คอร์ดเพลง หัวใจภังคี รุ่ง นครพนม

  
Text   
คอร์ดเพลง หัวใจภังคี ศิลปิน รุ่ง นครพนม คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dm C Bb Am Gm F คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm C | Bb Am | Gm C |

 
บ่ฮู้
Dm 
ซาติก่อน 
 
เฮาเ
C 
คยฮักกัน
Dm 
หรือบ่
 
ซาตินี้จั่ง
Bb 
พ้อ 
 
ได้ฮ่
C 
วมบุญซูนสา
F 
ยตา
 
ถึงเจอใน
Am 
วันที่เจ้ามีเขาคนนั้นเคีย
Dm 
งบ่า
 
แต่อ้ายกะยอม
Gm 
รับว่า 
 
แอบ
Bb 
ฮักแก้วตาเบิ
C 
ดใจ

 
ได้เป็นแค่
Dm 
อ้าย 
 
กะ
C 
ดีใจแล้ว
Dm 
ผู้สาว 
 
 
C 
 
การเป็นแฟ
Bb 
นเจ้า 
 
ส่ำห
C 
มาหอนเห่าเฮื
F 
อใหญ่
 
ฟ้าขีดมา
Am 
แล้วให้อ้ายเป็นคน 
 
ผู้ต้อง
Dm 
เฮ็ดใจ
 
ถึงฮักเจ้าบ่หน่อย
Gm 
กว่าไผ
 
แต่มีสิทธิ์
C 
ได้แค่แนมซา
F 
ตินี้

 
หัวใจภัง
Bb 
คีบ่ได้พี
C 
ตี๋เว้าไปไ
Dm 
อ่คำ
 
มัน
C 
ฮักเจ้าหลายคน
Bb 
งาม
 
แม่นฟ้าสิห้
C 
ามสิฆ่า
F 
สิตี
 
ถืกดักยิงกะ
Am 
ซาง
 
กระรอกเผือก
Dm 
ยังฮักและ
Gm 
หวังดี
 
ได้ฮ่
C 
วมบุญกันท่
F 
อนี้
 
ใจ
Gm 
ขาดอ้ายกะบ่เสี
Am 
ยดาย

 
บ่ฮู้ซาติ
Dm 
ใหม่ 
 
สิไ
C 
ด้พ้อกันห
Dm 
รือบ่ 
 
 
C 
 
จั่งได๋กะ
Bb 
ขอ 
 
ให้ฝันเจ้าเข้าเส้
F 
นชัย
 
แค่คนแอ
Am 
บฮัก 
 
ยินดีนำคักบักสุด
Dm 
หัวใจ
 
บ่ได้เป็นแฟนนาง
Gm 
ไอ่แต่หัวใจอ้าย.. 
 
 
C 
 
กะ
Am 
ฮักเจ้าหลาย
Dm 
คนดี

INSTRU | Bb C | Dm C | Bb C | F |
INSTRU | Am Dm | Gm C | Bb Am | Dm |

 
หัวใจภัง
Bb 
คีบ่ได้พี
C 
ตี๋เว้าไปไ
Dm 
อ่คำ
 
มัน
C 
ฮักเจ้าหลายคน
Bb 
งาม
 
แม่นฟ้าสิห้
C 
ามสิฆ่า
F 
สิตี
 
ถืกดักยิงกะ
Am 
ซาง
 
กระรอกเผือก
Dm 
ยังฮักและ
Gm 
หวังดี
 
ได้ฮ่
C 
วมบุญกันท่
F 
อนี้
 
ใจ
Gm 
ขาดอ้ายกะบ่เสี
Am 
ยดาย

 
บ่ฮู้ซาติ
Dm 
ใหม่ 
 
สิไ
C 
ด้พ้อกันห
Dm 
รือบ่ 
 
 
C 
 
จั่งได๋กะ
Bb 
ขอ 
 
ให้ฝันเจ้าเข้าเส้
F 
นชัย
 
แค่คนแอ
Am 
บฮัก 
 
ยินดีนำคักบักสุด
Dm 
หัวใจ
 
บ่ได้เป็นแฟนนาง
Gm 
ไอ่แต่หัวใจอ้าย.. 
 
 
C 
 
กะ
Am 
ฮักเจ้าหลาย
Dm 
คนดี

 
บ่ได้เป็นผัวนา
Gm 
งไอ่ แต่ใจบักอ้าย  
Dm 
 
Db 
 
C 
 
กะฮักเจ้าหลาย.. ปานท้าวภังคี..
 

OUTRO | Dm C | Bb Am | Dm |


บ่ฮู้ซาติก่อน เฮาเคยฮักกันหรือบ่
ซาตินี้จั่งพ้อ ได้ฮ่วมบุญซูนสายตา
ถึงเจอในวันที่เจ้ามีเขาคนนั้นเคียงบ่า
แต่อ้ายกะยอมรับว่า แอบฮักแก้วตาเบิดใจ

ได้เป็นแค่อ้าย กะดีใจแล้วผู้สาว
การเป็นแฟนเจ้า ส่ำหมาหอนเห่าเฮือใหญ่
ฟ้าขีดมาแล้วให้อ้ายเป็นคน ผู้ต้องเฮ็ดใจ
ถึงฮักเจ้าบ่หน่อยกว่าไผ
แต่มีสิทธิ์ได้แค่แนมซาตินี้

หัวใจภังคีบ่ได้พีตี๋เว้าไปไอ่คำ
มันฮักเจ้าหลายคนงาม
แม่นฟ้าสิห้ามสิฆ่าสิตี
ถืกดักยิงกะซาง
กระรอกเผือกยังฮักและหวังดี
ได้ฮ่วมบุญกันท่อนี้
ใจขาดอ้ายกะบ่เสียดาย

บ่ฮู้ซาติใหม่สิได้พ้อกันหรือบ่
จั่งได๋กะขอ ให้ฝันเจ้าเข้าเส้นชัย
แค่คนแอบฮัก ยินดีนำคักบักสุดหัวใจ
บ่ได้เป็นแฟนนางไอ่แต่หัวใจอ้าย..
กะฮักเจ้าหลายคนดี

( ดนตรี )

หัวใจภังคีบ่ได้พีตี๋เว้าไปไอ่คำ
มันฮักเจ้าหลายคนงาม
แม่นฟ้าสิห้ามสิฆ่าสิตี
ถืกดักยิงกะซาง
กระรอกเผือกยังฮักและหวังดี
ได้ฮ่วมบุญกันท่อนี้
ใจขาดอ้ายกะบ่เสียดาย

บ่ฮู้ซาติใหม่สิได้พ้อกันหรือบ่
จั่งได๋กะขอ ให้ฝันเจ้าเข้าเส้นชัย
แค่คนแอบฮัก ยินดีนำคักบักสุดหัวใจ
บ่ได้เป็นแฟนนางไอ่แต่หัวใจอ้าย..
กะฮักเจ้าหลายคนดี

บ่ได้เป็นผัวนางไอ่ แต่ใจบักอ้าย
กะฮักเจ้าหลาย ปานท้าวภังคี

มิวสิควิดีโอ หัวใจภังคี รุ่ง นครพนม

เพลง : หัวใจภังคี (คอร์ด)
ศิลปิน : รุ่ง นครพนม
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend