คอร์ดเพลง ไปไหนไม่ได้เลย ฟลุ๊ค ฐิติกร

  
Text   
คอร์ดเพลง ไปไหนไม่ได้เลย ศิลปิน ฟลุ๊ค ฐิติกร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Am Gm C F D G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
ต้อง
Bb 
นั่งทนเจ็บความเจ็บช้ำ 
 
ที่
Am 
เห็นเธอไปกับเขา
 
ทำได้แค่
Bb 
ยิ้มและเก็บเรื่องขอ
Am 
งเรา 
 
 
Bb 
ไว้..ในหัว
C 
ใจ

INSTRU | Bb C |
INSTRU | Bb | Am | Gm | Bb | C |

Bb 
  ฉันไปไหนไม่ไ
Am 
ด้เลย
 
  เธอไม่
Gm 
เคยจะ
C 
รู้ถึงความใ
F 
นใจ
Bb 
  ฉันไม่เคย 
 
ได้
Am 
รู้ว่าหัวใจ
Gm 
  มันขาดเธอแ
C 
ล้วจะเป็นแบบ
F 
นี้

 
ต้อง
Bb 
นั่งทนเจ็บความเจ็บช้ำ 
 
ที่
Am 
เห็นเธอไปกับเขา
 
ทำได้แค่
Bb 
ยิ้มและเก็บเรื่องขอ
Am 
งเรา
Bb 
ไว้..ในหัว
C 
ใจ

 
คนหนึ่งไปได้
Bb 
ดี 
 
อีกคนไปไหนไม่
Am 
ได้เลย
 
ยัง
Gm 
ทุกข์ยังต้อง
C 
ทนอยู่กับน้ำ
F 
ตา
 
คนหนึ่งไม่เคยจะเ
Bb 
ห็นค่า
 
อีกคนก็รัก รัก
Am 
จนแทบเป็
Dm 
นบ้า
 
เธอจากไ
Gm 
ปกับเขาที่
Am 
ดีกว่า
 
แต่ความเจ็บ
Bb 
ช้ำที่เธอนั้นใ
Am 
ห้มา
 
มันยังไม่อ
Bb 
าจลบเ
C 
ลือนไปจากหัวใจ

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |
INSTRU | Bb | Am | Gm Am | Bb Bbm |

 
ต้อง
Bb 
นั่งทนเจ็บความเจ็บช้ำ 
 
ที่
Am 
เห็นเธอไปกับเขา
 
ทำได้แค่
Bb 
ยิ้มและเก็บเรื่องขอ
Am 
งเรา 
 
 
Bb 
ไว้..ในหัว
C 
ใจ 
 
 
D 

 
คนหนึ่งไปได้
C 
ดี 
 
อีกคนไปไหนไม่
Bm 
ได้เลย
 
ยัง
Am 
ทุกข์อย่างต้อ
D 
งทนอยู่กับน้ำ
G 
ตา
 
คนหนึ่งไม่เคยจะเ
C 
ห็นค่า
 
อีกคนก็รัก รัก
Bm 
จนแทบเป็
Em 
นบ้า
 
เธอจากไ
Am 
ปกับเขาที่
Bm 
ดีกว่า
 
แต่ความเจ็บ
C 
ช้ำที่เธอนั้นให้
Bm 
มา
 
มันยังไม่อ
C 
าจลบเลือ
D 
นไปจากหัวใจ

INSTRU | C Bm |

 
ยัง
Am 
ทุกข์อย่างต้อ
D 
งทนอยู่กับน้ำ
G 
ตา
 
คนหนึ่งไม่เคยจะเ
C 
ห็นค่า
 
อีกคนก็รัก รัก
Bm 
จนแทบเป็
Em 
นบ้า
 
เธอจากไ
Am 
ปกับเขาที่
Bm 
ดีกว่า
 
แต่ความเจ็บ
C 
ช้ำที่เธอนั้นใ
Bm 
ห้มา
 
มันยังไม่อ
C 
าจลบเลือ
D 
นไปจากหั
G 
วใจ

 
เธอจะ
Am 
รู้บ้างไหม..
Cm 
 
D 
 
ว่าฉันไปไหน..ไม่ได้..  
G 


ต้องนั่งทนเจ็บความเจ็บช้ำที่เห็นเธอไปกับเขา
ทำได้แค่ยิ้มและเก็บเรื่องของเราไว้ในหัวใจ
ฉันไปไหนไม่ได้เลย เธอไม่เคยจะรู้ถึงความในใจ
ฉันไม่เคยได้รู้ว่าหัวใจ มันขาดเธอแล้วจะเป็นแบบนี้

ต้องนั่งทนเจ็บความเจ็บช้ำที่เห็นเธอไปกับเขา
ทำได้แค่ยิ้มและเก็บเรื่องของเราไว้ในหัวใจ
คนหนึ่งไปได้ดีคนหนึ่งไปไหนไม่ได้เลย
ยังทุกข์อย่างต้องทนอยู่กับน้ำตา

คนหนึ่งไม่เคยจะเห็นค่าอีกคนก็รักรักจนแทบเป็นบ้า
เธอจากไปกับเขาที่ดีกว่า
แต่ความเจ็บช้ำที่เธอนั้นให้มา
มันยังไม่อาจลบเลือนไปจากหัวใจ
ต้องนั่งทนเก็บความเจ็บช้ำที่เห็นเธอไปกับเขา

ทำได้แค่ยิ้มและเก็บเรื่องของเราไว้ในหัวใจ
คนหนึ่งไปได้ดีคนหนึ่งไปไหนไม่ได้เลย
ยังทุกข์อย่างต้องทนอยู่กับน้ำตา
คนหนึ่งไม่เคยจะเห็นค่าอีกคนก็รักรักจนแทบเป็นบ้า

เธอจากไปกับเขาที่ดีกว่า
แต่ความเจ็บช้ำที่เธอนั้นให้มา
มันยังไม่อาจลบเลือนไปจากหัวใจ
คนหนึ่งไปได้ดีคนหนึ่งไปไหนไม่ได้เลย
ยังทุกข์อย่างต้องทนอยู่กับน้ำตา

คนหนึ่งไม่เคยจะเห็นค่าอีกคนก็รักรักจนแทบเป็นบ้า
เธอจากไปกับเขาที่ดีกว่า
แต่ความเจ็บช้ำที่เธอนั้นให้มา
มันยังไม่อาจลบเลือนไปจากหัวใจ

เธอจะรู้บ้างไหม ว่าฉันไปไหนไม่ได้

มิวสิควิดีโอ ไปไหนไม่ได้เลย ฟลุ๊ค ฐิติกร

เพลง : ไปไหนไม่ได้เลย (คอร์ด)
ศิลปิน : ฟลุ๊ค ฐิติกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชคัทพล สุภาพ
เรียบเรียง : ฟลุ๊ค ฐิติกร

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend