ร้ามันเจ็บมันปวดมีน้ำ
ตา
 
ที่คอย
Em 
ถ่าอยู่ทุก3 
 
ฤดู
Am 
กาล..

INSTRU | F | G | Em | Am G |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am G |
INSTRU | F | G | Em | Am G |

 
ลมพา
Dm 
ยุพัดมา
 
กระโหมกระหน่ำอยู่กลา
Em 
งใจของอ้าย
 
ทั้งถ่าทั้ง
ไห่ 
 
อยากสิได้เจ้าคืนมา
 
ให้เป็นดังเ
ก่า..

 
นี่กะเข้าหน้าแ
ล้ง 
 
อ้ายยังนั่งถ่า
คำแพง
 
แดดมัน
Em 
เผา 
 
จนผิวมันแดงเบิ่งบ่
Am 
ได้ 
 
 
 
เข้าเดือนเ
จ็ดฝนมันกะตกลง
ใส่
 
ไหลฮอดหน้า
Em 
หนาวกะยังบ่มีคนโอบ
Am 
กอด 
 
 

 
ทุกค่ำ
คืนอ้ายยังคงถ่ายั
งรอ
 
มื้อได๋ละ
Em 
น้ออีน้องสิคืนม
Am 
าหา 
 
 
 
หน้าอ้ายเศ
ร้ามันเจ็บมันปวดมีน้ำ
ตา
 
ที่คอย
Em 
ถ่าอยู่ทุก3 
 
ฤดู
Am 
กาล

 
ทุกค่ำ
คืนอ้ายยังคงถ่ายั
งรอ
 
มื้อได๋ละ
Em 
น้ออีน้องสิคืนม
Am 
าหา 
 
 
 
หน้าอ้ายเศ
ร้ามันเจ็บมันปวดมีน้ำ
ตา
 
ที่คอย
Em 
ถ่าอยู่ทุก3 
 
ฤดู
Am 
กาล..

OUTRO | F | G | Em | Am G |
OUTRO | F | G | Em | Am G |
OUTRO | F | G | Em | Am G | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 3 ฤดู


อ้ายอยากสิถามว่าเป็นหยัง
เป็นหยังคือถิ่มอ้ายไป
ฮู้บ่ว่ามันเสียใจฮ้องไห่
จนบ่กล้าไปฮักไผ

ถามว่าอ้ายโอเคบ่
อ้ายโอเคบ่ได้เคียดให้เจ้าเลย
บ่เคยเอาเจ้าไปเปรียบเปรยกับไผ
เจ้ายังเป็นที่หนึ่งในใจ

ลมพายุพัดมา
กระโหมกระหน่ำอยู่กลางใจของอ้าย
ทั้งถ่าทั้งไห่ อยากสิได้เจ้าคืนมา
ให้เป็นดังเก่า..

นี่กะเข้าหน้าแล้ง อ้ายยังนั่งถ่าคำแพง
แดดมันเผา จนผิวมันแดงเบิ่งบ่ได้
เข้าเดือนเจ็ดฝนมันกะตกลงใส่
ไหลฮอดหน้าหนาวกะยังบ่มีคนโอบกอด

ทุกค่ำคืนอ้ายยังคงถ่ายังรอ
มื้อได๋ละน้ออีน้องสิคืนมาหา
หน้าอ้ายเศร้ามันเจ็บมันปวดมีน้ำตา
ที่คอยถ่าอยู่ทุก3 ฤดูกาล..

( ดนตรี )

ลมพายุพัดมา
กระโหมกระหน่ำอยู่กลางใจของอ้าย
ทั้งถ่าทั้งไห่ อยากสิได้เจ้าคืนมา
ให้เป็นดังเก่า..

นี่กะเข้าหน้าแล้ง อ้ายยังนั่งถ่าคำแพง
แดดมันเผา จนผิวมันแดงเบิ่งบ่ได้
เข้าเดือนเจ็ดฝนมันกะตกลงใส่
ไหลฮอดหน้าหนาวกะยังบ่มีคนโอบกอด

ทุกค่ำคืนอ้ายยังคงถ่ายังรอ
มื้อได๋ละน้ออีน้องสิคืนมาหา
หน้าอ้ายเศร้ามันเจ็บมันปวดมีน้ำตา
ที่คอยถ่าอยู่ทุก3 ฤดูกาล

ทุกค่ำคืนอ้ายยังคงถ่ายังรอ
มื้อได๋ละน้ออีน้องสิคืนมาหา
หน้าอ้ายเศร้ามันเจ็บมันปวดมีน้ำตา
ที่คอยถ่าอยู่ทุก3 ฤดูกาล..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง 3 ฤดู (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : นุเน๊ะ PTMusic
เรียบเรียง : สันติสุข ธรรมบันเทิง
ติดต่องาน : 080-6529878

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา