คอร์ดเพลง สมรภูมิน้ำตา รุ่ง นครพนม

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Am |

 
น้ำหวานฆ่า
F 
มดตอนที่เผลอ
G 
ตน
 
คำหวานฆ่า
Em 
คนตอนที่เผล
Am 
อใจ
 
ย้อน
F 
ว่าอ้ายเชื่อคนง่
G 
าย
 
ฮักที่ให้เข
F 
าไป 
 
เขาเลยบ่เห็
G 
นค่า..

INSTRU | F G | Em Am |
INSTRU | F | G |

 
น้อง
Am 
ปลุกใจอ้ายด้วยคำว่าฮัก
 
ออก
G 
อุบายดัก 
 
หมายเอาชีวิต
 
แยบ
F 
ยลเกินกว่าใจอ้ายคาดคิด
 
จนหลงฝ
G 
ากชีวิต 
 
พร้อมกับลมหายใจ

 
เป็นไ
Am 
ปตามแผนของน้อ
G 
งทุกอย่าง
 
เจ้าได้ทุกอ
F 
ย่าง 
 
แล้วเ
G 
จ้ากะไ
C 
 
จอง
Dm 
จำฮักอ้าย 
 
ไป
Em 
มีคนใหม่
 
ประกาศค
F 
วามหลายใจ.. 
 
ว่าเจ้าช
G 
นะ

 
น้ำหวานฆ่า
F 
มดตอนที่เผลอ
G 
ตน
 
คำหวานฆ่า
Em 
คนตอนที่เผล
Am 
อใจ
 
ย้อน
F 
ว่าอ้ายเชื่อคนง่
G 
าย
 
ฮักที่ให้เข
F 
าไป 
 
เขาเลยบ่เห็
G 
นค่า..

 
กอง
F 
ทัพต้องเดินด้วยท้
G 
อง
 
แต่ว่าโต
Em 
อ้ายต้องเดินด้วย
Am 
น้ำตา
 
เจ้า
F 
ตั๋วมาฮัก 
 
แล้วเจ้ากะฆ่า
G 
ฝังใส่..
Em 
สมรภูมิน้ำตา..

INSTRU | Am | G |

 
อ้าย
Am 
คิดผิดเอง 
 
คิดว่าความฮัก
 
มัน
G 
ยิ่งใหญ่คัก 
 
ชนะได้ทุกอย่าง
 
เอาใ
F 
จออกรบ 
 
ฮักเจ้าสุดกำลัง
 
สุดท้ายถู
G 
กหักหลัง 
 
บ่ยังฮอดหัวใจ

 
เป็นไ
Am 
ปตามแผนของน้อ
G 
งทุกอย่าง
 
เจ้าได้ทุกอ
F 
ย่าง 
 
แล้วเ
G 
จ้ากะไ
C 
 
จอง
Dm 
จำฮักอ้าย 
 
ไป
Em 
มีคนใหม่
 
ประกาศค
F 
วามหลายใจ.. 
 
ว่าเจ้าช
G 
นะ

INSTRU | F G | Em Am | F G | C G |
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

 
น้ำหวานฆ่า
F 
มดตอนที่เผลอ
G 
ตน
 
คำหวานฆ่า
Em 
คนตอนที่เผล
Am 
อใจ
 
ย้อน
F 
ว่าอ้ายเชื่อคนง่
G 
าย
 
ฮักที่ให้เข
F 
าไป 
 
เขาเลยบ่เห็
G 
นค่า..

 
กอง
F 
ทัพต้องเดินด้วยท้
G 
อง
 
แต่ว่าโต
Em 
อ้ายต้องเดินด้วย
Am 
น้ำตา
 
เจ้า
F 
ตั๋วมาฮัก 
 
แล้วเจ้ากะฆ่า
G 
ฝังใส่..
Em 
สมรภูมิ
Am 
น้ำตา..

 
น้อง
Dm 
ตั๋วมาฆ่าฝังใส่
G 
 
Em 
 
สมรภูมิ
Am 
น้ำตา..


น้ำหวานฆ่ามดตอนที่เผลอตน
คำหวานฆ่าคนตอนที่เผลอใจ
ย้อนว่าอ้ายเชื่อคนง่าย
ฮักให้เขาไป เขาเลยบ่เห็นค่า

ดนตรี

น้องปลุกใจอ้าย ด้วยคำว่าฮัก
ออกอุบายดัก หมายเอาชีวิต
แยบยลเกินกว่า ใจอ้ายคาดคิด
จนหลงฝากชีวิต พร้อมกับลมหายใจ

เป็นไปตามแผน ของน้องทุกอย่าง
เจ้าได้ทุกอย่าง แล้วเจ้ากะไป
จองจำฮักอ้ายไปมีคนใหม่
ประกาศความหลายใจ ว่าเจ้าชนะ

น้ำหวานฆ่ามดตอนที่เผลอตน
คำหวานฆ่าคนตอนที่เผลอใจ
ย้อนว่าอ้ายเชื่อคนง่าย
ฮักให้เขาไปเขาเลยบ่เห็นค่า

กองทัพต้องเดินด้วยท้อง
แต่ว่าโตอ้ายต้องเดินด้วยน้ำตา
เจ้าตั๋วมาฮัก แล้วเจ้ากะฆ่าฝังใส่
สมรภูมิน้ำตา…

ดนตรี

อ้ายคิดผิดเอง คิดว่าความฮัก
มันยิ่งใหญ่คัก ชนะได้ทุกอย่าง
เอาใจออกรบ ฮักเจ้าสุดกำลัง
สุดท้ายถูกหักหลัง บ่ยังฮอดหัวใจ

เป็นไปตามแผน ของน้องทุกอย่าง
เจ้าได้ทุกอย่าง แล้วเจ้ากะไป
จองจำฮักอ้าย ไปมีคนใหม่
ประกาศความหลายใจ ว่าเจ้าชนะ
โฮ้ย…

ดนตรี

น้ำหวานฆ่ามดตอนที่เผลอตน
คำหวานฆ่าคนตอนที่เผลอใจ
ย้อนว่าอ้ายเชื่อคนง่าย
ฮักให้เขาไปเขาเลยบ่เห็นค่า

กองทัพต้องเดินด้วยท้อง
แต่ว่าโตอ้ายต้องเดินด้วยน้ำตา
เจ้าตั๋วมาฮัก แล้วเจ้ากะฆ่าฝังใส่
สมรภูมิน้ำตา..

น้องตั๋วมาฆ่าฝังใส่.. สมรภูมิน้ำตา..

มิวสิควิดีโอ สมรภูมิน้ำตา รุ่ง นครพนม

เพลง : สมรภูมิน้ำตา
ศิลปิน : รุ่ง นครพนม
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend