คอร์ดเพลง เหตุผลที่หึง Peet Model (พีท โมเดล)

  
Text   
คอร์ด เพลง เหตุผลที่หึง Peet Model (พีท โมเดล)
คอร์ดเพลง เหตุผลที่หึง ศิลปิน Peet Model คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m E | D | E |

 
ทุก
F#m 
การกระทำของฉัน 
 
ฉัน
C#m 
มีเหตุผลเสมอ
 
เหตุผลคือ
Bm 
ฉันหวงเธอ 
 
เหตุ
E 
ผลเพราะรักเธอม
A 
าก
 
บางค
D 
รั้งอาจน่ารำคาญ 
 
ดูเ
C#m 
หมือนว่าเข้าใจยาก
 
แต่
F#m 
ฟังฉันนะ 
 
ที่เป็นแบบ
E 
นี้เพราะมีแ
A 
ค่เธอ

 
กลัวว่าวัน
D 
นึงเธอจะเปลี่ยนไป
 
ฉันกลัวว่า
C#m 
ใครจะเดินเข้ามา
 
ก็มัน
Bm 
กลัวว่า 
 
วันนึงจะไม่มีเ
E 
ธอ

 
เหตุผลที่
D 
หึง 
 
ก็เพราะฉันรัก
C#m 
เธอ
 
ก็เพราะฉันมีแต่
Bm 
เธอ 
 
ฉันเ
E 
ลยต้องหวงต้อง
A 
หึง
 
ไม่อยากให้ใ
D 
ครเข้ามาใกล้เธอ
 
ไม่อยากให้
C#m 
เธอไกลฉันเลยสัก
F#m 
ครั้งหนึ่ง
 
ฉันทั้ง
Bm 
ห่วง..ทั้งคิดถึง..
 
เพราะเธอ
D 
คือที่หนึ่ง 
 
คนเ
E 
ดียวในหั
A 
วใจ 
 
 
F# 

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | E | A | F# |

 
กลัวว่าวัน
D 
นึงเธอจะเปลี่ยนไป
 
ฉันกลัวว่า
C#m 
ใครจะเดินเข้ามา
 
ก็มันก
G 
ลัวว่า 
 
วันนึงจะไม่มีเ
E 
ธอ

 
เหตุผลที่
D 
หึง 
 
ก็เพราะฉันรัก
C#m 
เธอ
 
ก็เพราะฉันมีแต่
Bm 
เธอ 
 
ฉันเ
E 
ลยต้องหวงต้อง
A 
หึง
 
ไม่อยากให้ใ
D 
ครเข้ามาใกล้เธอ
 
ไม่อยากให้
C#m 
เธอไกลฉันเลยสัก
F#m 
ครั้งหนึ่ง
 
ฉันทั้ง
Bm 
ห่วง..ทั้งคิดถึง..
E 

 
เหตุผลที่
D 
หึง 
 
ก็เพราะฉันรัก
C#m 
เธอ
 
ก็เพราะฉันมีแต่
Bm 
เธอ 
 
ฉันเ
E 
ลยต้องหวงต้อง
A 
หึง
 
ไม่อยากให้ใ
D 
ครเข้ามาใกล้เธอ
 
ไม่อยากให้
C#m 
เธอไกลฉันเลยสัก
F#m 
ครั้งหนึ่ง
 
ฉันทั้ง
Bm 
ห่วง..ทั้งคิดถึง..
 
เพราะเธอ
D 
คือที่หนึ่ง 
 
คนเ
E 
ดียวในหั
A 
วใจ

OUTRO | D | C#m F#m | Bm Dm | A |


ทุกการกระทำของฉันฉันมีเหตุผลเสมอ
เหตุผลคือฉันหวงเธอ เหตุผลเพราะรักเธอมาก
บางครั้งอาจน่ารำคาญ ดูเหมือนว่าเข้าใจยาก
แต่ฟังฉันนะ ที่เป็นแบบนี้เพราะมีแค่เธอ

กลัวว่าวันนึงเธอจะเปลี่ยนไป
ฉันกลัวว่าใครจะเดินเข้ามา
ก็มันกลัวว่า วันนึงจะไม่มีเธอ

เหตุผลที่หึง ก็เพราะฉันรักเธอ
ก็เพราะฉันมีแต่เธอ ฉันเลยต้องหวงต้องหึง
ไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้เธอ
ไม่อยากให้เธอไกลฉันเลยสักครั้งหนึ่ง
ฉันทั้งห่วงทั้งคิดถึง..
เพราะเธอคือที่หนึ่ง คนเดียวในหัวใจ

( ดนตรี )

กลัวว่าวันนึงเธอจะเปลี่ยนไป
ฉันกลัวว่าใครจะเดินเข้ามา
ก็มันกลัวว่า วันนึงจะไม่มีเธอ

เหตุผลที่หึง ก็เพราะฉันรักเธอ
ก็เพราะฉันมีแต่เธอ ฉันเลยต้องหวงต้องหึง
ไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้เธอ
ไม่อยากให้เธอไกลฉันเลยสักครั้งหนึ่ง
ฉันทั้งห่วงทั้งคิดถึง..

เหตุผลที่หึง ก็เพราะฉันรักเธอ
ก็เพราะฉันมีแต่เธอ ฉันเลยต้องหวงต้องหึง
ไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้เธอ
ไม่อยากให้เธอไกลฉันเลยสักครั้งหนึ่ง
ฉันทั้งห่วงทั้งคิดถึง
เพราะเธอคือที่หนึ่ง คนเดียวในหัวใจ

มิวสิควิดีโอ เหตุผลที่หึง Peet Model

เพลง : เหตุผลที่หึง (คอร์ด)
ศิลปิน : Peet Model
เนื้อร้อง/ทำนอง : Peet Model
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานศิลปิน : 089-290-283

3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend