คอร์ดเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น – No One Else

  
Text   

คอร์ดเพลง : ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น No One Else

คอร์ดเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น - No One Else

เพลง :

ศิลปิน : No One Else

Writer : Tan Liptapallop

คอร์ดทั้งหมด : Amaj7,F#m,D,E,Bm,C#m


Amaj7 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ 
 
ก็
F#m 
ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
 
ที่
D 
จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่าร
E 
อยยิ้มของเธอ
Amaj7 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ 
 
ก็
E 
ไม่เคยมีคืนไ
A7 
หน
 
ที่ฉันจะแ
D 
หงนมองดาวบ
C#m 
นฟ้า
 
เพ
G 
ราะดวงตาของเ
E 
ธอนั้นสวย..กว่า..

INSTRU | Amaj7 | F#m | D | E |

Amaj7 
  ยังจำได้ดีวันแรก
F#m 
ที่เราได้เจอกัน
Amaj7 
  เธอใส่ชุดขาวรีบ
F#m 
เดินมาเพราะกลัวไม่ทัน
D 
  และก็ไม่รู้ตอนไ
E 
หนหรือเกิดขึ้นเมื่อไร
Bm 
  รู้ตัวอีกทีก็ตอน
E 
ที่รักทั้งหมดใจ

Amaj7 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ 
 
 
F#m 
ก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
 
ที่
D 
จะสวยงาม ที่จะงดงาม เ
E 
ท่ารอยยิ้มของเธอ
Amaj7 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ 
 
 
E 
ก็ไม่เคยมีคืนไ
A7 
หน
 
ที่ฉันจะแ
D 
หงนมองดาวบ
C#m 
นฟ้า
 
เพ
G 
ราะดวงตาของเ
E 
ธอนั้นสวย..กว่า..

C#m 
  ไม่เคยจะคิดว่า
F#m 
มันจะเกิดขึ้นกับฉัน
 
  อยากขอบ
Bm 
คุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เ
E 
ราได้พบกัน
 
  ต่อจาก
C#m 
นี้เพลงรักทุกเพลงมันจะ
F#m 
เป็นของเธอเท่านั้น
 
  เธอเท่
Bm 
านั้น 
 
เธอเท่
C#m 
านั้น 
 
เธอเท่า
E 
นั้น

INSTRU | F | Dm | Bb | C |
INSTRU | G | Em | C | F E |

C#m 
  ไม่เคยจะคิดว่ามั
F#m 
นจะเกิดขึ้นกับฉัน
 
  อยากขอบ
Bm 
คุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เ
E 
ราได้พบกัน
 
  ต่อจาก
C#m 
นี้เพลงรักทุกเพลงมันจะ
F#m 
เป็นของเธอเท่านั้น
 
  เธอเท่
Bm 
านั้น 
 
เธอเท่
C#m 
านั้น 
 
เธอเท่า
E 
นั้น

Amaj7 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ 
 
ก็
F#m 
ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
 
ที่
D 
จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่าร
E 
อยยิ้มของเธอ
Amaj7 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ 
 
ก็
E 
ไม่เคยมีคืนไ
A7 
หน
 
ที่ฉันจะแ
D 
หงนมองดาวบ
C#m 
นฟ้า
 
เพ
G 
ราะดวงตาของเ
E 
ธอนั้นสวยกว่า

Bm 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็
C#m 
ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
 
ที่
F#m 
จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่าร
Em 
อยยิ้มของเธอ
C#m 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็
F#m 
ไม่เคยมีคืนไ
A 
หน
 
ที่ฉันจะแห
D 
งนมองดาวบ
C#m 
นฟ้า
 
เพ
G 
ราะดวงตาของเ
E 
ธอนั้นสวยกว่า

INSTRU | E | E | E | E |

Amaj7 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ 
 
ก็
F#m 
ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
 
ที่
D 
จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่าร
E 
อยยิ้มของเธอ
Amaj7 
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ 
 
ก็
E 
ไม่เคยมีคืนไ
A7 
หน
 
ที่ฉันจะแ
D 
หงนมองดาวบ
C#m 
นฟ้า
 
เพ
G 
ราะดวงตาของเ
E 
ธอนั้นสวย..กว่า

INSTRU | D C#m | Bm E |

Amaj7 
ยังจำได้ดีวันแรกที่เร
Dm 
าได้เจอกัน 
 
 
Amaj7 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น


ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ
ก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ยังจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกัน
เธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทัน
และก็ไม่รู้ตอนไหนหรือเกิดขึ้นเมื่อไร
รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รักทั้งหมดใจ

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหน
ที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉัน
อยากขอบคุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เราได้พบกัน
ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเท่านั้น
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น

ไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉัน
อยากขอบคุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เราได้พบกัน
และต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเท่านั้น
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหน
ที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหน
ที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหน
ที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ยังจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกัน

มิวสิควิดีโอ ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น No One Else

เพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น
ศิลปิน : No One Else
Arranger : No One Else
ติดต่องานโชว์ศิลปิน : 093-669-7494
080-939-4730 : 091-887-9124 : 094-996-626
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend