คอร์ดเพลง นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า รุ่ง นครพนม

  
Text   
คอร์ดเพลง นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า รุ่ง นครพนม

คอร์ด :

ศิลปิน : รุ่ง นครพนม

เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์

คอร์ดในเพลง : D,F#m,G,A,Bm


INTRO | D | Bm | G | A |

D 
  บักคว
F#m 
ายตู้มันยืนอยู่กลา
Bm 
งท่ง
 
  นกเอี้ยงโหม่งบินลงมาคอยเ
G 
ลี้ยง
 
  เสียงเขาฮ้องแซวแซวตามประ
A 
สา
 
  บักควายตู้ผีบ้า หลงเผิ่นมักโต
 

D 
  บักควายตู้มันก
F#m 
ะโง่สม
Bm 
ชื่อ
 
  โตกะดำปื้อปื้อนอนเกือกตมเปื้อนห
G 
ญ้า
 
  อยากมีปีกบินขึ้นเทิ่งฟ้าคือ
A 
เขา
 
  เวทนาควายเฒ่ามันคือสิเมาขี้ตม
 

Bm 
  เฮาบ่สมพอสิดมแก้
F#m 
มเจ้า
 
  ละแก้มเจ้าแก้มเจ้า ถืกสนเคราเฝ้าท่ง
 
Bm 
  บ่คือนกเอี้ยงโหม่ง 
 
บินวนเลา
A 
ะเที่ยว

D 
  นก
F#m 
เอี้ยงไผว่าเลี้ยงควาย
Bm 
เฒ่า
 
  มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนห
G 
ลังควาย
 
  อา
A 
ศัยตั๋วไปวั
D 
นวัน
 
  มันกะคึดบ่
G 
พ้อนี่ละน้อคำ
A 
ว่าฮัก
 
  เจ็บ
F#m 
หนักกะอย่าเถาะ 
 
แนว
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคือค
D 
วายเฒ่า
A 

D 
  บักควา
F#m 
ยตู้ยังยืนอยู่หม่อ
Bm 
งเก่า
 
  ยังคึดผู้สาวเฝ้ารออยู่คื
G 
อเก่า
 
  สู้
A 
ฝนทนหนาวถ้าผู้สาวกลับมา
D 
  บักควา
F#m 
ยตู้คงสิเป็น
Bm 
ผีบ้า
 
  โอละน้อน้องหล้าคงกินหญ้าผิด
G 
กอ
 
  เป็นบ่พอบ่ส่วงเป็นบ้าป่วงย้อนค
A 
วามฮัก 
 
โอ้…

Bm 
  เฮาบ่สมพอสิดมแก้
F#m 
มเจ้า
 
  ละแก้มเจ้าแก้มเจ้า ถืกสนเคราเฝ้าท่ง
 
Bm 
  บ่คือนกเอี้ยงโหม่ง 
 
บินวนเลา
A 
ะเที่ยว

D 
  นก
F#m 
เอี้ยงไผว่าเลี้ยงควาย
Bm 
เฒ่า
 
  มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนห
G 
ลังควาย
 
  อา
A 
ศัยตั๋วไปวั
D 
นวัน
 
  มันกะคึดบ่
G 
พ้อนี่ละน้อคำ
A 
ว่าฮัก
 
  เจ็บ
F#m 
หนักกะอย่าเถาะแนว
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคือค
D 
วายเฒ่า
A 

INSTRU | Bm | F#m | Bm | A |
INSTRU | D F#m | Bm | G A | D |

D 
  นก
F#m 
เอี้ยงไผว่าเลี้ยงควาย
Bm 
เฒ่า
 
  มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนห
G 
ลังควาย
 
  อา
A 
ศัยตั๋วไปวั
D 
นวัน
 
  มันกะคึดบ่
G 
พ้อนี่ละน้อคำ
A 
ว่าฮัก
 
  เจ็บ
F#m 
หนักกะอย่าเถาะ 
 
แนว
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคือค
D 
วายเฒ่า
A 

D 
  นก
F#m 
เอี้ยงไผว่าเลี้ยงควาย
Bm 
เฒ่า
 
  มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนห
G 
ลังควาย
 
  อา
A 
ศัยตั๋วไปวั
D 
นวัน
 
  มันกะคึดบ่
G 
พ้อนี่ละน้อคำ
A 
ว่าฮัก
 
  เจ็บ
F#m 
หนักกะอย่าเถาะ 
 
แนว
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคือค
D 
วายเฒ่า
A 

 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคื
D 
อ..ควายเฒ่า..

OUTRO | Bm | G | A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า


บักควายตู้มันยืนอยู่กลางท่ง
นกเอี้ยงโหม่งบินลงมาคอยเลี้ยง
เสียงเขาฮ้องแซวแซวตามประสา
บักควายตู้ผีบ้า หลงเผิ่นมักโต

บักควายตู้มันกะโง่สมชื่อ
โตกะดำปื้อปื้อนอนเกือกตมเปื้อนหญ้า
อยากมีปีกบินขึ้นเทิ่งฟ้าคือเขา
เวทนาควายเฒ่ามันคือสิเมาขี้ตม

เฮาบ่สมพอสิดมแก้มเจ้า
ละแก้มเจ้าแก้มเจ้า ถืกสนเคราเฝ้าท่ง
บ่คือนกเอี้ยงโหม่ง บินวนเลาะเที่ยว

นกเอี้ยงไผว่าเลี้ยงควายเฒ่า
มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนหลังควาย
อาศัยตั๋วไปวันวัน
มันกะคึดบ่พ้อนี่ละน้อคำว่าฮัก
เจ็บหนักกะอย่าเถาะ แนวฮักเขาหลาย
วาสนาความฮักของอ้ายเปรียบคือควายเฒ่า

บักควายตู้ยังยืนอยู่หม่องเก่า
ยังคึดผู้สาวเฝ้ารออยู่คือเก่า
สู้ฝนทนหนาวถ้าผู้สาวกลับมา
บักควายตู้คงสิเป็นผีบ้า
โอละน้อน้องหล้าคงกินหญ้าผิดกอ
เป็นบ่พอบ่ส่วงเป็นบ้าป่วงย้อนความฮัก โอ้…

เฮาบ่สมพอสิดมแก้มเจ้า
ละแก้มเจ้าแก้มเจ้า ถืกสนเคราเฝ้าท่ง
บ่คือนกเอี้ยงโหม่ง บินวนเลาะเที่ยว

นกเอี้ยงไผว่าเลี้ยงควายเฒ่า
มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนหลังควาย
อาศัยตั๋วไปวันวัน
มันกะคึดบ่พ้อนี่ละน้อคำว่าฮัก
เจ็บหนักกะอย่าเถาะแนวฮักเขาหลาย
วาสนาความฮักของอ้ายเปรียบคือควายเฒ่า

( ดนตรี )

นกเอี้ยงไผว่าเลี้ยงควายเฒ่า
มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนหลังควาย
อาศัยตั๋วไปวันวัน
มันกะคึดบ่พ้อนี่ละน้อคำว่าฮัก
เจ็บหนักกะอย่าเถาะ แนวฮักเขาหลาย
วาสนาความฮักของอ้ายเปรียบคือควายเฒ่า

นกเอี้ยงไผว่าเลี้ยงควายเฒ่า
มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนหลังควาย
อาศัยตั๋วไปวันวัน
มันกะคึดบ่พ้อนี่ละน้อคำว่าฮัก
เจ็บหนักกะอย่าเถาะ แนวฮักเขาหลาย
วาสนาความฮักของอ้ายเปรียบคือควายเฒ่า

วาสนาความฮักของอ้ายเปรียบคือ..ควายเฒ่า..

มิวสิควิดีโอ นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า รุ่ง นครพนม

เพลง : นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า
ศิลปิน : รุ่ง นครพนม
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend