คอร์ดเพลง คำขอจากพ่อฮ้าง แจ็ค ลูกอีสาน

  
Text   
คอร์ดเพลง คำขอจากพ่อฮ้าง ศิลปิน แจ็ค ลูกอีสาน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em C D Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em | C | D | Em |

Em 
ความภัก
D 
ดี 
 
ของสา
Bm 
มีที่มอบให้
Em 
เมีย
 
ถืกคน
C 
นอกมาเอาตีนเ
D 
ขี่ยเหยียบหมุ่น
Em 
หัวใจ
 
กะ
Em 
ให้เหมิด
D 
ตัว 
 
กะ
Bm 
ฮักเหมิด
Em 
ใจ
 
แต่เขา
C 
ตอบแทนหัว
D 
ใจด้วยการ
Em 
โสถิ่ม

Em 
ทำหน้า
D 
ที่ 
 
 
Bm 
สามีเรื่อย
Em 
มา
 
มอบ
C 
ใจให้ภรร
D 
ยา 
 
บ่เคยหม่
Em 
นหมอง
Em 
ถืกเมีย
D 
ฮัก 
 
เหยียบ
Bm 
ย่ำแบ่งใจเป็น
Em 
สอง
 
แอบ
C 
อักคบโตสำ
D 
รอง 
 
ที่เอิ้
Em 
นว่าชู้

 
บ่
C 
ได้เจ็บใจดอกที่เ
D 
จ้าเบิ่ดฮัก
 
แต่เจ็บ
Bm 
คักเจ้าบ่เคยฮัก
Em 
ลูกบ้อ
C 
พ่อ.. 
 
อี
D 
แม่ไปอยู่
Em 
ไส
 
ลำ
C 
พังโตข่อย 
 
กะ
D 
บ่เคยคึด
 
แต่ข่อย
Bm 
งึดเจ้าคือถิ่ม
Em 
ลูกได้
 
จากมื้อ
C 
นี้เป็นต้น
D 
ไป 
 
สิบักใ
Em 
ส่หน้าแข้ง

 
เจ็บส่ำ
C 
ใด๋กะฝืน
D 
ทน 
 
บ่อยากให้
Bm 
คนเอิ้นบักหน้
Em 
าโง่
 
จูง
C 
ลูกหย่างมาทั้งโ
D 
ต 
 
กับใจ
Em 
เพพัง
 
กอดลูก
C 
น้อยทั้งน้ำ
D 
ตา 
 
ยอมให้คน
Bm 
ส่าว่าเป็นพ่อ
Em 
ฮ้าง
 
พ่อสิ
C 
ขอหยังเจ้าจักอ
D 
ย่าง 
 
อย่าเฮ็ด
Em 
คือแม่

INSTRU | C D | Em | ( 4 Times )

 
บ่
C 
ได้เจ็บใจดอกที่เ
D 
จ้าเบิ่ดฮัก
 
แต่เจ็บ
Bm 
คักเจ้าบ่เคยฮัก
Em 
ลูกบ้อ
C 
พ่อ.. 
 
อี
D 
แม่ไปอยู่
Em 
ไส
 
ลำ
C 
พังโตข่อย 
 
กะ
D 
บ่เคยคึด
 
แต่ข่อย
Bm 
งึดเจ้าคือถิ่ม
Em 
ลูกได้
 
จากมื้อ
C 
นี้เป็นต้น
D 
ไป 
 
สิบักใ
Em 
ส่หน้าแข้ง

 
เจ็บส่ำ
C 
ใด๋กะฝืน
D 
ทน 
 
บ่อยากให้
Bm 
คนเอิ้นบักหน้
Em 
าโง่
 
จูง
C 
ลูกหย่างมาทั้งโ
D 
ต 
 
กับใจ
Em 
เพพัง
 
กอดลูก
C 
น้อยทั้งน้ำ
D 
ตา 
 
ยอมให้คน
Bm 
ส่าว่าเป็นพ่อ
Em 
ฮ้าง
 
พ่อสิ
C 
ขอหยังเจ้าจักอ
D 
ย่าง 
 
อย่าเฮ็ด
Em 
คือแม่

 
เจ็บส่ำ
C 
ใด๋กะฝืน
D 
ทน 
 
บ่อยากให้
Bm 
คนเอิ้นบักหน้
Em 
าโง่
 
จูง
C 
ลูกหย่างมาทั้งโ
D 
ต 
 
กับใจ
Em 
เพพัง
 
กอดลูก
C 
น้อยทั้งน้ำ
D 
ตา 
 
ยอมให้คน
Bm 
ส่าว่าเป็นพ่อ
Em 
ฮ้าง
 
พ่อสิ
C 
ขอหยังเจ้าจักอ
D 
ย่าง 
 
อย่าเฮ็ด
Em 
คือแม่

 
พ่อสิ
C 
ขอหยังเจ้าจักอ
D 
ย่าง.. 
 
อย่าเฮ็ดคือแม่..

INSTRU | Em | C D | Em |


ความภักดี ของสามีที่มอบให้เมีย
ถืกคนนอกมาเอาตีนเขี่ยเหยียบหมุ่นหัวใจ
กะให้เหมิดตัว กะฮักเหมิดใจ
แต่เขาตอบแทนหัวใจด้วยการโสถิ่ม

ทำหน้าที่ สามีเรื่อยมา
มอบใจให้ภรรยาบ่เคยหม่นหมอง
ถืกเมียฮัก เหยียบย่ำแบ่งใจเป็นสอง
แอบอักคบโตสำรอง ที่เอิ้นว่าชู้

บ่ได้เจ็บใจดอกที่เจ้าเบิ่ดฮัก
แต่เจ็บคักเจ้าบ่เคยฮักลูกบ้อ
พ่อ อีแม่ไปอยู่ไส
ลำพังโตข่อย กะบ่เคยคึด
แต่ข่อยงึดเจ้าคือถิ่มลูกได้
จากมื้อนี้เป็นต้นไป สิบักใส่หน้าแข้ง

เจ็บส่ำใด๋กะฝืนทน บ่อยากให้คนเอิ้นบักหน้าโง่
จูงลูกหย่างมาทั้งโตกับใจเพพัง
กอดลูกน้อยทั้งน้ำตา ยอมให้คนส่าว่าเป็นพ่อฮ้าง
พ่อสิขอหยังเจ้าจักอย่าง อย่าเฮ็ดคือแม่

( ดนตรี )

บ่ได้เจ็บใจดอกที่เจ้าเบิ่ดฮัก
แต่เจ็บคักเจ้าบ่เคยฮักลูกบ้อ
พ่อ อีแม่ไปอยู่ไส
ลำพังโตข่อย กะบ่เคยคึด
แต่ข่อยงึดเจ้าคือถิ่มลูกได้
จากมื้อนี้เป็นต้นไป สิบักใส่หน้าแข้ง

เจ็บส่ำใด๋กะฝืนทน บ่อยากให้คนเอิ้นบักหน้าโง่
จูงลูกหย่างมาทั้งโตกับใจเพพัง
กอดลูกน้อยทั้งน้ำตา ยอมให้คนส่าว่าเป็นพ่อฮ้าง
พ่อสิขอหยังเจ้าจักอย่าง อย่าเฮ็ดคือแม่

เจ็บส่ำใด๋กะฝืนทน บ่อยากให้คนเอิ้นบักหน้าโง่
จูงลูกหย่างมาทั้งโตกับใจเพพัง
กอดลูกน้อยทั้งน้ำตา ยอมให้คนส่าว่าเป็นพ่อฮ้าง..
พ่อสิขอหยังเจ้าจักอย่าง อย่าเฮ็ดคือแม่

พ่อสิขอหยังเจ้าจักอย่าง.. อย่าเฮ็ดคือแม่

มิวสิควิดีโอ คำขอจากพ่อฮ้าง แจ็ค ลูกอีสาน

เพลง : คำขอจากพ่อฮ้าง (คอร์ด)
ศิลปิน : แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง : แจ็ค ลูกอีสาน
เรียบเรียง : ภาคิน DL Studio
ติดต่องานศิลปิน : 0942989247

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend