คอร์ดเพลง ทุกคน เขาอกหักแล้วเด้อ องุ่น กัณธิมา

  
Text   
คอร์ดเพลง ทุกคน เขาอกหักแล้วเด้อ องุ่น กัณธิมา

คอร์ด :

ศิลปิน : องุ่น กัณธิมา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ประจักษ์ บุญตา

คอร์ดในเพลง : G,A,F#m,Bm,Em,D


 
ทุก
G 
คน..
F#m 
เขาอกหักแล้วเด้อ 
 
ผู้
Em 
บ่าวคนนั้น
 
บ่
A 
อยู่แล้วเธอ 
 
เพิ่นบ่ไ
D 
ด้ฮักเฮา
 
อ้ายหมู่
G 
เด้ที่ 
 
เว้าคำ
A 
นี้
 
คุยไว้
F#m 
บักดีสิเปิดโตผู้
Bm 
บ่าว
 
สุด
Em 
ท้ายกะได้แค่เว้า
 
เฮาอ
G 
ยากมูฟออนจาก
A 
เขา
 
เบิ่งเอาเฮา.
D 
.. 
 
แนเด้อทุกคน

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | Dsus4 D |

 
เฮา
D 
กะคิดว่าแมนคัก
 
ฮัก
A/C# 
แฮงจนอยากอวดหมู่
 
เคย
Bm 
ฮอดพาเพิน
 
มาโ
A 
พสต์รูปคู่ 
 
ในส
G 
ตอรี่
A 
 
อุต
Em 
ส่าเก็บเป็นความ
A 
ลับ
 
วาสิเซอร์ไ
F#m 
พรส์หมู่เฮาอย่
Bm 
างดี
A 
 
G 
อ้ย.. 
 
มื้อนี้เบิดคำสิเ
A 
ว้า

 
ทุก
G 
คน..
F#m 
เขาอกหักแล้วเด้อ 
 
ผู้
Em 
บ่าวคนนั้น
 
บ่
A 
อยู่แล้วเธอ 
 
เพิ่นบ่ไ
D 
ด้ฮักเฮา
 
อ้ายหมู่
G 
เด้ที่ 
 
เว้าคำ
A 
นี้
 
คุยไว้
F#m 
บักดีสิเปิดโตผู้
Bm 
บ่าว
 
สุด
Em 
ท้ายกะได้แค่เว้า
 
เฮาอ
G 
ยากมูฟออนจาก
A 
เขา
 
เบิ่งเอาเฮา.
D 
.. 
 
แนเด้อทุกคน..

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
กะคือ
D 
พังนั่นล่ะทุกคน 
 
แต่ยังไ
A/C# 
ปบ่พ้นจุดนี้
 
ตั้ง
Bm 
หลักหัวใจ 
 
บ่ไ
A 
ด้อิหลี
 
เฮา
G 
ยังสับสน 
 
 
D/F# 
 
ระ
Em 
หว่างบอกใจให้
A 
พอ
 
กับเก็บ
F#m 
ฮักเทือนี้ไว้โด
Bm 
นๆ
A 
 
ฮักแ
G 
รกยังเป็นเหตุผล
 
ลบล้
A 
างความเจ็บจากเขา

 
ทุก
G 
คน..
F#m 
เขาอกหักคักแล้วเด้อ 
 
ผู้
Em 
บ่าวคนนั้น
 
บ่
A 
อยู่แล้วเธอ 
 
เพิ่นบ่ไ
D 
ด้ฮักเฮา
 
อ้ายหมู่
G 
เด้ที่เว้าคำ
A 
นี้
 
คุยไว้บัก
F#m 
ดีสิเปิดโตผู้
Bm 
บ่าว
 
สุด
Em 
ท้ายกะได้แค่เว้า 
 
 
G 
ฮือ.
A 
ฮือ.

 
ทุก
G 
คน..
F#m 
เขาอกหักแล้วเด้อ 
 
ผู้
Em 
บ่าวคนนั้น
 
บ่
A 
อยู่แล้วเธอ 
 
เพิ่นบ่ไ
D 
ด้ฮักเฮา
 
อ้ายหมู่
G 
เด้ 
 
ที่เว้าคำ
A 
นี้
 
คุยไว้
F#m 
บักดีสิเปิดโตผู้
Bm 
บ่าว
 
สุด
Em 
ท้ายกะได้แค่เว้า
 
เฮาอ
G 
ยากมูฟออนจาก
A 
เขา
 
เบิ่งเอาเฮา.
D 
.. 
 
แนเด้อทุกคน

 
เฮาอ
Em 
ยากมูฟออนจากเขา.
A 
..
 
เบิ่งเอาเฮา.. แนเด้อทุกคน..
 

OUTRO | G A | F#m B | Em A | D Dsus4 D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ทุกคน เขาอกหักแล้วเด้อ


ทุกคน..
เขาอกหักแล้วเด้อ ผู้บ่าวคนนั้น
บ่อยู่แล้วเธอ เพิ่นบ่ได้ฮักเฮา
อ้ายหมู่เด้ที่ เว้าคำนี้
คุยไว้บักดีสิเปิดโตผู้บ่าว
สุดท้ายกะได้แค่เว้า
เฮาอยากมูฟออนจากเขา
เบิ่งเอาเฮา… แนเด้อทุกคน

( ดนตรี )

เฮากะคิดว่าแมนคัก ฮักแฮงจนอยากอวดหมู่
เคยฮอดพาเพิน
มาโพสต์รูปคู่ ในสตอรี่
อุตส่าเก็บเป็นความลับ
วาสิเซอร์ไพรส์หมู่เฮาอย่างดี
โอ้ย.. มื้อนี้เบิดคำสิเว้า

ทุกคน..
เขาอกหักแล้วเด้อ ผู้บ่าวคนนั้น
บ่อยู่แล้วเธอ เพิ่นบ่ได้ฮักเฮา
อ้ายหมู่เด้ที่ เว้าคำนี้
คุยไว้บักดีสิเปิดโตผู้บ่าว
สุดท้ายกะได้แค่เว้า
เฮาอยากมูฟออนจากเขา
เบิ่งเอาเฮา… แนเด้อทุกคน..

( ดนตรี )

กะคือพังนั่นล่ะทุกคน แต่ยังไปบ่พ้นจุดนี้
ตั้งหลักหัวใจ บ่ได้อิหลี
เฮายังสับสน
ระหว่างบอกใจให้พอ
กับเก็บฮักเทือนี้ไว้โดนๆ
ฮักแรกยังเป็นเหตุผล
ลบล้างความเจ็บจากเขา

ทุกคน..
เขาอกหักคักแล้วเด้อ ผู้บ่าวคนนั้น
บ่อยู่แล้วเธอ เพิ่นบ่ได้ฮักเฮา
อ้ายหมู่เด้ที่เว้าคำนี้
คุยไว้บักดีสิเปิดโตผู้บ่าว
สุดท้ายกะได้แค่เว้า ฮือ.ฮือ.

ทุกคน..
เขาอกหักแล้วเด้อ ผู้บ่าวคนนั้น
บ่อยู่แล้วเธอ เพิ่นบ่ได้ฮักเฮา
อ้ายหมู่เด้ ที่เว้าคำนี้
คุยไว้บักดีสิเปิดโตผู้บ่าว
สุดท้ายกะได้แค่เว้า
เฮาอยากมูฟออนจากเขา
เบิ่งเอาเฮา… แนเด้อทุกคน

เฮาอยากมูฟออนจากเขา…
เบิ่งเอาเฮา.. แนเด้อทุกคน..

มิวสิควิดีโอ ทุกคน เขาอกหักแล้วเด้อ องุ่น กัณธิมา

เพลง : ทุกคน เขาอกหักแล้วเด้อ
ศิลปิน : องุ่น กัณธิมา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดงศิลปิน : โทร 06 2632 4939
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend